Nauja Onos Rasutės Šakienės poezijos knyga ‚,Širdies bildukai“

Nauja Onos Rasutės Šakienės poezijos knyga ‚,Širdies bildukai“

Elektrėnų kraštui brangus žmogus – Ona Rasutė Šakienė – mylima už meilę žmogui, žemei, pagarbą gimtinei. Įskiepytas senelių ir tėvų dvasinis turtas, pačios išgyventi jausmai, žmonių gyvenimai ir krašto istorija susidėlioja etnografijos darbuose, straipsniuose, tapyboje, poezijoje. Poetinis žodis lydi menininkę nuo jaunystės. Įvairios gyvenimo spalvos atsispindi poezijos rinkiniuose, kurių ne vieną ir ne du pristatė savivaldybės ir respublikos kultūros įstaigos. Nemažas pluoštas nuo dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės eilėraščių liko nespausdintų, o dar kaskart ir nauji pasibeldžia įkvėpimo akimirkomis. Mylimų artimųjų paskatinta ir paremta Ona Rasutė Šakienė savo poezijos rinkinį ‚,Širdies bildukai“ išleisti patikėjo Kaišiadorių „Printėjai“.
Knygos „Širdies bildukai“ viršelį puošia sūnaus Ryčio Šakio drožinio iliustracija, o eiles papildo nuotraukos – poetės gyvenimo akimirkos. Pirmoji knygos dalis „Jaunystės godos“ – gyvenimo kelio paieškos. Dominuoja pavasario tema, kai sieloje „pakili daina“ ir „nuojauta gegužio“, o laimė dar paklydusi „obelų pūgoj“. Eilėraščio žmogus – neramios sielos: išvaikščiojęs tėviškės takus, nesulaikytas jų kerinčio grožio, skuba „į vieškelį platų“, kur „dainuoja Vilnius“. Čia, minčių tėkmėj, „Vilnelė neramioji“, „šventų bažnyčių bokš­tuos senas varpas“, o „širdis tartum smuiko stygelė gyvoji…vien nerimą groja“. Tas nerimas – „alkanas vilkas“ – atslūgsta tik tuomet, kai išgirsta „Gražiąją Elizą“ ar pasineria į Čiurlionio sonatas.
Antroji dalis „Susitikimai“ perkelia mintis į XXI amžiaus pradžią – brandos ir apmąstymų erdves. Kalbančiajam svarbu žymios asmenybės. Jis atranda atramą baltų mitologijoje. Eilėraštyje „M. Gimbutienei“ ryškus noras „prie…baltiškojo pasaulio prisiliest“ ir žinojimas, kad „sulygina lemtis visus ir viską“. Poetės žemė, „prie jūros bangų prisiglaudus“, mena Maironį, Sausio įvykius. Svarbus ir „laisvės paukštės skrydis baltas“, ir naujas vėjas, su­drebinęs Lietuvą šalia brangių vietų (eil. „Archeologui Vykintui V.“). Kur eilėraščio žmonės benuklystų, tėviškėn grįžtama:
Kai išlakstėm
Svietą mes,
Kai pražydo galvos,
Grįžtam
Jau tik mintimis,
Kur gimtinės kalvos,
Kur piliakalniai žili,
Kur raisteliai klampūs,
Kur žibutės žydi taip,
Kad pražysta dangūs,
Kur malda suklupusi
Vakaro varpuose,
Kur pakibę beržo šakos,
Iki žemei gluosniai.
Šimtąjį kartą skaudžiau, kai po vasaros pilnatvės „trumpiau gegužis apsilanko“ ir „visos džiaugsmo spalvos ištirpsta lietuje“. Tai mintys iš trečiosios knygos dalies „Tavo šviesoje“. Tačiau kūrėjas tiki, kad „sugrįš namo išėjęs džiaugsmas, sugrįš – visas kertes pripildys“. Ir „užeina tokia giedra, jog galėtum išeiti į viešą kelelį, atsisėst ant žvyruotojo pakraščio linguojančia smilga“.
„Amžinu ratu“ – ketvirtoji­ knygos dalis. Čia apstu kontrastų, jausmų, noro iš naujo atrasti gyvenimo prasmę. Poetė kartais apdai­nuoja lyrinę subjektę kaip liepelę žalią, atžydėjusią krante, bet ateis pavasaris ir „Jorė dievaitis kardą auksinį mestels virš pievų ir virš širdies“. Tuomet, pajutusi galingą audrą sieloj, tikės kūrybos galia:
Vėlei noris numesti save
Tartum lapą pernykštį upelin –
Tegu plaukia… Valio! Aš nauja,
Mane žalias pavasaris kelia.
Širdies užkaborius pasiekia „Laukinio vėjo“, „Klajonių“, „Kai kam“, „Trupinėlių“, „Akrostichų“, „Baladžių“, „Skausmo bedugnėje“, „Vienatvės“ bildukai. Eilėraščio žmogus, nuėjęs ilgą išbandymų kelią, paskutiniame rinkinio eilėraštyje prašo atleisti – pavasariams, kad obelys pražydo, vasaroms, kad paukš­čiai išplasnojo, rudenims, kad vėjas draskė žalią gojų, ir
… žiemoms, nekaltos jos,
Jei kartais jautrią širdį šaltis gėlė,
Atleisk ir mums visiems visas klaidas,
Tik atsisveikinę suprantam,
Kaip artimus, savus mylėjom.
Taigi naujoji poezijos knyga „Širdies bildukai“ – Onos Rasutės Šakienės kūrybos versmių gaivus šaltinis. „Tik nepalūžk. Tik eik. Ieškok. Kol rasi“ – tinka kai kam, o gal ir visiems.

Janina Nikoliukienė,
knygos redaktorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69