Kiekvienas juokas gali rimtu virsti

Kiekvienas juokas gali  rimtu virsti
Julija Kirkilienė

Prisijuokavo elektrėniečiai savo miestą Vilniaus priemiesčiu vadindami.

Vos tik Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis buvo renovuoti visi šiluminiai tinklai, vandentiekis ir nuotekų vamzdynai, sutvarkyti šiluminiai mazgai, pakeistos armatūros ir kita, Elektrėnų daugiabučiuose ėmė lankytis vaikinai, prisistatę uždarosios akcinės bendrovės „Priemiestis“ darbuotojais. Jie gyventojams siūlė mažesnes išlaidas už daugiabučių priežiūrą bei rinko parašus, kad gyventojai to nori, ir net agitavo už ką balsuoti per savivaldos rinkimus.
Konkurencija
Gera konkurencija visada yra gerai. Išgirdęs naujienas, kad į savivaldybę gali ateiti kitas daugiabučių administratorius, sukruto Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius Ričardas Leckas.   Pirmiausia jis ėmė lyginti „Priemiesčio“ siūlomas techninės priežiūros kainas su savosiomis ir pranešė gyventojams  informaciją:
Žvalgosi stambi žuvelė
Šioje istorijoje  keista dar ir tai, kad tie „Priemiesčio berniukai“ turi visą Registrų centre saugomą informaciją, kam kuris butas priklauso ir kas ten gyvena. R. Leckas sako, kad Elektrėnų komunalinis ūkis, norėdamas teismine tvarka išsireikalauti mokesčius, tokios informacijos negali  gauti, o Vilniuje registruota įmonė „Priemiestis“ viską gauna.  Dar įdomiau, kad tie berniukai žino elektrėniečių politines nuotaikas ir tai vienur, tai kitur nepraleidžia progos priminti gyventojams už ką rinkimuose balsuoti.
Elektrėniečiai – žmonės patiklūs. Prašo rašytis – jie ir rašosi. Tik kai kurie pasirašę išsigando ne ten parašą padėję ir atskubėjo į redakciją, kad ši paaiškintų, kas vyksta. Kol kas sužinojome, kad kažkas telefonu skambinęs merui, prašydami į savivaldybę įsileisti dar vieną butų administratorių. Šis pataręs tartis su gyventojais, jeigu šie pageidautų konkurento savivaldybės įmonei EKŪ, tada taryba galėtų tai svarstyti.  Tik nežinia, ar taryba pritartų konkurento įsileidimui į Elektrėnus, nes, kaip rašoma svetainėje www.priemiestis.lt, šiais metais iš Vilniaus savivaldybės už 2251 mln. litų bendrovę „Priemiestis“ įsigijo „Invalda Service“, kuri priklauso „Invalda“ grupei. O  AB „Invalda“ dabar priklauso gerai žinomai bendrovei, turinčiai stiprius prekės ženklus: nekilnojamojo turto bendrovės „InReal“ ir „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“, farmacijos bendrovė „Sanitas“, baldų gamintojas „Vilniaus baldai“, kelių tiesimo įmonė „Kauno tiltai“ bei kitos įmonės Lietuvoje ir užsienyje. Žodžiu, stambi žuvelė po Elektrėnus žvalgosi.
O kas būtų, jei būtų
Sužinoję apie galimus pokyčius komunalinių paslaugų srityje, teisinės informacijos prašėme savivaldybės juristo, Teisės  ir personalo administravimo skyriaus  vedėjo Gedimino Ratkevičiaus.  Jis  atsakė į tris klausimus, kas būtų, jeigu būtų.
1.   Kaip  EKŪ administratorių būtų galima pakeisti kitu?
Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus,  administratorius  pakeičiamas  savivaldybės  administracijos direktoriaus  arba  jo  įgalioto  atstovo  sprendimu,  jeigu tokį reikalavimą  raštu  pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  4.85 straipsnį (patalpų savininkų balsų dauguma). Administratorius   gali   būti  pakeičiamas,  jeigu  savivaldybės administracijos  direktorius  arba  jo  įgaliotas  atstovas pagal Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymą   vykdydamas  administratoriaus funkcijų  priežiūrą  ir  kontrolę  nustato,  kad administratorius nevykdo  arba  netinkamai  vykdo administratoriaus funkcijas. Be to, administratorius  gali pats atsisakyti savo įgaliojimų,   ne vėliau  kaip  prieš  3 mėnesius apie tai  pranešęs   savivaldybės administracijos direktoriui ir patalpų savininkams.
Kitas administratorius gali būti atrinktas viešo konkurso būdu, kaip tai numato Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu  patvirtintas ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠAS.
2. Ar naujas administratorius turi galimybę sudaryti sutartis dėl daugiabučio renovacijos?
Sprendimą dėl daugiabučio namo renovacijos gali priimti tik jo savininkai. Jeigu savininkai visuotiniame susirinkime priima sprendimą renovuoti namą ir nusprendžia  suteikti visus įgaliojimus dėl renovacijos paskirtam administratoriui, tai tokia galimybė yra.
3. Ar galima parduoti centralizuotus šilumos tinklus?
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad reorganizuojant      ar      privatizuojant      savivaldybių kontroliuojamus  šilumos tiekėjus, savivaldybės užtikrina, kad jų kontroliuojamoms  įmonėms  nuosavybės  teise  priklausytų šilumos perdavimo tinklai.
Savivaldybės valdo šilumos perdavimo tinklą, kuris yra sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta transportuoti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. Atsižvelgiant į šilumos perdavimo tinklų (išskyrus statinio patalpų šildymo sistemą) paskirtį, specifiką, eksploatavimo ypatumus, nežiūrint, kieno pastatuose ir žemės sklypuose jie yra nutiesti, jie netampa pastato ar žemės sklypo priklausiniu ir atitinkamai – pastato ar žemės sklypo savininko nuosavybe, o yra atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, o savivaldybės jį valdo patikėjimo teise. Tokia minėto įstatymo normų aiškinimo praktika yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus. Todėl neįžvelgiu teisinės galimybės parduoti centralizuotus šilumos tinklus.
Nuo vilko bėga…
Savivaldybės gyventojai nuolat yra nepatenkinti savivaldybei priklausančių komunalinių įmonių „EKŪ“ ir „Gelvita“ darbu. Tokią informaciją aktyviai seka privatūs šilumos tiekėjai ir tikrai ieško skylių, kaip čia įsigijus atnaujintus ar naujai nutiestus Elektrėnų savivaldybės šilumnešius, patalpų šildymo sistemas. Be to, ir butų renovacija Elektrėnuose nejuda. Tad Elektrėnai, save vadindami Vilniaus ir Kauno priemiesčiu, gali atsidurti ir šių miestų interesų kryžkelėje. Ir nors juristas teisiškai neįžvelgia privatizacijos galimybės, bet kaip žinome, mūsų šalyje daug kas negalimo įvyksta. Jei parduoti negalima, tai galima išnuomoti, kaip Vilniuje.   Todėl nuolat kritikuodami komunalininkus, vis pagalvokime, ar bėdos neprisišauksime – nuo vilko ant meškos užšoksime. Dabar nors turime kam skųstis – savivaldybės valdžiai, kuri kas ketverius metus pasikeičia. O kam skųsimės, jei atsidursime kokios „Rubicon” rankose?  UAB „Priemiestis“ redakcijai neatsakė nei skambinant nurodytais telefono numeriais, nei į elektroninį laišką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų