Neškite savo šviesą

Neškite savo šviesą

Julija KIRKILIENĖ

Pasaulinę kultūros dieną smagiai atšventė Elektrėnų savivaldybės kultūros darbuotojai. Nors, pasak mero pavaduotojo Viktoro Valiušio, Kultūros dieną švęsti turėtų kiekvienas žmogus, nes kultūra yra ir geras elgesys, ir sukurta civilizacija, ir meno vertybės, ir paveldo išsaugojimas, žodžiu, kiekvienas žmogus privalo būti kultūringas, bet šią šventę paprastai švenčia kultūros darbuotojai. Ir nors Elektrėnų savivaldybės administracijos skyrių ir net specialistų pareigų pavadinimuose neliko nė žodelio „kultūra“, savivaldybės kultūros klubuose, kultūros centruose, bibliotekose, muziejuose, įvairiuose saviveiklos būreliuose dirba per 100 specialistų. Šiais metais mero padėkomis, vardinėmis statulėlėmis ir asmeninėmis dovanomis už darbo stažą, įdomių renginių organizavimą, aktyvų dalyvavimą saviveiklos būreliuose garsinant Elektrėnų savivaldybę apdovanota buvo per 50 kultūros darbuotojų. Tie apdovanojimai Elektrėnuose atitiko Kultūros ministerijos teikiamą Garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“, kuriuo apdovanojami labiausiai kultūrai nusipelnę žmonės.

Elektrėnuose šiais metais Kultūros dienos šventėje buvo daug garbingų svečių: aktorius Giedrius Arbačiauskas, persikūnijęs į įvairius „Dviračio žinių“ personažus, atlikėja elektrėniškė Skaistė Karnuševičiūtė, savivaldybės atstovai, o šventės vinis buvo naujoji Elektrėnų kultūros centro grupė „Bitikzyz“, apdainavusi kiekvieną kultūros darbuotoją ir pasirodymą baigusi malda į valdžią:

O valdžios mes atstovų dar prašom:

Pagailėkit kultūros tikrai

Ir algelę mums nors tą mažytę –

Jūs pakelkit – ir mums bus okeY.

Eiles, pavadinęs ode, elektrėniškiams skyrė ir šventės vedėjas, Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas. Pasak jo:

Ir kaip gerai, kad Elektrėnai

Ne vien garsėja elektra

Dar ir Kultūros švenčia dieną

Plačiai… Nors ir su maža alga…

Bet elektrėniškių kultūros darbuotojų principai yra ne didelė alga, o didelė meilė savo darbui. Ir kaip kultūros ministras Šarūnas Birutis kalbėjo Kultūros dienos minėjime: „Kultūra mes išreiškiame savo šalies tapatumą, atspindime papročius, prisimename savo kilmę ir pagerbiame šviesiausius kultūrą puoselėjančius žmones. Tad visiems linkiu, kad ši diena motyvuotų mus gyventi aukščiausių vertybių pagrindu“. Tų vertybių pagrindu jau 50 metų dirba Elektrėnų bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė, 48 metus – Pakalniškių bibliotekininkė Jadvyga Bušinskienė, 41 metus – Semeliškių bibliotekininkė Irena Venskutonienė, 39 metus – Gilučių bibliotekininkė Veronika Tamošiūnienė, po 38 metus   – Elektrėnų bibliotekininkės Genė Akulevičienė ir Ona Andriejauskienė, 37 metus – Danutė Lukaševičienė, 35 metus – Kazokiškių bibliotekininkė Irena Voverienė, 34 metus Elektrėnuose dirba Albina Kananavičienė, 31 metus dirba Beižionių kultūros klubo renginių organizatorė Audra Gudeliūnienė, dar per 40 kultūros darbuotojų, kurie dirba daugiau kaip 10 metų. Apdovanoti buvo ir nenuilstantys saviveiklininkai, dalyvaujantys net keliuose saviveiklos kolektyvuose. Tai Simona Nenartavičiūtė ir Dangiras Šeškevičius. Kadangi elektrėniškių aukščiausių vertybių pagrindas yra didelė meilė darbui, tai tas gražus pasibuvimas kartu Kultūros dieną juos nors trumpai atpalaidavo nuo kasdienių rūpesčių, suartino su savivaldybės vadovais ir motyvavo nešti savo šviesą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų