Mūsų krašto 410 jubiliejus

Mūsų krašto 410 jubiliejus

„Ir kaip gi vis gražu manoj gimtinėj…
Savi laukai ir savos pievos.
Aš čia bėgiojau ką tik gimus…
Ir aš čia būsiu lyg tos paskutinės…

Ačiū tiems, kas sugrįžo, ačiū tiems, kas atrado, ačiū tiems, kas prisiminė, ir tiems, kas atvyko pas mus į Kazokiškes kartu kelti linksmybes, džiūgauti ir švęsti Kazokiškių bažnyčios ir kaimo 410 metų jubiliejų.“
Šiais žodžiais šventinį „Mūsų krašto 410 jubiliejus“ renginį, skirtą Kazokiškių bažnyčios ir kaimo 410 metų jubiliejui paminėti, birželio 8 d. kultūros namų parke pradėjo renginių organizatorė ir šventės vedėja Jolanta Cesiūnaitė.
Kiekvienam gimtasis kraštas yra labai svarbus ir iš viso pasaulio mieliausias lopinėlis širdžiai. Čia gimėme, augame ir patiriame įvairiausių, nepakartojamų įspūdžių. Gimtasis kraštas – tai namai, kurių negalima pamiršti, kurie palydi išei­nant ir pasitinka grįžtant…
Kazokiškių seniūnė Vladislava Valantavičienė tylos minute pagerbė išėjusius šio krašto gyventojus ir sveikindama visus susirinkusius paskelbė šventės atidarymą. Gausus būrys sveikintojų atvyko iš Seimo, Elektrėnų savivaldybės, atvyko Semeliškių ir Beižionių seniūnai ir kt. Pirmą kartą Kazokiškėse sveikinimo žodį tarė Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, įteikdamas šio jubiliejaus proga Kazokiškių seniūnei Vladislavai Valantavičienei dovanų. Su šilčiausiais sveikinimo žodžiais Kazokiškių bendruomenę atvyko sveikinti Lietuvos Respublikos Seimo narė Laimutė Matkevičienė, minėdama mūsų krašto garbingus išeivius.

