Muzika išskleidžia sparnus

Muzika išskleidžia sparnus

Albina SIDARAVIČIENĖ

Dauguma esame girdėję, kad Vievyje yra meno mokykla, kad ten vaikai mokosi groti, piešti. Bet ar žinome, kokie šilti žmonės ten dirba, kokius darbus nuveikia.

Pastaraisiais metais ne viena Lietuvos mokykla skundžiasi, kad mažėja mokinių, o Vievio meno mokykla džiaugiasi, kad mokinių skaičius po truputį didėja. Šiais mokslo metais meno mokykloje mokosi apie 280 mokinių, o juos moko 25 mokytojai. Stebina ir tai, jog baigę mokslus į meno mokyklą grįžta dirbti mokytojais buvę mokiniai. Direktoriaus pavaduotojos Adelės Kasputienės teigimu, tokių mokytojų meno mokykloje dirba net penki. Šįkart kalbiname fortepijono mokytoją metodininkę Violetą Sotnikovienę, muzikės kelią pradėjusią Vievio meno mokykloje: „Mano draugystė su muzika tęsiasi daugiau nei 40 metų, ji užsimezgė 1974-aisiais, kai peržengiau Vievio meno mokyklos, tada įsikūrusios dabartinio Kultūros centro patalpose, slenkstį, o traukė mane ten stiprus, nepaaiškinamas noras išmokti groti fortepijonu, nors tebuvau tik devynerių metų mergaitė. Pamenu, buvo baugu paleisti mamos ranką ir vaizduoti, jog visai smagu solo atlikti dainelę „Į mėnulį paleista..“ Už nugalėtą baimę laukė atlygis – galimybė mokytis muzikos mokykloje, siaurais, jau tuomet girgždančiais laipteliais bėgioti su laimingais vaikais, kurie buvo priimti į mokyklą. Ir šiandien malonu prisiminti smagios kompanijos šėliojimus kieme, laukiant atsiskaitymų, egzaminų rezultatų. Nepamirštas jausmas, kai su savo drauge Rita (dabar Rita Andrejaitienė dirba Elektrėnų meno mokykloje fortepijono mokytoja) laukėme atvykstant iš Vilniaus krovininio automobilio, kuriame keliavo į Vievį du mums skirti naujutėlaičiai pianinai „Ryga“.

Pirmoji mokytoja, kantriai, rūpestingai padėjusi susipažinti su stebuklingu muzikos pasauliu, – Irena Mikaliūkštienė. Neišblėso prisiminimai apie pirmuosius išmoktus programinius kūrinėlius, jų sukeltas emocijas. Atmintin įsirėžė fortepijoninė pjesė „Septynmyliai batai“. Smagu, jog pirmoji mano muzikos mokytoja šiuo metu yra kolegė, vedanti solfedžio pamokas Vievio meno mokykloje.”

Klausiu mokytojos Violetos, kas paskatino mokytis meno mokykloje, juk tai sunkus, o kai kam nepakeliamas krūvis.

„Visų pirma, kaip jau minėjau, vaikiškas troškimas išmokti groti. Turiu prisipažinti, kad noras mokytis muzikos ne visą laiką buvo tvirtas kaip nepajudinama uola. Išgyvenau ir aš krizę, kai uola sujudėjo, o aš nebenorėjau mokytis muzikos. Tai nutiko tuomet, kai groti fortepijonu mokiausi pas mokytoją Izoldą Imbrasienę. Kiekvienais mokslo metais didėjantys muzikos kūrinių atlikimo reikalavimai vertė vis daugiau laiko praleisti namie prie instrumento, o juk girdėdavau, kaip kiemo draugės, laisvos nuo muzikos, smagiai sau klega po langais. Ačiū Mamai, jog kantriai mane mokė nepasiduoti ir neleido nutraukti muzikos mokslų.

Dabar man, mokytojai, labai svarbu, kad mano mokinys, mokydamasis groti, noriai lankytų pamokas, jaustųsi gerai, kad muzika žadintų jo vaizduotę. Su kiekvienu mokiniu reikia užmegzti ryšį, neslopinti vaiko savitumo, o kaip tik jį skatinti, ugdyti, raginti ieškoti.“

Mokytojos Violetos manymu, lemtingas lūžis, pakeitęs jos požiūrį į muzikos pasaulį, įvyko pradėjus mokytis groti fortepijonu pas mokytoją Ireną Jasaitienę. Tai – puiki pedagogė, sugebanti taip patraukliai mokyti, kad muzikos pasaulis nušvinta naujomis spalvomis. Muzikos kūrinio teksto nagrinėjimo subtilybės bei jo atlikimo galimybių paieškos kaip sūkurys įtraukė bei pažadino didžiulį norą tęsti muzikos studijas.

Mokytoja Violeta dėkoja likimui, jog 1985 metais baigusi studijas Vilniaus J. Tallat–Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, galėjo (nors anais laikais galiojo paskyrimai) grįžti dirbti į Vievio meno mokyklą, kur tikėjosi: jos laukia buvusi mokytoja Irena Jasaitienė. ,,Neklydau: buvusi mokytoja mane šiltai sutiko, aš net mokiausi iš jos mokytojauti, mes tapome kolegėmis, draugėmis. Iki šiol bendradarbiaujame, siekdamos atskleisti, įprasminti ir tobulinti mokinių muzikinės bei meninės veiklos ypatybes.“

Padirbėjusi Vievio meno mokykloje, mokytoja Violeta nutarė studijuoti ir dirbti. Mokėsi Vilniaus pedagoginiame universitete (2004–2008 m.) ir baigė bakalauro bei magistrantūros studijas, kurios buvo ypač naudingos, nes padėjo suvokti, jog sparčiai kintančiame pasaulyje turi keistis ir jame gyvenantis žmogus bei jo ugdymas. Dėstytojai prof. dr. habil. A. Gaižutis, prof. dr. habil. V. Matonis, prof. dr. habil. A. Motuzas, doc. dr. E. Sakadolskienė ir ypač mokslinio darbo vadovas prof. dr. Jonas Kievišas formavo požiūrį į ugdymo procesą: būtina orientuotis į vaiko asmenybės poreikius, sudaryti galimybes savirealizacijai, kuri lemia asmenybės brandos pokyčius. Metai bėgo, kaupėsi pedagoginio darbo patirtis, universiteto profesoriai turtino teorinių žinių kraitį. Gerbiama fortepijono mokytoja Violeta Sotnikovienė išskleidžia sparnus ir pasineria į darbą mokykloje: su mokiniais dalyvauja konkursuose ir festivaliuose, jau daugelį metų organizuoja ,,Rudens džiazą”, tradicinį koncertą, skirtą visų muzikos specialybių mokiniams. Pasiklausyti muzikos kviečia Vievio miesto gyventojus. Koncertai labai populiarūs, salė visada būna pilna klausytojų. Jaunųjų atlikėjų muzika skaidrina miestiečių mintis ir jausmus, nes muzika turi galią valyti mūsų protus, jausmus, daryti mus švaresnius ir todėl geresnius. Mums visiems svarbu, kad kuo daugiau aktyviai savęs ieškančių jaunų žmonių galėtų augti lengviau ir prasmingiau – kartu su muzika ir kūryba.

Mokytoja Violeta Sotnikovienė su mokiniais populiarina muziką mūsų regione ir kviečia visus dalyvauti renginiuose. Ji organizavo fortepijono muzikos koncertus: „Pasakų šalyje“ (2006 m), „Šlagerių paradas“ (2009 m.), „Mano tėvynė – Lietuva“, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui (2009 m.), mokinės Ramintos Matijošiūtės Rečitalį (2009 m.), koncertą, skirtą kompozitoriaus F. Šopeno 200-osioms gimimo metinėms (2010 m.), „Nuotaikos“ (2010 m.), tarpmokyklinį renginį „Gyvūnų šalyje“ (2010 m.), „Muzikos šaly smagu“ (2011 m., 2013 m., 2015 m.), tarpmokyklinį renginį „Mano diena“ (2014 m.), „Žingsnio ritmu“ (2015 m.). Mokytojai svarbu, kad mokyklos mokiniai turėtų galimybę nuolatos kaupti ir dalintis savo scenine patirtimi bei ugdytųsi artistinius sugebėjimus.

