Nuo… Iki…

Nuo… Iki…

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio

Julija Kirkilienė

Šį kartą tarybos posėdis pradėtas buvo ne tik gimtadienių sveikinimais… Taryba nutarė Elektrėnų garbės piliečio vardą suteikti klebonui, dekanui, monsinjorui Jonui Sabaliauskui. Baigtas posėdis buvo liūdnomis naujienomis apie savivaldybėje užregistruotą kiaulių marą ir diskusijomis apie neprižiūrimą Kazokiškių priešgaisrinį rezervuarą, kuriame nuskendo vaikas. Apsvarstyta birželio 29 dienos posėdyje buvo pusšimtis klausimų, įskaitant paklausimus ir pasiūlymus. Trims sprendimo projektams nebuvo pritarta.

Visuomenės žiniai

Aštuonioliktojo amžiaus prancūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas ir švietėjas Žanas Žakas Ruso yra taip įvertinęs žmogaus garbę: „Žmogaus garbė nepavaldi kitam: garbė jame pačiame ir nepriklauso nuo viešosios nuomonės, ją apgina ne kardas ir skydas, o sąžiningas ir nepriekaištingas gyvenimas…“. Bet Vietos savivaldos įstatymu miesto ar savivaldybės garbės piliečio vardai žmonėms suteikiami ne už jų gyvenimą, o už nuopelnus. Savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis tarybai pateikė sprendimo projektą dėl Savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios klebonui Jonui Sabaliauskui „…už bendruomenės sutelkimą aktyviai veiklai“. Penki tarybos nariai dėl tokio pasiūlymo balsuodami susilaikė. Viktoras Valiušis jau prieš metus, kai Garbės piliečio vardas buvo suteiktas poetui Stasiui Žlibinui už dainai „Elektrėnų žiburiai“ sukurtus žodžius, siūlė tarybai patvirtinti naujus nuostatus, kad tarybai ir gyventojams būtų aišku, už ką garbės piliečio vardas suteikiamas. Pirmajam Elektrėnų garbės piliečio vardas buvo suteiktas ilgamečiui Lietuvos elektrinės direktoriui Pranui Noreikai.   Prieštaringai žmonių vertinamam klebonui, dekanui ir monsinjorui, trečiajam savivaldybės garbės piliečiui Jonui Sabaliauskui likimas apdovanojimų yra dosnus: jam buvo skirta įkurti parapiją ir Elektrėnuose pastatyti bažnyčią, Už parapijos įkūrimą ir bažnyčios pastatymą Elektrėnuose 2008 metais Popiežius Benediktas XVI Jonui Sabaliauskui suteikė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) titulą, 2009 jam įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis, o savivaldybės taryba bažnyčios pastatymo dvidešimtmečio proga jam suteiks ir Savivaldybės garbės piliečio vardą. Krikščionybėje likimas yra vadinamas dieviškąja apvaizda. Žmonės, suteikiantys titulus, čia tik tarpininkai.

Pasirodymas

Piniginiai reikalai tarybos nariams nelabai rūpėjo. Tarybos nariai arba pasitiki savivaldybės ir administracinių padalinių finansininkais, arba neturi laiko, noro ir supratimo gilintis į įvairias finansines ataskaitas. Todėl visų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai, pristatydami savo veiklos ir finansines ataskaitas, į tribūną ėjo tik pasirodyti, kad tarybos nariai juos nors pažintų. Tiesa, Semeliškių vaikų darželio ir Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovės Angelė Budėnienė ir Aldona Ščiukaitienė buvo paklaustos, ko įstaigoms trūksta. Pasirodo, kad Semeliškių vaikų darželiui trūksta tik vaikams vietos, o „Pasakoje“ – remonto. Trumpas pokalbis vyko ir Vievio kultūros centro direktorei Audronei Stepankevičiūtei pristačius veiklos ir finansinę ataskaitą. Kalbėta ne apie naują kultūros namų pastatą, o apie tai, kaip išmėtyti kultūros namų darbuotojus po kitas įstaigas Vievyje.

Nepritarė

Šiame posėdyje nepritarta buvo trims sprendimo projektams: dėl kolumbariumo Elektrėnų kapinėse įrengimo, dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir dėl naujos gatvės tiesimo.