Savo gimtajame kampelyje sutinkame įdomiausius žmones ir gėrimės jų darbais, o mūsų krašto naujienos vis gena viena kitą, tad kviečiame jų nepraleisti. 2018 metais Kazokiškėse pastatyta Vyčio skulptūra, o šiemet 2019-aisiais, pasitinkant Kazokiškių bažnyčios ir kaimo 410 metų jubiliejų, turime tris naujoves. Pirmoji – Vievio ir Kazokiškių vargonininko Lino Paškevičiaus atgaivintas tekstas ir sukurta bei įamžinta melodija Kazokiškių himnui. Antroji – mūsų seniūnijos gyventojas Silvestras Kanevičius ėmėsi iniciatyvos dovanoti bendruomenei naują statinį – akmenį su įrašu „Kazokiškės“, kuris ties kaimo riboženkliu pasitinka atvykstančius. Trečioji – tądien Kazokiškėse pirmą kartą skambant Kazokiškių himnui buvo iškilmingai iškelta Kazokiškių vėliava. Šiuos garbingus darbus apdovanoti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Jono Liesio patarėja Vilma Puišienė, įteikdama Linui Paškevičiui ir Silvestrui Kanevičiui padėkos raštus bei atminimo dovanas. Didžiai nustebinti sostinės svečių, dėkojame už skiriamą dėmesį mūsų krašto bendruomenei ir jos geradariams.
Vyčio skulptūros aikštėje vėliavų kėlimo ceremonija buvo pradėta Lietuvos trispalvės kėlimu, skambant tautinei giesmei. Antroji kilo istorinė Lietuvos vėliava, atliekant dainos „Kur giria žaliuoja“ posmą. Trečiąją – Kazokiškių vėliavą – pirmą kartą skambant Kazokiškių himnui, garbingai iškėlė Elektrėnų profesinio mo­kymo centro studentas Vytis Drandžilauskas. Lietuvos himną užvedė Vievio gimnazijos moksleivė ir Audronės Stepankevičiūtės auklėtinė Augustė Sa­jietaitė, akompanavo Elektrėnų „Ą­žuolyno“ progimnazijos muzikos mo­kytoja Dalia Liubinienė. Kazokiškių himną atliko Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė), akompaniatorius-kompozitorius, teksto bendraautorius Linas Paškevičius. Susirinkusieji vėliavų kėlimą pasitiko garbingai stovėdami. Nuostabią koncertinę programą paruošė ir dovanojo kolektyvas „Con moto“. Paskutinį G. Paškevičiaus kūrinį „Mano kraštas“ atliko solistė Jūratė Čechavičiūtė, pritariant Vievio kultūros centro kameriniam chorui „Con moto“.
Ne visi šventinio renginio „Mūsų krašto 410 jubiliejus“ globėjai, partneriai, organizatoriai ir kviečiami dalyviai galėjo dalyvauti iškilmėse. Tikimės, jog jie pamatė kitų žmonių akimis ir išgirdo susirinkusiųjų padėkas ir aplodismentus. Ne kartą minėti renginio metu Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios administratorius, kunigas Alfonsas Kelmelis, Vilniaus dailės akademijos profeso­rius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius Arvydas Ališanka, UAB „Malsena plius“, įsteigusi padėkos krepšelius renginio dalyviams, UAB „Malūno virtuvė“ ir Ja­dvyga Matvijenko, pasirūpinusi dalyviu maitinimu, UAB „Blikas“ ir Ovidijus Barkauskas, dovanoję Kazokiškių bendruomenei šventinį fejerverką, dėkojame UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktoriui Ričardui Leckui už suteiktas paslaugas, privatiems globėjams, kurie geranoriškai rėmė. Nuoširdi padėka Edvinui Virpšai už nedidelę finansinę paramą, Marijai Dzedu­lionienei, kuri įsteigė kuklias „Angeliuko- pakabuko“ stiliaus dovanėles renginio dalyviams ir svečiams, Vilmai Jurkevičienei, kuri ėmėsi iniciatyvos ir nepriekaištingu aptarnavimu pasirūpino atvykusių svečių ir dalyvių vaišėmis. Telaimina Dievas Jūsų gerus darbus ir telydi Jus sutiktų žmonių dėkingumas. Mes turime daug pavyzdžių, iš kurių semiamės patirties darbais puošti savo kraštą. Kazokiškių seniūnė Vladislava Valantavičienė taip pat pagerbė ir padėkojo geradariams, paliekantiems prasmingus pėdsakus ateinančiai kartai: Kazokiškių himno kūrėjui – Linui Paškevičiui ir ­naujo Kazokiškių akmens statinio iniciatoriui – Silvestrui Kanevičiui.
Gražiais sveikinimo žodžiais se­niūnę Vladislavą Valantavičienę Ka­zokiškių bažnyčios ir kaimo 410 me­tų jubiliejaus proga sveikino kolegos seniūnai: Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė ir Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas, įteikdami gėles ir dovanas. Už šventės palaikymą taip pat dėkojame Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui, mero pavaduotojui Raimondui Ivaškevičiui, Tarybos ir mero sekretoriato vedėjai Vaidai Davidavičienei ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Ramutei Strebeikienei, Arvydui Vyšniauskui, Jekaterinai Goličenko ir kitiems. Kultūrinių renginių organizatorė Jolanta Cesiūnaitė įteikė padėką ir įmonės UAB „Saimeta“ 410-mečiui skirtą duonelę seniūnei Vladislavai Valantavičienei už puoselėjamą infrastruktūrą, pasitinkant Kazokiškių bažnyčios ir kaimo 410 metų jubiliejų.
