Kita nuomonė

Kita nuomonė

2014-02-26 tarybos posėdis, arba ar tikrai Lietuvos Respublikos įstatymų leidimo iniciatyva iš Seimo pereina Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumai?

2014-02-26 tarybos posėdis, arba ar tikrai Lietuvos Respublikos įstatymų leidimo iniciatyva iš Seimo pereina Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumai?

Ne pirmas atvejis, kai Elektrėnų savivaldybės taryba ignoruoja Lietuvos Respublikos teisės aktus, teismo sprendimus. Vienas paskutiniųjų buvo, kai Vilniaus apygardos administracinis teismas savo nutartimi uždraudė įdarbinti neva konkursą į savivaldybės kontrolieriaus postą laimėjusią Danguolę Kliucevičienę. Šią nutartį balsuodami ignoravo Danguolė Švenčionytė, Jonas Grybauskas, Rimantas Edvardas Sabutis, Viktoras Valiušis, Laimutė Ablingienė, Henrikas Petrauskas, Laura Andrijauskaitė, Stasys Lančinskas, Vilija Dobrovolskienė, Kęstutis Vaitukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Vytautas Vėželis, Vaidas Ratkevičius, Gediminas Zagorskis, Audrius Jurgelevičius, Dmitrij Burkoj, Virgilijus Pruskas, Gediminas Kriščiūnas.

Susidaro įspūdis, kad tokie atvejai nebūdavo dažni, ar jų nebūdavo visiškai,  kol į šios tarybos daugumą su šūkiu „Svarbiausia – žmogus“ neįsispraudė socialdemokratai. Nekyla ranka rašyti, kad įsijungė, kadangi sprausdamiesi prie valdžios mūsų socdemai net nespėjo žvilgtelti į tuoj po rinkimų susidariusios daugumos, kurioje tuo metu jų pačių nebuvo, 2011 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą „Elektrėnų savivaldybės daugumos 2011-2015 metų veiklos programą“. Jei būtų žvilgtelėję, gal būtų pamatę, kad tos daugumos ir jų programa, su kuria jie ėjo ir žadėjo savo rinkėjams 2011 m. vasario 27 dienos rinkimuose, gerokai skiriasi. Jei būtų programas palyginę, gal ir į valdžią nebūtų spraudęsi. Bet ko nepadarysi, kai „svarbiausia – žmogus“. Šioje vietoje tiktų ekskursas į praeitį, kai viena partija ėjo į rinkimus su šūkiu: „Nusipelnėme gyventi geriau“. Šūkis, pateiktas daugiskaitos forma, buvo skirtas ne vienam, o daugeliui žmonių, nors paskui atsirado kalambūras – pridėti sąrašą, kas tie, kurie nusipelnė gyventi geriau. Tuo tarpu mūsų savivaldybėje socdemų gimę sprendimai dažniausiai taikomi vienam konkrečiam žmogui, svarbu, kad jis būtų iš savos aplinkos. Taigi ir šūkis pakankamai tiksliai atspindi tikruosius šios partijos tikslus mūsų savivaldybėje. Ne žmonės ir bendruomenė svarbiausia, o konkretus žmogus, grupelė, galinti padėti išsilaikyti valdžios olimpe ar pasijusti reikšmingesniam, tikėtis nuolankaus paklusnumo ruošiantis kitiems rinkimams.

Nebuvo išimtis ir šis tarybos posėdis. Labai ryškiai tai matėsi priimant sprendimą dėl Elektrėnų sporto mokyklos patikrinimo išvadų. Trumpai priminsiu esmę. Prieš kurį laiką savivaldybės vardu gautas grupės gyventojų laiškas, kuriame buvo abejojama Sporto mokyklos veiklos principais. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo sudaryta komisija šiai aktualijai išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus. Komisija šį darbą atliko, išvadas ir pasiūlymus pateikė. Reikia pasakyti, kad išvados nebuvo itin palankios Elektrėnų sporto mokyklai. Pagal nusistovėjusią tvarką išvadas turi patvirtinti arba nepatvirtinti komisiją inicijavusi institucija. Pateikusi sprendimo projektą, kuriame  išdėstyta komisijos nuomonė ir pasiūlymai, taryba galėjo pasirinkti: patvirtinti komisijos išvadas arba nepatvirtinti. Panašiai skambėjo ir sprendimo pavadinimas: „Dėl pritarimo komisijos išvadoms ir pasiūlymams“. Reikia pasakyti, kad šio projekto ruošėjas – Savivaldybės juristas Gediminas Ratkevičius – sprendimo projektą paruošė labai tiksliai ir korektiškai, iki smulkmenų atsižvelgdamas į komisijos išvadas. Reikia pažymėti, kad šiam sprendimo projekto variantui pritarė Kontrolės komitetas, kuriam prieš tai ir buvo pavestos komisijos funkcijos. Tačiau Socialinių reikalų komitetas, kuriame žymią dalį (keturi iš dvylikos) sudarė socdemai, pateikė, atseit, alternatyvų projektą, kuris tų pačių socdemų labai aktyviai buvo ginamas tarybos posėdyje. Iš komisijos išvadų praktiškai neliko nieko, tačiau – „svarbiausia-žmogus“, neseniai socdemu tapęs Sporto mokyklos direktorius Valdas Škadauskas  dabar galės ramiau atsidusti. Juk jo veiklą tikrinti pavesta bendrapartietei Savivaldybės kontrolierei D. Kliucevičienei, priešingai nei siūlė komisija – nepriklausomam auditoriui. Kur čia neatitikimas teisės aktams, paklausite. Elementaru: buvo pateiktas sprendimo projektas pritarti (nepritarti) komisijos išvadoms, o taryba patvirtino nežinia kokiais kriterijai vadovaujantis sukurptą Socialinio komiteto nuomonę. Ar tai ne teisės aktų pažeidimas, kai vienas tarybai teikiamas sprendimo projektas pakeičiamas kitu, dar teks aiškintis. Stasys Lančinskas, Henrikas Petrauskas, Laimutė Ablingienė, Danguolė Švenčionytė, Dmitrij Burkoj, Vilija Dobrovolskienė, Gediminas Kriščiūnas, Audrius Jurgelevičius, Kęstutis Vaitukaitis. Šių tarybos narių balsais buvo atsisakyta nepriklausomo audito. Vieningai balsavo visi šeši socdemai (vienas balsavime nedalyvavo).