Savivaldybės taryba turi karčios patirties, kad iniciatyvą parodžiusiems verslininkams taryba priima jiems palankius sprendimus, o vėliau taryba dėl to turi problemų. Taip atsitiko su bendrove „ENG“, kuriai taryba leido tiesti šilumos perdavimo vamzdį į Vievį, o dabar patiems reikia tą vamzdį pirkti. Nepasisekė ir sprendimas pagal UAB „Ligamis“ iniciatyvą krematoriumo statybai Vievio kapinėse Kurkliškių kaime skirti sklypą. Dabar taryba neberizikavo UAB „Labradoras“ iniciatyva Elektrėnų kapinėse leisti verslininkams įrengti kolumbariumą. Tarybos nariai sutiko, kad tokio statinio Elektrėnų kapinėse reikėtų, bet nesutarė, kas, kaip ir kur jį turėtų įrengti. Sprendimo projektui pritarta nebuvo, todėl meras siūlė tarybos nariams raštu parašyti savo pasiūlymus, kad šį sprendimo projektą kitame posėdyje būtų galima priimti.

Taryba taip pat nepritarė už Europos Sąjungos lėšas, dalinai prisidedant savivaldybei, keisti savivaldybėje atliekų tvarkymo sistemą. Daugiau kaip 1 mln. eurų pagal sprendimo projektą būtų investuota požeminėms atliekų aikštelėms įrengti Vievyje ir Elektrėnuose. Dauguma tarybos narių patikėjo Kęsto Vitkausko ir Viktoro Valiušio pastabomis, kad tokios atliekų aikštelės užsienyje skleidžia nemalonius kvapus, o įrengus požemines aikšteles savivaldybėje žmonės mažiau atliekas rūšiuotų. Dauguma tarybos narių taip pat nepatikėjo, kad ES pinigai efektyviai būtų panaudoti naujos gatvės nutiesimui nuo Trakų g. iki marių. Neįtikino jų nei sprendimo projektą pristatęs Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas, nei meras, nei tai, kad projektas suderintas Regioninės plėtros taryboje ir keliui skirtus pinigus gal reikės grąžinti, kad nutiesus gatvę buriuotojų klubo „Poseidonas“ patalpose vietinę kanalizaciją atsirastų galimybė prijungti prie miesto nuotekų sistemos. Visus tris klausimus svarstant ir priimant sprendimą išsiskyrė ne tik opozicijos, bet ir valdančiosios daugumos nuomonės.

Pertvarkos

Taryba, kaip dažnai būna, patikėjo Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės teikiamais sprendimo projektais ir pritarė pokyčiams socialinėje sistemoje. Socialinis skyrius geriausiai atspindi, kad savivaldybėje gyvenimas gerėja. Net 65 socialiniuose būstuose gyvenantys žmonės per metus pajamų deklaravo tiek daugiau, kad neturėtų likti gyventi socialiniuose būstuose. Bet savivaldybė žmonių iš tų būstų neiškraustys, o leis jiems arba tuos butus išsipirkti, arba jiems teks mokėti 20 proc. brangiau už nuomą. Už vieno socialinio būsto, kuris gyventojui nebereikalingas, remontą pagal sąskaitas žmogui grąžins pinigus, o butą perduos Elektrėnų socialinės globos namams. Vieną 4 kambarių butą iš savivaldybės būsto fondo perduos Elektrėnų šeimos namams, kur apgyvendinta bus šeimyna. Kad ir kaip gyvenimas begerėtų, kad ir kaip besistengtų savivaldybė pertvarkyti socialinio būsto nuomos sąlygas, vis dėlto, įsiskolinimas už socialinius būstus apytiksliais skaičiavimais siekia beveik 200 tūkst. eurų.

Tvarka bus

Jeigu savivaldybė tikslingai įsisavins Europos Sąjungos finansavimą ir suras lėšų prisidėti prie projektų, gatvės ir šaligatviai savivaldybėje bus sutvarkyti. Taryba pritarė šių projektų įgyvendinimui: pėsčiųjų tako Sanatorijos g. tarp Dubijos ir Dvaro g. Abromiškėse įrengimui, gatvės nuo Abromiškių reabilitacijos ligoninės iki Vaikų skyriaus rekonstrukcijai, Vilniaus gatvės rekonstrukcijai Vievyje (nuo Semeliškių g. iki įvažiavimo į Vievį nuo autostrados), Saulės gatvės Elektrėnuose rekonstrukcijai ir Rungos gatvės atnaujinimui. Pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ nepritarta buvo tik naujos gatvės, pavadintos Nr. 1, tiesimui. Tas kelias, pagal V. Valiušį, kažkam būtų reikalingas, bet ne elektrėniškiams. Opozicijai šį kartą pritarė ir Andrejus Paberalis. Jo nuomone, reikėtų sudėlioti prioritetus, ko Elektrėnams labiau reikia – naujo kelio ar sutvarkyti senąjį, vedantį į sutvarkytą paplūdimį, kur renkasi poilsiautojai, vyksta miesto šventės. Tarybai taip pat teko atšaukti balandžio mėnesio sprendimą dėl pakoreguoto teritorijos bendrojo plano. Vyriausybės atstovas užprotestavo tokį tarybos sprendimą, todėl žemės paskirtys prie vandens telkinių liko nepakeistos: kas gyveno rekreacinėje zonoje, tas ir liko tos pačios paskirties žemėje, kas turėjo prie ežero žemės ūkio paskirties žemę, taip ir turės.

Rūpinosi gydymu

Tarybos nariai priėmė du sprendimus dėl sveikatos priežiūros įstaigų. Po tarybos narių uždaro pasikalbėjimo, Semeliškių ambulatoriją nutarta prijungti prie Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro. O dėl Terapinio skyriaus slaugytojų anoniminio skundo apie pažeidimus Elektrėnų ligoninėje po ilgų ginčų nusprendė sudaryti laikiną tarybos narių komisiją tam skundui tirti. Ilgai taryba diskutavo apie tokios komisijos reikalingumą – jie politikai, o ne specialistai. Ligoninės darbą nuolatos kontroliuoja ir savivaldybės vidaus auditas, ir Kontrolieriaus tarnyba, taryba taip pat pritarė ligoninės veiklos ir finansinei ataskaitai, tad ar verta dar trukdyti medikams dirbti? Vis dėlto, nuspręsta komisiją sudaryti. Svarstant šį klausimą, į tarybą nebuvo pakviesta nei ligoninės vadovė, nei skundą rašę žmonės. Ligoninės direktorė Laimutė Matkevičienė redakcijai sakė, kad jei ji yra tokia sunki našta ir darbuotojams, ir įstaigos steigėjui – tarybai, ji iš pareigų pasitrauks savo noru ir anksčiau nei baigsis jos kadencija. Apie pacientus ir gydymo kokybę, apie naujas paslaugas ir jų sumažinimą ligoninėje, apie ligoninės išlikimą taryboje kalbėta nebuvo.

Blogosios naujienos

Tarybos narys, kazokiškietis Rimantas Edvardas Sabutis posėdžio pabaigoje klausė, ar bus priimti kokie sprendimai dėl blogai prižiūrimo priešgaisrinio rezervuaro Kazokiškėse, kur nuskendo mažametis vaikas. Jį ir kitus tarybos narius nustebino administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko demagogiškas atsakymas, kad savivaldybė ir taip savo lėšomis aptvėrė rezervuarą, nors to neprivalėjo daryti. O kazokiškiečiai to užtvaro patys nesaugojo: ir automobiliais į tvorą įvažiavę, ir užraktą nuplėšę… Ta kalba labai priminė V. Prusko kalbas, kazokiškiečiams protestuojant prieš sąvartyno statybą. Šalia rezervuaro gyvenantys žmonės gerai žino, kad tvora užrakinta niekada nebuvo ir į tvorą automobiliais niekas niekada neįvažiavo. Kaltę tik dėl to įvykio prisipažino jaučiantis meras Kęstutis Vaitukaitis, bet jis tuos rezervuarus pirmą kartą pamatė tik įvykus nelaimei.

Administracijos direktorius tarybos narius taip pat informavo, kad Juodelių kaime vieno ūkininko kiaulės užsikrėtė kiaulių maru, todėl dabar savivaldybės ūkininkams, gyvenantiems trijų kilometrų spinduliu nuo Juodelių, teks savo kiaules išskersti, o visiems kitiems savivaldybės gyventojams, auginantiems kiaules, teks laikytis specialių saugos priemonių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69