Nevaldoma trauka knygoms

Nevaldoma trauka knygoms

Gal tai, kad Vievio miesto bibliotekoje dirba tikros vievietės, nulėmė Vievio istorija, neatsiejama nuo knygos: miestelyje veikė spaustuvė, ėjo knygnešių keliai, kurį laiką gyveno ir kūrė Marija Pšibiliauskienė-Lazdynų Pelėda, bet aišku viena, kad biblioteka, įkurta per Antrąjį pasaulinį karą, sugebėjo paminėti jau 75 jubiliejų tik darbščių, mylinčių savo darbą ir knygą bibliotekininkų dėka.

Bibliotekos vedėja Inga Sūnelaitienė

ProjektuVievio bibliotekos vedėja Inga Sūnelaitienė sako, kad pati nepaleidžia iš rankų knygos net ir laisvalaikiu, o dirbti bibliotekoje svajojo nuo mažų dienų. Moteris nepamiršo ir ypatingo jausmo, kuris kildavo kaskart lankantis bibliotekoje. Ir nors baigusiai lietuvių kalbos ir literatūros studijas I. Sūnelaitienei patiko mokyti vieviečius mokykloje, tačiau sužinojusi, jog vyks konkursas bibliotekos vedėjos pareigoms užimti, pasinaudojo proga įgyvendinti vaikystės svajonę ir 2005 m. tapo bibliotekos vedėja. Ji sako, kad geriausiai apie jos kaip bibliotekos vedėjos darbą pasakoja gauti apdovanojimai, padėkos ir diplomai. O apie darbą bibliotekoje – Vaikų ir Suaugusiųjų skyriuose – geriausiai papasakos ten dirbančios bibliotekininkės Rasa ir Renata.

Vedėja tik nori padėkoti Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui ir administracijai, Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorei Genei Dapkevičienei, kolegoms, Vievio miesto seniūnui Zenonui Pukėnui, žiniasklaidai už pagalbą įgyvendinant kultūrines idėjas, Vievio miesto bendruomenei – už tai, kad skaito, gerina kultūrinį gyvenimą Vievio mieste, nes tik skaitanti visuomenė yra kelias pozityviam rytojui, linki skaitytojams ir toliau likti įsipareigojusiems dažais kvepiančiai knygai, o ne kompiuteriui.

Labai dėkinga vedėja bibliotekos komandai – Rasai, Renatai, Ramūnui ir Birutei – už nuolatinį bibliotekos veiklos rezultatų gerinimą.

Apdovanojimai Vievio miesto bibliotekos vedėjai:

* Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už dalyvavimą rašinių konkurse „Ar savanorystė – tai pašaukimas“ (2011 m.)

* Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už nepriekaištingai atliekamą darbą (2012 m.)

* Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už nepriekaištingą bibliotekinę veiklą telkiant skaitytojus bei organizuojant literatūrinius renginius Vievio filiale (2014 m.)

* Elektrėnų savivaldybės administracijos statulėlė Kultūros dienos proga už kūrybingą renginių organizavimą Vievio m. bibliotekoje ir glaudų bendradarbiavimą su bendruomene (2015 m.)

* Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už Europos egzamino organizavimą, įgyvendinant projektą „Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir ateities perspektyvos“ (2015 m.)

* Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka bei laikrodis su Lietuvos Respublikos Vyriausybės simbolika.

„Jūsų profesijos atstovams – bibliotekininkams ir Jums asmeniškai būdingi visi geriausi bruožai, reikalingi šviesuoliui šiandieninėje visuomenėje. Jūs rodote pavyzdį imtis darbų iš pašaukimo, o ne už atlygį. Jūsų bibliotekoje gimsta daug originalių iniciatyvų. Šiemet Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti organizavote pirmąjį Skaitymo maratoną, čia buvo rašomas ir Nacionalinis diktantas.

Nelaukiate vien savo steigėjų globos – Jūsų pastangomis biblioteka lėšų knygoms pirkti gauna iš įvairiausių šaltinių, nemažai knygų bibliotekai dovanoja kraštiečiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu dėkoju Jums už aktyvią projektinę veiklą, ryšių su kraštiečiais palaikymą, kultūros ir informacijos sklaidą Vievio miesto bendruomenėje.“ (2015 m.)

* Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Genės Dapkevičienės padėka už Vievio bibliotekos darbo organizavimą ir profesionalią bibliotekinę bei projektinę veiklą (2015 m.)

* Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Alinos Jaskūnienės padėka už 10 metų profesionalią bibliotekinę veiklą, kūrybingą renginių organizavimą bei dalyvavimą projektinėse veiklose (2016 m.)

