Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Rimti sprendimai ir politiniai spektakliai

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Rimti sprendimai ir politiniai spektakliai

Julija Kirkilienė

Į priešpaskutinį tarybos po­sėdį, kaip seniai nebuvo, susirinko visi 25 tarybos nariai. Kitas posėdis vyks kovo mėnesį ir tai bus šeštosios tarybos posėdžio paskutinis bendras susitikimas, nes septintoje kadencijoje tarybos nariai tikrai pasikeis. Iš 25 tarybos narių, du – Algimantas Adomaitis ir Laimutė Ablingienė – šiuose rinkimuose nesibaloti­ruoja. Vasario 22 dieną vykusiame posėdyje 22 sprendimo projektai buvo svarstomi nenuobodžiai – buvo ir politinių spektaklių, ir rimtų pareiškimų, ir svarbių sprendimų, tarp kurių pritarta Elektrėnų garbės vardą suteikti septintam nominantui.

Geras artistas
Po informacinio pranešimo apie teritorijų vystymo programos savivaldybėje įgyvendinimo ataskaitos pristatymo meras Kęstutis Vaitukaitis pristatė devynioliktą jo vadovaujamos savivaldybės veiklos ataskaitą. Pradėdamas kalbą, meras sakė labai besijaudinantis, nes, pasak pranešėjo, tik „blogas artistas prieš spektaklį nesijaudina“. Iš 23 savivaldybės veiklos metų, devyniolika metų meru dirbo K. Vaitukaitis, o 2023 metų rinkimuose jis į merus nebekandidatuoja. Savivaldybės veiklos ir mero K. Vaitukaičio paskutinė ataskaita visuomenei pristatyta bus kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. O posėdyje tarybos nariai pirmieji galėjo susipažinti su gerais savivaldybės darbais. Apie kitokius darbus nekalbėjo. Vieną iš geriausių darbų meras įvardijo Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse restauruotą koplyčią ir ten buvusią skulptūrą „Kan­čios vyras“. Restauruota skulptūra saugoma Elektrėnų bažnyčioje, o koplyčioje ją pakeitė Bruno Margevičiaus padaryta skulptūros kopija. Kitas svarbus savivaldybės darbas – metų pabaigoje karių palaikų, surastų pagal Lazdėnų geležinkelio stotį, perlaidojimas, apie kurį plačiai buvo nušviesta savivaldybės ir šalies žiniasklaidoje. Ataskaitoje pateiktas šios kadencijos tarybos narių lankomumas, aktyvumas kalbant. Daugiausia sprendimų projektų svarstyti tarybai pateikė Ūkio plėtros ir investicijų bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriai. Mažiausiai projektų – tik 2 – pateikė tarybos nariai. Meras, pateikęs informaciją apie tarybos narių atlyginimus, trumpai tarybos narius supažindino su nauju Savivaldos įstatymu ir nau­ja atlyginimo skaičiavimo tvarka. Tarybos nuopelnams meras priskyrė gerą savivaldybės demografinę padėtį. Nors vaikų gimsta mažiau nei miršta žmonių, bet dėl naujakurių gyventojų skaičius savivaldybėje yra stabilus, dėl ko gerai į biudžetą surenkami gyventojų pajamų mokesčiai. 2022 metais savivaldybėje regist­ruotas 201 gimimas ir 388 mirtys. Savivaldybėje veikia 563 ūkio subjektai, švietimo įstaigas lanko 2831 ugdytinis ir savivaldybėje registruoti 988 bedarbiai, dėl kurių savivaldybėje bedarbystė siekia tik 7,8 proc. nuo darbingo amžiaus žmonių. Lietuvoje bedarbių registruota 9 proc. Meras savo fondą naudojęs tik reprezentaciniams renginiams, daugiausia sporto. Į savivaldybę semtis gerosios patirties, daugiausia energetikos srityje, atvykdavo ir kitų savivaldybių atstovai, ir savivaldybės atstovai vykdavo į kitus rajonus. Tarybos narys, dziudo treneris Kęstas Vitkauskas pastebėjo, kad ataskaitoje, kuri liks istorijoje, mažai dėmesio skirta sportui ir visai pamiršti dziudo sporto laimėjimai. Pabaigoje ataskaitos meras, žinoma, atei­nančioms tarybos narių kadencijoms linkėjo geresnių rezultatų.

Septintasis Garbės pilietis ir dvidešimt ketvirtas biudžetas
Du kartus posėdyje tarybos nariai plojo naujai pasiūlytam kandidatui į Elektrėnų garbės piliečio vardo suteikimą. Pirmą kartą plojo projektą pristačius, antrą kartą, net atsistojus – projektą patvirtinus. Kovo 11 d. Elektrėnų garbės piliečio regalijos įteiktos bus Garbės energetikui, ilgiausiai vienoje įmonėje dirbusiam vyriau­siuoju inžinieriumi, inžinieriui, prieš 60 metų vadovavusiam I elektrinės bloko paleidimui, turinčiam daug kitų apdovanojimų ir titulų, Algiui Viktorui Mekui. Šiam sprendimo projektui nė vienas tarybos narys neturėjo nei klausimų, nei priekaištų ir projektą patvirtino vienbalsiai.
Kitam sprendimo projektui – dvidešimt ketvirtojo biudžeto projektui – buvo ir klausimų, ir tarpinis balsavimas, ir ne visi tarybos nariai tokiam projektui pritarė. Biudžetas, palyginus su 2022 metais, planuojamas per 6 mln. didesnis ir, kaip sakė klausimą pristačiusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, optimistinis. Prieš balsuojant už šių metų biudžetą, tarybos nariai balsavo dėl opozicijos lyderės Jūratės Balčiūnaitės pasiūlymo Futbolo akademijai kitoms išlaidoms skirtus 23 tūkst. eurų perkelti į Sporto rėmimo programą. Pinigus Futbolo akademijai skirti tik tada, kai Akademija tarybos nariams pateiks finansinę ataskaitą, kurioje būtų parodyti ir kitų dviejų dalininkų įvykdyti įsipareigojimai bei sutartys. Deja, J. Balčiūnaitės pasiūlymui tarybos nariai nepritarė ir biudžetas buvo patvirtintas toks, koks pateiktas.

