Mes prieš tautos skurdinimą

Mes prieš tautos skurdinimą

Gyvenam žiauraus ekonominio nuosmukio sąlygomis… Socialiai silpniausiems sluoksniams priklausantys mūsų tautiečiai jau vos bekvėpuoja. Nelengva ne tik jiems. Su baime į ateitį žvelgia biudžetininkai, smulkūs ir vidutiniai verslininkai… Sudrebam iš siaubo išgirdę, kad, nepakėlę tos baisios naštos, žmonės net ryžtasi išeiti iš gyvenimo savo noru, kartais išsivesdami ir visą savo šeimą… 

Kodėl taip baisiai krizė prispaudė mūsų Lietuvėlę? Juk ekonominių problemų turi visas pasaulis, bet šitaip baisiai kitur darbo liaudis neskursta… Apie tai ir kalbamės gražią rudens popietę Elektrėnų regiono profesinių sąjungų koordinaciniame centre, kur susirinko nemažas būrys mūsų regiono atstovų, daugiausia jaunų žmonių, pasiryžusių įkurti naują profesinę sąjungą ir padėti sau ir savo vaikams užtikrinti geresnę ateitį. Pas mus svečiuojasi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovės: profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Jašinskienė ir atsakingoji sekretorė Jovita Meškauskienė.

Klausomės Lietuvos PS „Solidarumas“ pirmininkės Aldonos Jašinskienės. Ji nuoširdžiai, paprastai, suprantamai dėsto esamą situaciją, konkrečiais pavyzdžiais paremdama savo samprotavimus. Mūsų valstybė ne taip eina iš krizės!- sako pirmininkė. Pirmiausia – tai sąlygoja politinis fonas: einant į rinkimus atskiros politinės jėgos deklaruoja aiškias savo pozicijas, kritikuoja oponentus ir žada dirbti mūsų gerovei, nes tik jie yra tikrieji pranašai. O po rinkimų, nežiūrint įvairių politinių rietenų, finansinius reikalus valdžia sprendžia gana vieningai – tarnauja oligarchams, kuria jiems palankius įstatymus, leidžia jiems pasiimti didžiulius pelnus. Juk reikia atidirbti rėmėjams! Be to, reikia pataisyti ir savo, ir savo giminių finansinę padėtį, nes keturi metai pralėks greitai…

Antra – nėra realios jėgos, kuri būtų rimta atsvara prieš tokį tautos skurdinimą. Ta atsvara turėtų būti dirbantieji, bet apsiginti galima tik žinant savo teises, žinant įstatymus, turint derybų socialiniame dialoge patirties. Aišku, mes respublikoje turime tris stiprius profsąjungų centrus, kurie viešoje erdvėje visada turi bendrą nuomonę. Mes ginam savo narių darbo, ekonomines ir socialines teises. Centruose dirba kvalifikuoti juristai, kurie teikia mūsų nariams nemokamas teisines paslaugas. Vadai, žinoma, labai svarbu, bet svarbiausi yra nariai, jų nuostatos, supratimas, noras žinoti savo teises ir jomis naudotis. Senosiose Europos šalyse dirbantieji daug metų mokosi šitų dalykų, aktyviai jungiasi į profesines sąjungas ir vieningai gina savo teises. Tų šalių darbo kolektyvuose yra iki 70 proc. ir daugiau profsąjungiečių. Kai pas mus – tik apie 15 proc. Vieni žmonės bijo stoti į PS, kad darbdavys nelaikytų jo priešu ir nesusidorotų, kiti neįvertina naudos būnant nariu, dar kiti norėtų, kad, kaip buvusiais laikais, profsąjunga kažką dalintų…

Mūsų PS koordinacinio centro pirmininkas Mykolas Masys sako senokai brandinęs idėją į profesinę sąjungą apjungti pavienius Elektrėnų regiono dirbančiuosius. Tokių pavyzdžių Lietuvoje jau yra. Ypač veikli yra Klaipėdos profesinė sąjunga. Jie jau gali pasigirti, kad žmonės džiaugiasi atėję į tokią jungtinę profesinę sąjungą, nes jos nariai jau nevieniši bėdoje. Vienam pakovoti už save ir apginti savo teises yra nelengva, o būdami nariais, jie gauna kvalifikuotą pagalbą iš regiono bei Respublikos PS centro, reikalui esant, centro juristai juos nemokai gina teismuose.
Kaip sako Mykolas Masys, jis galutinai apsisprendė imtis konkrečių tokios profesinės sąjungos įkūrimo veiksmų, kai koordinaciniame centre pradėjo lankytis Birutė Grybauskienė, kuri su entuziazmu ėmėsi jam padėti. Ir štai jau turime sąrašą, kuriame pasirašė 34 steigėjai, pasiryžę įkurti Elektrėnų regiono profesinę sąjungą „Solidarumas“. Šiandien jie visi susirinko į Elektrėnų regiono PS „Solidarumas“ steigiamąjį susirinkimą. Pasiklausę įžanginių kalbų, padiskutavę, su viltimi, kad susivieniję į naują PS, padėsime ir sau, ir tiems, kurie prie mūsų prisijungs, tęsiame steigiamąjį susirinkimą.
Mykolui Masiui pirmininkaujant dirbame pagal patvirtintos darbotvarkės punktus:
Vienbalsiai nubalsavus, įkuriama Elektrėnų regiono PS „Solidarumas“, į kurią įeina žmonės, dirbantys įvairiose regiono įmonėse.
Išanalizavus papunkčiui, patvirtinti PS įstatai.
Kandidatais į PS pirmininko postą pasiūlytos 2 kandidatūros. Prieš balsavimą juos išklausėme:
Vytautas Dalinkevičius sakė, kad jis turi profsąjunginio darbo patirtį, nes yra dirbęs Vievio KSK profesinės sąjungos etatiniu pirmininku. Jis sugebėtų kalbėtis su darbdaviais bei valdininkais. Jei būtų išrinktas, tikrai neapviltų pasitikėjimo.
Birutė Grybauskienė kalbėjo, kad aplink mus tiek daug skriaudžiamų, bet bijančių arba nemokančių už save pakovoti žmonių. Ji žino, kad nebus lengva, bet daryti gera žmonėms taip malonu, kad, vardan to, visus sunkumus įmanoma įveikti. Jei taps pirmininke, ji viską darys, kad padėtų mūsų organizacijos nariams.
Gavusi didesnį steigėjų palaikymą, pirmininke išrinkta Birutė Grybauskienė.
Liko dar 2 darbotvarkės punktai:
– Iš 7 narių vienbalsiai išrinkta Elektrėnų RPS taryba;
– Taip pat solidariai iš 3 narių išrinkta RPS revizijos komisija.
Rinkimams pasibaigus, sveikiname išrinktą pirmininkę Birutę Grybauskienę ir linkime jai ir mūsų profesinei sąjungai sėkmės.
Laukiame mūsų naujosios Elektrėnų regiono PS „Solidarumas“ gretų papildymo, laukiame jūsų skambučių, apsilankymo mūsų centre. Telefonai pasiteiravimui: M. Masio – 868236505, +37067637023, Birutės Grybauskienės +37060653144.
Elektrėnų PS koordinacinio centro buveinę rasite adresu Rungos g. 22, I-ame aukšte.

Zita Cibulskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69