Vievio miesto bibliotekos Suaugusiųjų skyriaus aptarnavimo bibliotekininkė Rasa Rapkevičienė

vievio-miesto-bibliotekininkc497-rasa-rapkevic48dienc497-kalba-apie-2014-metc5b3-knygasBibliotekininkė Rasa Rapkevičienė gimė 1967 m. Vievio mieste, mokėsi Vievio vidurinėje mokykloje, kurią baigusi įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą ir 1988 m. įgijo bibliotekininkės specialybę. Pirmoji darbovietė pagal specialybę – Trakų centrinė biblioteka. Vievio miesto bibliotekoje ji dirba aštuonerius metus. „Bibliotekininko profesijos siekiau tikslingai ir kryptingai. Pirmiausia buvo knyga, vėliau skaitymas visko, kas ,,pakliūna po ranka“, skaičiau daug ir su dideliu malonumu. Myliu knygą, jaučiu jos šilumą, tad biblioteka yra ta vieta, kur darbas teikia malonumą ir savęs realizavimą“, – sako R. Rapkevičienė.

2008 m. ji pradėjo dirbti Elektrėnų viešosios bibliotekos Vievio miesto filiale bibliotekininke, 2010 m. siekdama tobulinti savo žinias įstojo į Vilniaus universitetą Komunikacijos fakultetą studijuoti bibliotekininkystės ir informacijos, 2016 m. įgijo bibliotekininkystės ir informacijos bakalauro laipsnį. Šiuo metu aptarnauja Suaugusiųjų skyriaus skaitytojus, laisvalaikiu skaito, nes profesija įpareigoja būti išprususia savo srityje, mėgsta teatrą ir pažintines keliones.

Moteris sako, kad bibliotekininko darbas yra neatsiejamas nuo bendravimo su lankytojais. Labai svarbu mokėti bendrauti su žmonėmis, nuoširdžiai gerbti kiekvieną užsukusį į biblioteką, patenkinti jo lūkesčius, nes tik tuo atveju vartotojas jaus poreikį dar kartą apsilankyti bibliotekoje. Bibliotekininkas turi būti konsultantu, sugebančiu nepasiklysti informacijos gausos jūroje, sugebėti surasti reikiamą informaciją: nepamiršti klasikinės literatūros, domėtis naujausia literatūra, šalies ir užsienio naujienomis, nuolatos kelti kvalifikaciją informacinių technologijų srityje.

R. Rapkevičienė sako, kai dirbi mėgstamą darbą, laikai jį savo pašaukimu, sunkiausių dalykų nebelieka. Tačiau didelis iššūkis viso pasaulio bibliotekoms yra spartus informacinių technologijų vystymasis ir vartotojų poreikių kaita – jos turi užtikrinti naujų technologijų prieigą. Biblioteka turi skatinti prasmingą naujų technologijų naudojimą – mokymąsi, kūrybiškumą. Knyga, laikraštis, informacinės technologijos – tai jau neatsiejama visuma. „Tačiau jausmas, kai skaitytojui pasiūlai knygą, kurios jis neieškojo, bet ji labai pravertė, patiko, paliko įspūdį. Galimybė tobulėti – kursai, mokymai, seminarai – buvimas besimokančios organizacijos dalimi – maloniausia darbo dalis“, – sako bibliotekininkė.