Geras bendradarbiavimas
Taryba prisiminė tuos laikus, kai Elektrėnuose veikė Kauno politechnikos instituto filialas Elektrėnuose. Dabar tas institutas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, o savivaldybės taryba pritarė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus siūlymui su Universitetu pasirašyti sutartį dėl bendradarbiavimo. Kadangi savivaldybėje išlieka biologijos, chemijos, vokiečių, anglų kalbų, matematikos, informacinių technologijų, fizinio ugdymo, priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų poreikis, o Universitetas įgyvendina pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, kitas pedagogines profesines studijų programas, tai Universitetas kvies savivaldybės pedagogus į mokymus, seminarus, konferencijas, o savivaldybė į savo renginius kvies Universiteto dėstytojus ir studentus. Tokiu bendradarbiavimu savivaldybė sieks ne tik pedagogų kvalifikacijos kėlimo, bet ir studentų, būsimų pedagogų pritraukimo į savivaldybę.
Taryboje buvo pritarta ir kitiems geriems bendradarbiavi­mams. Pavyzdžiui, Kloninių Mi­jaugonių bendruomenei panaudos pagrindais perduotos patalpos, esančios Šilo gatvėje, pagal Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą savivaldybė vėl rems darbdavius už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Taryba dar pritarė leisti iš žemės savininko pirkti 7 a žemės sklypą Norkūnų kaime prie Vaisiečio ežero ir ten įrengti paplūdimį. Tokio paplūdimio beveik dešimtmetį prašė Beižionių bendruomenė. Daugiau, bet trumpiau, apie tarybos posėdyje priimtus sprendimus skaitykite 2 psl. straipsnyje „Posėdyje patvirtinta Elektrėnų savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaita ir Elektrėnų savivaldybės 2023 metų biudžetas“.

Politiniai spektakliai
Ir patys politikai sutinka, kad tarybos posėdžiai yra savotiški spektakliai, ypač rinkimų laikotarpiu. Kadangi posėdžiai transliuo­jami internetu, kur visada galima peržiūrėti vaizdo įrašus, ne vienas tarybos narys pasinaudoja proga pasireklamuoti. Bet priešprieša tarp valdančiųjų ir opozicijos posėdžio pabaigoje priminė ne reklamą, o tikrą dramą. Per informaciją ir pa­klausimus meras K. Vaitukaitis perskaitė pareiškimą savivaldybės tarybos Etikos komisijai, prašydamas apsvarstyti ir įvertinti, ar opozicijos lyderė, kandidatė į merus Jūratė Balčiūnaitė laikosi Valstybės poli­tikų elgesio principų. J. Balčiūnaitė kalti­nama, kad ji būda­ma Elektrėnų savi­valdybėje veikiančių NVO asociacijos ir VšĮ „Pilietinės visuomenės iniciatyvos“ vadovė VĮ Registrų centrui nuo 2019 metų nėra pateikusi ataskaitų, kurias juridiniai asmenys privalo teikti kasmet. Rašte rašoma, kad NVO aso­ciacija, veikianti Elektrėnų sa­vivaldybėje, nuo 2019 metų vyk­dė projektų už 200 tūkst. eurų. Projektus vykdė Elektrėnų profesinio mokymo centro patalpose, nors projekto aprašyme nurodoma, kad mokymai skirti kaimo gyventojams. „Informacija verčia abejoti ir kelti klausimus ne tik dėl skaidrumo, bet ir dėl Jūratės Balčiūnaitės ryšių su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centru vykdant projektus“, – konstatavo meras.
Jūratė Balčiūnaitė pažadėjo pasitaisyti ir reikalingą informaciją Registrų centrui pristatyti, nors už projektus esą atsiskaityti reikia ne šiai instancijai. O pati opozicijos lyderė rekomendavo merui sudaryti komisiją ir išsiaiškinti, ar administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius nepadarė tarnybinio nusižengimo pasirašydamas Detaliuosius ir Specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus žemės skly­pams adresu Geibonių 3C ir 3D. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekciją (VTPSI) dokumentus nustatė klaidingais ir įpareigojo detaliuosius planus daryti iš naujo. Negana to, VTPSI kreipėsi į Prokuratūrą dėl savivaldybės gyventojų viešo intereso – marių pakrančių užstatymo – gynimo.
Meras teisinosi, kad savivaldybei niekas tokios informacijos nepersiuntė, išskyrus Jūratę Balčiūnaitę, kuriai tuos dokumentus persiuntusi Seimo narės S. Lengvinienės padėjėja, todėl jis su dokumentais nėra susipažinęs ir komisijos sudaryti neturi pagrindo.
Tokia gaida ir buvo užbaigtas posėdis… Bet skaitytojams dėl tokių dramų nerimauti nereikėtų. Po rinkimų bus kiti tarybos nariai, kitas meras, kitas administracijos direktorius, o dabartiniai aršūs priešai, kaip ne kartą buvo, gali pasirašyti vienos koalicijos sutartį, dažniausiai valdančiosios, ir dirbti žmonių labui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69