Lietuvos kaimo plėtros programa – atvira pokyčiams

Žemės ūkio ministerija nuolat siekia, kad Europos sąjungos parama ūkininkams būtų kuo lengviau prieinama.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ( Programos) priemones paramos siekiančių ūkininkų ir kitų ūkio subjektų gyvenimą gerokai palengvino atlikti paramos gavimo ir administravimo taisyklių supaprastinimai. Tuo pačiu tikslu – kad parama taptų patrauklesnė – Europos Komisijai (EK) teikiami ir Programos pakeitimų paketai. Apie tai kalbamės su Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktore Jurgita Stakėniene.
– Kokie Programos pakeitimai daromi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. Programoje?
– Nuo programos įgyvendinimo pradžios su EK jau yra suderinti keturi pakeitimų paketai ir pateikti penktasis bei gruodžio 24 d. šeštasis. Pakeitimais siekiama supaprastinti paramos administravimą, išplėsti paramos gavėjų sąrašą, galimas remti veiklas ir pan. EK pateiktame penktajame pakeitimų pakete siūloma investicinės paramos gavėjams mokėti avansą, taip pat padidinti agrarinės aplinkosaugos išmokas. Skatinant verslą kaime siūloma praplėsti galimų pareiškėjų ir remiamų veiklų sąrašą, ypatingą dėmesį skiriant bioenergijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir panašiems projektams, taip pat padidinti didžiausią galimą paramos sumą vienam projektui.
Šeštuoju programos pakeitimu Lietuva siekia palankesnių paramos galimybių pusiau natūriniams ūkiams, miškų sektoriui bei svarbiausia – sukurti galimybes teikti paskolas ne tik žemės ūkio veiklai, perdirbimui, bet ir alternatyviam verslui.
Programos pakeitimuose ypač daug dėmesio skiriama tradiciniams amatams ir mažmeninės prekybos žemės ūkio produktais, pagamintais Lietuvos kaime, skatinimui. Taip pat ruošiamasi leisti prašyti paramos ir miesteliuose, ne tik kaime, registruotoms įmonėms.
Reikia priminti, kad EK jau pritarė Lietuvos prašymui 2010 m. padidinti maksimalią paramos sumą nuo 200 tūkst. EUR iki 500 tūkst. EUR verslo kaime plėtrai pagal priemones ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ bei ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.
Tačiau ne visiems pakeitimams būtina keisti programą, pakanka pakoreguoti nacionalinius teisės aktus, kas ir buvo padaryta. Siekiant padaryti paramą prieinamą didesniam paramos gavėjų ratui, buvo supaprastintos priemonių įgyvendinimo taisyklės, paraiškos formos, sutrumpėjo paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo terminai, supaprastinti verslo plano reikalavimai, patobulintos prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisyklės, ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarka, didžiausiųjų įkainių nustatymo metodika, numatant ir statybos darbų įkainius.
Ypač pareiškėjai palankiai sutiko paramos iki 150 tūkst. Lt gavimo supaprastinimą. Investicijas pasiryžo daryti net tie, kurie to neplanavo.
– 2008 m. gruodį patvirtintame Europos ekonomikos atkūrimo plane, kurio vertė – apie 200 mlrd. eurų, 1,02 mlrd. eurų numatyta Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai. Kokioms sritims skiriamos šios lėšos?
– Lėšos skiriamos plačiajuosčio interneto infrastruktūros plėtrai kaimo vietovėse bei problemų, susijusių su naujais iššūkiais bei iškeltų bendrosios žemės ūkio politikos „Sveikatingumo patikros“ metu, sprendimui: klimato kaita, bioįvairovės išsaugojimas, vandentvarka, pieno sektoriaus problemos ir kt.
– Norint pasinaudoti šiomis lėšomis, kiekviena šalis narė iki 2009 m. liepos 15 d. turėjo peržiūrėti savo kaimo plėtros strategijas bei Programas ir pateikti šių dokumentų pakeitimus, siekiant spręsti su naujais iššūkiais susijusias problemas. Kokios lėšos skirtos pakeitimus padariusiai mūsų šaliai ir kaip jos bus panaudotos?
– EK kaimo plėtros komitetas 2009 m. lapkričio mėnesį vienbalsiai pritarė siūlomiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.  programos pakeitimams, susijusiems su naujų iššūkių sprendimu. Parama naujiems iššūkiams spręsti bus skirta pieno sektoriui restruktūrizuoti, klimato kaitos mažinimo priemonėms ir plačiajuosčiam interneto ryšiui kaimo vietovėse diegti.
Naujiems  iššūkiams spręsti Lietuvai preliminariai skirta 77,460 mln. litų (be nacionalinio kofinansavimo, kuris yra 8,61 mln. Lt) . Pieno sektoriui restruktūrizuoti skirta 60,5 mln. Lt arba 78 proc. papildomų lėšų; klimato kaitos mažinimo priemonėms – 1,49 mln. Lt arba 2 proc. ir plačiajuosčiam interneto ryšiui kaimo vietovėse diegti – 15,5 mln. Lt arba 20 proc.
– Sėkmingam šių papildomų lėšų įsisavinimui Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa bus papildyta naujomis veiklos sritimis?

– Įvertinus galimybes ir problemines sektoriaus sritis, ministerija siūlo papildyti Programą šiomis veiklos sritimis, nustatant atitinkamas lėšų paskirstymo proporcijas: priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ papildyti veiklos sritimi „Parama kooperatinių pieno perdirbimo įmonių sukūrimui siekiant restruktūrizuoti pieno sektorių“ (ne mažiau kaip 50 proc.).
Priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ tikslinga būtų papildyti veiklos sritimi „Savo ūkyje pagaminto pieno apdorojimas, perdirbimas ir realizavimas“ (ne mažiau kaip 10 proc.).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjams, pretenduojantiems gauti paramą pagal minėtas naujas veiklos sritis bus teikiama 10 proc. punktų didesnė parama, nei buvo iki šiol, pvz. našiose žemėse ūkininkaujantis ir savo pagamintą pieną perdirbantis  ūkininkas gaus ne 40, o 50 proc. intensyvumo paramą.
Didesnę 10 proc. punktų paramą gaus ir tie ūkininkai, kurie pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ augins greitai augančius augalus.
Priemonei ,,Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse” siūlome skirti ne mažiau kaip 20 proc. numatytų papildomų lėšų. Pagrindinė siūlomo projekto idėja – praplėsti jau esamą ir planuojamą kurti plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą kaimo vietovėse.
Tačiau tuo paramos supaprastinimas nesibaigė, Žemės ūkio ministerija nuolat ieško naujų paramos teikimo supaprastinimo galimybių.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69