Fotografijų paroda skirta 2016-iems  Bibliotekų metams  2016-02-12Moderni viešoji biblioteka atveria duris kiekvienam, nepriklausomai nuo amžiaus, rasės, lyties, tautybės, kalbos ir padėties visuomenėje, suteikia jai ar jam būtiną spausdintą, garsinę, vaizdinę ir skaitmeninę informaciją asmeninėms, profesinėms ir pilietinėms problemoms spręsti. Informacijos ir komunikacijos technologijos įgalina vietinę – kaimo, miesto, rajono ar apskrities – biblioteką tapti vartais į regiono, pasaulio pažinimą. Taigi, pro viešosios bibliotekos duris kiekvienas vartotojas gali patekti į informacijos visuomenę. ,,Vievio miesto biblioteka atvira naujovėms, siekianti, kad kiekvienas, kam prireikė jos paslaugų, rastų tai, ko ieško, remdamasis žmogiškaisiais, tradiciniais, elektroniniais ištekliais“, – aiškina Rasa. 2015 m. ataskaitoje užregistruoti 1382 vartotojai Vievio miesto bibliotekos Suaugusiųjų aptarnavimo skyriuje. Iš šio skaičiaus galime daryti išvadas, kad biblioteka yra lankoma, naudojamasi jos teikiamomis paslaugomis. Pasak bibliotekininkės, pagrindinė ir populiariausia paslauga išlieka knygų skolinimas. Visi skaitytojai yra išskirtiniai savo charakteriu, pomėgiais, pamėgtu literatūros žanru, bet skaitomiausi yra detektyvai ir meilės romanai. „Knyga man turi teikti malonumą, kartais skaitau daug, kartais tenka palaukti, kol pajuntu, kad tai mano knyga. Mėgstu gerą grožinę literatūrą. Mėgstu E. M. Remarką, perskaičiau visas jo knygas. Paskutiniu metu pamėgau skandinavų literatūrą. Didelį įspūdį paliko H. Wassmo ,,Dinos knyga“, – pasakoja Suaugusiųjų skyriuje dirbanti bibliotekininkė ir sako, kad „Vienas iš žymiausių knygų mylėtojų Richardas de Bury taip apibūdino knygą savo veikale ,,Philobiblonas“ (1345), kuris yra laikomas himnu knygai: ,,Ką duoda knyga: išmoko suvokti, atskleidžia dalykų prigimtis, randame jose įstatymus, aprašoma dangaus hierarchija ir demonų tironija. Nežinotume istorijos, jeigu ji nebūtų užrašyta knygose. Knygos yra mokytojai, be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų, dosnios ir laisvos, duodančios visiems prašantiems. Knygos – tai gėris, amžinai uždegti žiburiai.“ Linkiu savo skaitytojams, kad biblioteka jiems visada būtų žiburys, skleidžiantis gėrį ir visuomet kviečiantis užsukti“.

Apdovanojimai už pasiekimus darbe:

* 2014 m. – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už kruopštų bibliotekinį darbą, skaitytojų telkimą ir informacijos sklaidą Vievio miesto filiale.

* 2015 m. – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėka už nepriekaištingą bibliotekinę veiklą bei suaugusiųjų skaitytojų telkimą.

* 2015 m. – Elektrėnų savivaldybės mero padėka Vievio miesto bibliotekos darbuotojų kolektyvui 75-erių metų jubiliejaus proga už nuveiktus darbus ir projektus, iniciatyvas kuriant informacinę visuomenę, skaitytojų lūkesčių pildymą.

Vievio miesto bibliotekos Vaikų skyriaus bibliotekininkė Renata Simanavičienė

Pirmokai ekskursijoje susipažįsta su bibliotekaRenata Simanavičienė gimė 1975 m. Vievyje. Vievio bibliotekos Vaikų skyriuje bibliotekininke ji dirba trejus metus ir sako, kad ši profesija yra gera galimybė paties bibliotekininko smalsumui patenkinti, tai yra puiki terpė asmenybės tobulėjimui ir įvairių sumanymų įgyvendinimui. Pavyzdžiui, ji inicijavo knygų lentynos „Pasidovanok sau knygą“ bibliotekoje įrengimą. Lentyna tapo labai populiari tarp lankytojų. Iš atneštų knygų atrenkamos naujesnės ar tarp skaitytojų didesnį populiarumą turinčios knygos, kuriomis papildomas bibliotekos fondas. Jau treji metai visi besidomintys Vievio bibliotekos Vaikų skyriaus veikla naujausią informaciją gali gauti „Facebook“ paskyroje Vievio vaikų biblioteka. Ši paskyra sulaukia didelio žmonių apsilankymų skaičiaus.