Gerbiu ir vertinu mero K. Vaitukaičio nuopelnus savivaldybei, ypač pastangas, kad tokia savivaldybė atsirastų iš viso. Tačiau vis dėlto gerbiamas meras užsimiršo, kad jis jau ne Seimo narys, o viso labo tik savivaldybės meras, ir jam, kaip ir visiems tarybos nariams, privalu Lietuvos Respublikos įstatymams paklusti, o ne tuos įstatymus kurti ar interpretuoti.

Pavyzdys iš praėjusio tarybos posėdžio, kaip šios tarybos dauguma su meru priešakyje Lietuvos Respublikos teisės aktus interpretuoja kaip užsimano.

Vietos savivaldos įstatymas numato, kad tarybos posėdžiai privalo vykti pagal patvirtintą reglamentą. Tokį turi ir mūsų taryba. Jos 45 punktas numato, kad jei taryboje balsuojama kuriuo klausimu ir sprendimas nepriimamas, pakartotinai šis klausimas teikiamas tarybai ne anksčiau kaip po 3 mėnesių su kai kuriomis išimtimis, viena iš jų – neatidėliotinas klausimo sprendimas. Neatidėliotino sprendimo kriterijai yra patvirtinti Vyriausybės nutarimuose, jie kaip precedentai įteisinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarimuose. Neatidėliotini sprendimai yra tokie, kurie priimami stichinių nelaimių, avarijų ar kitų grėsmių žmonių gyvybei atvejais. Tai bandžiau paaiškinti kolegoms tarybos nariams, tačiau vėlgi aukščiau minėtiems tarybos daugumos nariams tai nė motais – sprendimas dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimo priimtas. Nesvarbu, kad šios įstaigos būtinumas savivaldybei labai ir labai abejotinas. Matyt vėl „svarbiausia – žmogus“, kažkas laukia nesulaukia užimti naujos įstaigos gerai apmokamą vadovo postą. Kur čia lauksi dar tris mėnesius, kai turi paklusnią, nelinkusią nors akies krašteliu žvilgtelti į galiojančius teisės aktus, daugumą. Manau gerbiamas meras tai puikiai suprato, bet ko nepadarysi vardan jėgos, kuriai „svarbiausia – žmogus“.

Tik vieno posėdžio metu taryba sugebėjo priimti du sprendimus, kurių teisinis pagrindas daugiau nei abejotinas. Už juos balsavo vis tie patys tarybos nariai, kuriems, susidaro toks įspūdis, Lietuvos Respublikos teisės aktai yra mažai žinoma ar visai nežinoma žemė.  O gal  tarybos narių dauguma manosi turinti teisę paveržti iš Seimo įstatymų leidimo teisę?

Jau nebekalbu apie visišką tarybos narių abejingumą priimamam biudžetui, kai jų valioje yra teikti pasiūlymus, kad nors minimaliai vykdytų savo rinkėjams duotus pažadus. Biudžetas ir strateginis savivaldybės veiklos planas buvo patvirtinti be klausimų, ginčų, abejonių ir pasiūlymų, išskyrus šių eilučių autorių. Kas atidžiau jį panagrinės, akivaizdžiai įsitikins, kad jis tikrai nėra maksimaliai nukreiptas tenkinti savivaldybės bendruomenės lūkesčių. Jau sykį informavau savivaldybės gyventojus, kad vadovai visomis išgalėmis stūmė ir galų gale abejingos visuomenės interesams daugumos pagalba prastūmė projektą, kuriuo numatyta per 4 milijonus litų skolintų lėšų skirti savivaldybės administracijos perkėlimui į buvusią mokyklą miesto centre. Matai – vieta, kur dabar įsikūrusi savivaldybė – „neprestižinė“. Gal todėl, kad komunalinio ūkio darbininkai per dažnai prieš akis prašmėžuoja? Juk jų reikės tik per rinkimus. Teikiau pasiūlymą minėtus milijonus skirti kitoms reikmėms, tačiau nei vieno vadinamos daugumos tarybos nario nuo Vievio nesudomino pasiūlymas skirti finansavimą Vievio kultūros namų statybai, nei vieno tarybos nario nuo Elektrėnų nesudomino pasiūlymas skirti finansavimą Elektrėnų miesto pėsčiųjų takų renovacijai, turėklų įrengimui šalia gausybės laiptų į kalnus ir kalnelius. Pasidairius po „prestižinius“ Europos miestus ir miestelius, net tuos, kur nebūna žiemos, nerasite menkiausių laiptelių be turėklų.

P.S. Daugybe panašių nuotraukų, išsiųstų tarybos nariams, bandžiau įtikinti juos skirti finansavimą Elektrėnų pėsčiųjų takų remontui.

Tarybos narys, frakcijos
„Dirbam Elektrėnams“ seniūnas Algimantas Adomaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69