Koncertą tęsė vieni dalyviai po kitų, iš įvairių Lietuvos kampelių, atvykę savo dainomis, eilėmis, šokiais ir muzika pasveikinti Kazokiškių bendruomenės. Pirmoji pasirodė Alytaus rajono liaudiškos muzikos kapela „Punelė“ ir vadovas Gintautas Šmitas, savo dainomis ir vyriškais balsais sužavėję ne vieną klausytoją. Dėkodami alytiškiams, pasitikome Elektrėnų kultūros centro kolektyvą „Dar ne sutema“ (vadovė Regina Butkienė). Senjorai papuošė šventinį renginį folkloro dainomis ir tautiniais kostiumais. Antrą kartą Kazokiškėse svečiavosi Širvintų rajono liaudiškos muzikos grupė „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė). Netylant plojimams, buvo puiki proga pristatyti bendrą Kazokiškių jaunimo asociacijos „Ąžuolas“ (vadovas Dovydas Demeškevičius) ir Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorės Jolantos Cesiūnaitės įgyvendintą projektą, išleistą spaustuvės UAB „Printėja“ reprezentacinį leidinį-brošiūrą „Ka­zokiškių 410 jubiliejui“, skirtą Ka­zokiškių bažnyčios ir kaimo 410 metų jubiliejui. Pirmas darbas, kuris reikalavo visiško atsidavimo, viso turimo laisvo laiko ir pastangų vykdant šį projektą. Pirmiausiai, kultūrinių renginių organizatorė padėkojo savo šeimos nariams už pakantumą ir palaikymą. Padėka ir dovanų krepšelis buvo įteiktas asociacijos „Ąžuolas“ vadovui Dovydui Demeškevičiui (perduota į tėvelių Dariaus ir Vidos Demeškevi­čių rankas). Reprezentacinio leidinio įvade apžvelgti Kazokiškių seniūnijos įgyvendinti projektai ir darbai, atlikti per paskutinį dešimtmetį, kaip keitėsi ir gražėjo Kazokiškės nuo 2009 metų. Toliau primenama, kokie šimtmečio renginiai vyko 2018 metais. Apie Vyčio paminklą mintimis dalinosi Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios administratorius, kunigas Alfonsas Kelmelis. Skulptoriaus Arvydo Ališankos Vyčio skulptūros idėjos pristatymas ir daug kitų įrašų, liksiančių ateities kartoms. Įtraukti meniškų sielų jaunimo darbai, kuriems taip pat skirta kertelė brošiūros puslapiuose. Naujai susikūrusios jaunimo organizacijos „Ąžuolas“ veiklos aprašymai ir kvietimas prisijungti kartu įgyvendinti naujas idėjas. Pačios šviežiausios­ naujovės taip pat įamžintos. Vievio ir Kazokiškių bažnyčių vargonininko-kantoriaus Lino Paškevičiaus atgaivintas Kazokiškių himno tekstas ir įamžinto himno melodijos ištrauka. Dar viena ilgaamžė Silvestro Kanevičiaus dovana bendruomenei – dovanotas akmens statinys su įrašu „Kazokiškės“. Pabaigos žodis:
„Tai tik maža dalelė, kurią galime dovanoti savo gimtajam kraštui, savo tėviškei, savo Kazokiškių bažnyčios ir kaimo 410-ajam jubiliejui.“
Netruko praeiti reprezentacinio leidinio pristatymo laikas, kai pasitikome Astros ir Remigijaus Suslavičių auklėtinius, atvykusius dovanoti pramoginių šokių programą žiūrovams. Spalvingi ir prašmatnūs jaunųjų šokėjų kostiumai mirgėjo nedidelėje scenoje. Pramoginių šokių judesiai žavėjo ir kerėjo ne tik jaunimą, bet ir suaugusiųjų širdis. Susirinkusieji negailėjo aplodismentų. Šventinį renginį tęsė Kaišiadorių rajono Kruonio kultūros centro Kalvių padalinio suaugusiųjų kolektyvas „Brasta“ (vadovė Janė Bernotienė). „Brasta“ žiūrovus džiugino trumpomis humoro intermedijomis. Gyvenimiškos situacijos pateiktos vaidybos stiliuje suteikė daug smagaus juoko. Po ramesnės programos dalies į sceną pakilo linksma energija užkrečianti vaikinų grupė „Lietuvaičiai“. Netilo plojimai, šokiai ir gera energija vilnijo apie Kazokiškių apylinkes. Susirinkusiems žiūrovams, svečiams, draugams, giminėms ir kaimynams šventę tęsė charizmatiškasis šlagerių karalius Vytautas Šiškauskas dovanodamas nepakartojamas akimirkas. Atlikėjo bendravimas su publika, žinomiausios dainos ir asmenukės atviliojo ne tik vietinius gyventojus, bet ir interesantus iš kaimyninių seniūnijų. Nuostabios programos pabaigoje Vytautas Šiškauskas Kazokiškių bendruomenei dovanojo paskutinę dainą „Su gimtadieniu“. Kol vieni žiūrovai dėkodami plojo Vytautui Šiškauskui už dovanotas džiaugsmo akimirkas, kiti jau rikiavosi į eilę asmenukėms su Lietuvos estrados grandu.
Įvairioms amžiaus grupėms nepamirštamą diskoteką vedė DJ Joseph. Diskotekos eigoje publika grožėjosi UAB „Blikas“ ir Ovidijaus Barkausko Kazokiškių bendruomenei dovanotu fejerverku. Pasibaigus šiam šventiniam renginiui, net ir tamsiu paros laiku niekas neskubėjo skirstytis – visi dalinosi šventinės dienos įspūdžiais.
Daug visko įvyko. Vieniems prailgo, kiti stebėjosi žmonių antplūdžiu. Nerūstaukite ir tie, kam nepatiko. Pasidžiaukime tuo, kad Kazokiškėse bent šiuo laikotarpiu padaugėjo besidžiaugiančių linksmų veidų.

Jolanta Cesiūnaitė,
Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69