Marijos pamoka Elektrėnų parapijoje

Marijos pamoka Elektrėnų parapijoje

Penkioliktąjį gimtadienį švenčiančioje Elektrėnų Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčioje rugpjūčio 21 dieną vyko tradiciniai parapijos atlaidai.

Red. inf.

Atlaidai, pasak pamaldoms vadovavusio Vilkaviškio katedros klebono, dekano, prelato, kanauninko Vytauto Gustaičio, popiežiaus Pauliaus VI-ojo yra paskelbti  laikinos bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimu Dievo akivaizdoje. Ilgame, bet nenuobodžiame pamoksle, negausiai į atlaidus susirinkę parapijiečiai išklausė, kaip sakė pats dvasiškasis tėvas, visą Marijos pamoką apie įtikėjimą, riziką ir meilę.

Procesijos metu lijo. Elektrėnų parapijos klebonas, dekanas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas parapijiečiams linkėjo tiek Dievo malonių, kiek per procesiją ant jų iškrito lietaus lašų.    Klebonas parapijiečiams taip pat padėkojo už paramą, už kurią bažnyčioje nupirkti nauji suolai, ir pasidžiaugė, kad šiais metais planuoja įsigyti ir naujas klausyklas.

Per šv. Mišias kartu su bažnyčios choru giedojo M.K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras, vadovaujamas Romualdo Gražinio. Svečiai taip pat koncertavo prieš pamaldas ir po pamaldų. Koncertą svečiai baigė naujuoju prisikėlimo himnu – T.L. de Victoria „Aleliuja“.

Atlaiduose nedalyvavo jaunimo choras ir vikaras Laurynas Visockas.  Jis kartu su vargonininke Laima, choriste Aušrine, patarnautojais Edvardu ir Mariumi dalyvauja Pasaulio jaunimo dienose Madride, kur su jaunimu iš viso pasaulio susitinka su  Popiežiumi Benediktu XVI.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų