Nebemokėsime už svetimo turto saugojimą

Nebemokėsime už svetimo  turto saugojimą
Julija Kirkilienė

Elektrėniečiams gerai pasitarnavo šiaulietė Nijolė Malakauskienė, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyboms įrodžiusi, kad gyventojai neturi mokėti už daugiabučiuose įrengtų šilumos punktų priežiūrą.

UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis” (toliau-EKŪ) iš gyventojų renkanti mokestį už  šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, kuri ir priklauso EKŪ,  priežiūrą,  šiomis dienomis suskubo keisti kainų skaičiavimo tvarką. Tik mažai tikėtina, kad neteisingai surinkti mokesčiai gyventojams būtų grąžinami. Jie jau išleisti EKŪ vadovų  premijoms.
Valdžiai ne tas rūpi
EKŪ – uždaroji akcinė bendrovė, kurios vienintelis akcininkas yra savivaldybė, kainas už patarnavimus nustato tik savivaldybės tarybai pritarus. Lietuvos šilumos tiekėjai tas kainas paskaičiuoja, paskui suderina su Valstybine kainų komisija, tada  teikia savivaldybės tarybai pritarti. 25 tarybos nariai, atstovaujantys savivaldybės gyventojams nuo įvairių partijų, mano, kad ta Kainų komisija yra kažkokia šventa, niekada neklystanti įstaiga, kurios su EKŪ sutartoms kainoms būtina pritarti. Tik niekam kažkodėl nekilo mintis pasidomėti, ar teisingai tos kainos nustatomos. Patogiau gi, šiek tiek pasiginčijus, vieningai  pakelti rankeles (balsuoti) už įvairius mokesčius ir  kainas, dėl to  EKŪ jokie sunkmečiai nebaisūs.  Kadangi Elektrėnų žmonės yra ne Graikijos (ten vyksta streikai dėl išaugusių pragyvenimo išlaidų), tai šiek tiek tarpusavyje paburbuliavę, sumoka viską, kiek jiems priskaičiuoja. Tiesa, prieš metus toks pilietis Vladas Gaveika išsiaiškino, kad neteisingai renkami mokesčiai už teritorijų  prie daugiabučių valymą, o dabar šiaulietė pasitarnavo visai Lietuvai, kur buvo neteisėtai renkami mokesčiai už sistemų priežiūrą. Kainų skaičiavimo metodika bus pakeista. Bet negi grąžins kas nors gyventojams tai, kas jau premijoms išleista. Juolab, kad ir bendrovės steigėjui, savivaldybei, rūpi tik kainas patvirtinti, bet nerūpi pasidomėti, ar teisingai tai daro, pagaliau, kam panaudojami  gyventojų surinkti pinigai.
Kainų niekas neapskundė
Kaip redakcijai sakė EKŪ ekonomistė Birutė Malevičiūtė, susikūrus savivaldybei, buvo patvirtintos Trakų ir Kaišiadorių rajone galiojusios paslaugų  kainos, įvardintos „kitos paslaugos”.  2005 m. savivaldybės taryba jau iš kitų paslaugų išskyrė eksploatacijos išlaidas. O 2008 m. gruodžio 30 d.  savivaldybės taryba, atsižvelgdama į EKŪ direktoriaus Ričardo Lecko raštą, savo gyventojams įteikė naujametinę dovanėlę – taip išskirstytas kainas be PVM.
1. Bendrovės prižiūrimų daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros (eksploatacijos) tarifai:
1.1. bendrąjį eksploatacijos – 0,31 Lt/m2;
1.2. namams be siūlių remonto – 0,25 Lt/m2;
1.3. namams  be stogo remonto – 0,23 Lt/m2;
1.4. namams be stogo ir siūlių remonto – 0,18 Lt/m2;
1.5. šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros – 0,19 Lt/m2;
1.6. laiptinės, teritorijos valymo – 0,21 Lt/m2.
2. Administravimo  – 0,05 Lt/m2.
4. Šiukšlių išvežimo:
4.1. daugiabučių namų gyventojams (su didelių gabaritų komunalinėmis atliekomis) – 0,19 Lt/m2;
4.2. privačių namų gyventojams:
4.2.1. už 0,12 m3 konteinerį – 6,54 Lt,
4.2.2. už 0,24 m3 konteinerį – 13,08 Lt,
5. Sprendimas įsigalioja  2009 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Arvydas Vyšniauskas
Ričardas Leckas, 58 070

Kainų, žinoma, niekas neapskundė, tik pakilus PVM, jos padidėjo. Tarp visų tų kainų, pasirodo, dvi kainos buvo neteisėtos: už EKŪ bei UAB „Gelvita“ nuosavybės – sistemų – priežiūrą ir už teritorijų, kurios nepriklauso daugiabučiams, valymą.

Klaidas taiso
Nors neteisėtai sumokėtus pinigus gyventojai galėtų susigrąžinti per teismus, bet kas gi čia bylinėsis. Tegul EKŪ vadovai būna turtingi, jei jų savininkas, savivaldybės taryba, taip nori. Bet padarytas  klaidas gobšuoliai taiso: savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, patvirtinta teritorijų prie esamų pastatų ir statinių ribų nustatymo, tvarkymo ir naudojimo planavimo schema. EKŪ ekonomistė  B. Malevičiūtė informavo redakciją, kad jau ruošiama nauja kainų skaičiavimo metodika ir daugiabučių gyventojams nebereikės mokėti už EKŪ priklausančių šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, išskyrus du namus, kur sistemos nepriklauso EKŪ.
Tai todėl, kad šiaulietė  ilgai studijavo įstatymus,  išsiaiškino,  kad savo turtu turi rūpintis šeimininkas.  Pasak N. Malakauskienės, mokestis už sistemų priežiūrą nesąmoningas  – į jų butus įmonės atneša savo įrenginius, liepia juos saugoti ir dar už tai verčia susimokėti. Tuo moteris įtikino Respublikinius būsto valdymo ir priežiūros rūmus, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją bei Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Pastarieji, matyt, ir bus davę nurodymus šilumos tiekėjams taisyti kainų skaičiavimo metodiką. „Šilumos punkto savininkas atsakingas už savo turto priežiūrą ir turi pats apmokėti atliktus darbus“, – tokį atsakymą dar 2008 m. balandį atsiuntė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
„Šilumos tiekėjas šilumos punkto priežiūrą, įrenginių remontą, bandymus, paleidimą privalo įskaičiuoti į šilumos tarifą ir tai ne vartotojo problema“,- rašte konstatavo Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas Juozas Antanaitis.
„Šilumos punktų eksploatavimo išlaidos įskaičiuojamos į šilumos perdavimo sąnaudas“, – N.Malakauskienės iškeltą problemą  įvertino ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Tarsis su gyventojais
Dar vieną daugiabučių gyventojams palankų įstatymą parengė Aplinkos ministerija.
Daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotieji atstovai galės dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei atnaujinimo darbų ir paslaugų pirkimo, darbų priėmimo procedūrose, kontroliuoti, kaip panaudojamos tam skirtos lėšos.
Pasak Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėjos Elvyros Radavičienės, tokie nuostatai parengti, atsižvelgus į gyventojų skundus, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus.
Dabar administratorius (Elektrėnuose – Regina Narbutienė, Vievyje – Algis Laukys)  privalės išsamiai informuoti patalpų savininkus, kokia yra namo bendrojo naudojimo objektų būklė, kaip įgyvendinamos jų atnaujinimo priemonės, taip pat pagrįsti mokesčių dydį ir lėšų panaudojimą. Numatytos galimybės atšaukti ir pakeisti administratorių, kai jis netinkamai vykdo nuostatų apibrėžtas funkcijas arba jų visai nevykdo. Administratorius pakeičiamas, jeigu to raštu pareikalauja patalpų savininkai, priėmę sprendimą balsų dauguma. Jį pakeisti gali ir savivaldybės administracijos direktorius, jeigu nustato, kad administratorius nevykdo jam pavestų funkcijų.
Tiesa, tokie nuostatai, ko gero, priimti dėl nesėkmingai planuojamų daugiabučių renovacijos, bet Elektrėnuose ir šiaip renkami mokesčiai eksploatacinėms išlaidoms. Tik apie jų panaudojimą su gyventojais administratorius tariasi tada, jei gyventojai ateina ieškoti savo sumokėtų pinigų.  Dėl administratoriaus pakeitimo Elektrėnuose, žinoma, gyventojams teks gerokai paieškoti teisybės. Kaip matome, gyventojų problemos, kol kas, nelabai rūpi nei jiems patiems, nei administracijos direktoriui ir EKŪ valdybos pirmininkui Henrikui Petrauskui, nei vieninteliam EKŪ akcininkui, t.y., 25 tarybos nariams, kurie jau šiais metais pradės rūpintis, kaip kitais metais  vėl į tą tarybą patekti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69