Labiausiai R. Simanavičienei bibliotekoje patinka bendrauti su mažaisiais skaitytojais, nes kiekvienas iš jų, tai – atskira „enciklopedija“. Jai patinka, kaip vaikai tiria supančią aplinką bei pasaulį, kai jie dalinasi savo įžvalgomis, kurios kartais ir ne visai teisingos, bet nuginčyti jas dažnai sudėtinga. Vieni vaikai mėgsta ir pasitiki tik knygom, kiti ieško sprendimų internete. Bibliotekoje vaikus ypač traukia kompiuteriai, tik vaikai jais naudodamiesi ne skaito, o „pasineria“ į internetinius žaidimus. Vasaros laikotarpiu, kai mokytojai yra išdalinę privalomosios perskaityti per vasarą literatūros sąrašus, skaitančiųjų bibliotekoje gerokai padaugėja, bet ir mokslo metų laikotarpiu skaitančių vaikų yra gana nemažai. Labiausiai vaikai mėgsta verstinę literatūrą, kurioje vyrauja istorijos su siaubo elementais, nuotykiai lieka antroje vietoje. Dabar vaikai pakankamai motyvuoti ir daug kuo besidomintys, daug galima iš jų pasimokyti – labiausiai bibliotekininkę žavi vaikų nuoširdumas, kurio pas suaugusiuosius dažnai jau nebeliko. Mažieji skaitytojai labai imlūs, tereikia juos „užvesti ant kelio“. „Nuo pat pirmos darbo dienos mano didžiausias uždavinys – vaiką sudominti knygelėmis. Tai, kokį pirmą įspūdį paliks pirmasis apsilankymas bibliotekoje, daugeliu atveju ir nulems tolimesnę vaiko draugystę su knyga. Pirmosiomis darbo dienomis vaikams rekomenduojamų knygelių tekdavo fonde ieškoti, o dabar daugelį jų rasti turbūt galėčiau ir užrištomis akimis“, – pasakoja bibliotekininkė. Bibliotekininkai vieni pirmųjų pažangių technologijų naudotojų, o pažinti naujoves jai labai įdomu, be to, bibliotekininkams suteikiama galimybė nuolat tobulėti, kelti kvalifikaciją. Sunkiausia R. Simanavičienei renginių metu kalbėti prieš publiką. „Atrodo, žinai, ką nori pasakyt, o kai į tave susminga kokių keturiasdešimt ar penkiasdešimt akių, pasidaro nebe taip paprasta. Bet, kai reikia, įveikiama ir tai“, – sako R. Simanavičienė. Paklausta apie tai, kokių savybių turi turėti bibliotekininkas, ji atsako Jono Avyžiaus žodžiais: „Bibliotekininkas kažkuo panašus į bitę darbininkę, kuri turi aplakioti tūkstančius gėlių, kol prisirinks nektaro, kurį turi perduoti kitoms bitėms (skaitytojams), kad šios pagamintų medų“.

Nacionalinės bibliotekos savaitė 2016. Vakariniai skaitymai  V.ŠekspyruiR. Simanavičienė sako jaučianti nevaldomą trauką knygoms, užėjus į knygyną ar kasmet vykstančią Knygų mugę, kažkokiu stebuklingu būdu dingsta laikas, o visas supantis pasaulis kažkuriam laikui liaunasi egzistavęs. Moteriai patinka renginių metu bendrauti su bibliotekoje viešinčiais knygų autoriais, kurie dažniausiai neeiliniai žmonės. „Laisvalaikį leidžiu „besikapstydama“ darže, o ne „sodų“ sezono metu skaitau knygas. Juk kaip kitaip patarsi jaunajam skaitytojui, jei nenutuoksi, kas jose rašoma, juo labiau, kad knygų recenzijom visada pasitikėti negali. Ne visada geriausiai išreklamuota knyga yra verta skaitytojo dėmesio“,- sako bibliotekininkė.

Skaito ji pakankamai daug, tiek, kiek tik skaitymui gali skirti laiko. Tačiau po patikusios rimtesnės knygos daro pertrauką, nes reikia ją išgyventi, ir tik po kiek laiko galvoje atsiranda vietos naujai istorijai. O jei knygos vaikiškos ar skaitomos ne pirmą kartą, tuomet gali kas dieną po naują istoriją išgyventi. Kai kurias mokyklos laikais skaitytas knygas ji antrą kartą skaito tam, kad įvertintų, kaip jas suvokia dabar. Bibliotekininkė mėgsta tikrais faktais pagrįstas knygas, jai įdomu, kaip tą patį įvykį mato skirtingi žmonės.

R. Simanavičienė yra kelis kartus apdovanota Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos padėkomis už nepriekaištingą bibliotekinę veiklą Vievio miesto filiale bei jaunųjų bibliotekos lankytojų skaitymo skatinimą, renginių vaikams organizavimą ir kitą veiklą. Didžiausiu įvertinimu ji laiko tai, kad užėjus, pavyzdžiui į Vievio pradinę mokyklą, bibliotekininkę vaikai apsupa ratu ir visi kartu pasakoja ką yra skaitę bei visus kitus jiems nutikusius nuotykius ar informuoja, kad šiandien ar ryt būtinai užsuks į biblioteką.

Skaitytojams R. Simanavičienė linki skaitant pasisemti žinių, patirti nuotykių, atskleisti paslapčių, patikėti stebuklais ir svarbiausia tikėti, kad gėris visada nugali blogį.

Parengė Raminta Česnauskaitė,

Vievio miesto bibliotekos nuotraukos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69