Mokytojos Violetos Sotnikovienės mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir populiarina muzikinę kultūrą mūsų savivaldybėje. Mokytojos manymu, norint pasirengti dalyvauti koncertuose, festivaliuose ar konkursuose, neužtenka ugdymo plane numatytų dviejų savaitinių pamokų. Todėl visada reikia įdėti daug papildomo darbo. Itin sėkmingi buvo praėję mokslo metai, nes gavus iš Elektrėnų savivaldybės lėšų (pagal gabių vaikų ir jaunimo rėmimo programą), buvo vykdytas projektas „Muzika išskleidžia sparnus“.

Mokytojos manymu, muzika formuoja žmogų, jo požiūrį, jo vidinį pasaulį. Jeigu muzikos ne tik klausomasi, bet ji dar ir atliekama – tai išties efektyvus ne tik muzikinio lavinimo, bet ir asmenybės formavimo būdas. Manau, tai yra viena iš priežasčių, kodėl mokytoja su savo mokiniais aktyviai dalyvauja muzikinėje veikloje: respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Ankstyvojo romantizmo muzika“ (Panevėžys), respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių pasaulyje“ (Vilnius), IV tarptautiniame fortepijono muzikos festivalyje „Lenkų kompozitorių kūryba“ (Rudamina), XVI respublikiniame fortepijono muzikos festivalyje „XX amžiaus muzika“ (Trakai). Respublikiniame meno mokyklų fortepijoninių ansamblių konkurse „Akcentai“ (Kaunas) mokinė R. Matijošiūtė laimėjo III vietos Laureato diplomą, VII respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje-konkurse „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ (Vilnius) mokinė Evelina Narkevičiūtė laimėjo Diplomanto diplomą, V Lietuvos jaunųjų pianistų festivalyje-konkurse „Judančio pasaulio spalvos“ (Vilnius) mokinė Miglė Marija Važnevičiūtė laimėjo Laureato diplomą, respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse „Skambinu su draugu“ (Elektrėnai) dalyvavusios mokinės Miglė Marija Važnevičiūtė ir Raminta Matijošiūtė laimėjo Diplomantų diplomus, I tarptautiniame konkurse „Trofeo Musicale“ (Prienai) mokinės Raminta Matijošiūtė ir Miglė Marija Važnevičiūtė laimėjo II vietos Laureato diplomus.

Mokytojai džiugu, jog 2017 metai irgi pradėti geru startu: vasario 7 dieną Kaišiadoryse vykusiame I respublikiniame konkurse „Grand Pas“ mažoji mokinukė Miglė Marija Važnevičiūtė (6 m.) laimėjo I vietos Laureato diplomą.

Atėjus pavasariui, mokytoja vis ruošia mažuosius Pylimų vaikų lopšelio-darželio dainorėlius Elektrėnų savivaldybėje vykstančiam konkursui „Dainingiausias ikimokyklinukas“. „Mažiesiems labai gerai sekasi, mes visi džiaugiamės ir didžiuojamės Laureato diplomais“,- sako mokytoja.

Apžvelgusi visus darbo dešimtmečius, mokytoja džiaugiasi, jog Vievio meno mokyklos skleidžiama muzikos šviesa mieste žadina troškimą pajusti, pažinti bei pamėgti muzikos pasaulį, ir tas troškimas vis auga. Jau kelerius metus pats populiariausias, daugiausia mažųjų mokinukų dėmesio sulaukiantis muzikos instrumentas – fortepijonas. Toks populiarumas patvirtina, jog Vievio meno mokykloje vaikas jaučiasi gerai, yra suprastas, turi galimybę atskleisti ir vystyti savo prigimtinius gebėjimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69