Kazokiškių sąvartynas – be priežiūros palikta atominė stotelė

Kazokiškių sąvartynas – be priežiūros palikta   atominė stotelė

Julija Kirkilienė

Šeši teismai pripažino, kad Kazokiškių sąvartynas pastatytas neteisėtai, bet Valstybė nereikalauja, kad teismo sprendimai būtų  vykdomi. Per 9 sąvartyno veiklos metus nė viena valstybinė institucija nesiėmė deramai ištirti sąvartyno poveikio aplinkai ir žmogui. Kazokiškių bendruomenė kartu su Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininku Leonu Kerosieriumi bei opozicijoje dirbančiais savivaldybės tarybos nariais ir Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarais dar kartą ieško pagalbos visose šalies valdžios instancijose ir Jungtinių Tautų organizacijoje, kad šie rastų kompensacinių, atstatomųjų ir prevencinių priemonių Kazokiškių ir apylinkių gyventojams bei gamtai apginti.

Prisiminkime istoriją

Prieš 28 metus (1988 m.) geologijos mokslininkų grupė, kurioje dirbo ir tuometinis Geologų sąjungos narys Jurijus Valiūnas, dabartinėje sąvartyno vietoje atliko tyrimus ir nustatė, kad šioje vietoje žemės pluta yra lengvai pažeidžiama ir  negali būti vykdoma jokia komercinė veikla. Bet žmogaus atmintis trumpa. Po 12 metų tas pats J. Valiūnas tapo vienu aktyviausių sąvartyno statybų šalininkų ir šio sąvartyno direktoriumi, vėliau pavaduotoju. Taip Kazokiškėse, kur arti dirvos paviršiaus yra šaltinio vandenys, neatsižvelgiant nei į mokslininkų rekomendacijas, nei į bendruomenės protestus,  ant polietileno plėvelės į kalną versti buvo pradėtos Vilniaus ir dar šešių savivaldybių nerūšiuotos komunalinės atliekos. Vievio apylinkių ir Kazokiškių gyventojai, nuolatos uostydami sąvartyno kvapus, prie jų tarsi priprato ir susitaikė, kad prieš valdžią nepapūsi. Teismai nuo 2004 metų nagrinėja bylas dėl sąvartynui parinktos netinkamos vietos, dėl apsaugos zonų nesilaikymo, dėl neteisėtų  Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ( RAAD) ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) veiksmų. Po 11 metų teismų maratonų teismas juridiškai apgynė Kazokiškių bendruomenę. Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiamai pasisakė, kad sąvartynas veikia be Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  (TIPK) leidimo. T.y. leidimus RAAD išduodavo neteisėtai, tad ir sąvartynas veikė neteisėtai. Teismas taip pat sutiko su pareiškėjų reikalavimu, kad sąvartyno poveikio aplinkai įvertinimas turi būti atliktas tinkamai, remiantis tokio poveikio aspektais. Deja, Valstybė Teismo sprendimų nevykdo.

Nežino, kas ką daro

Rašte „Dėl neteisėto Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo pasekmių“ rašoma, kad kiekvienas žmogus ir be tyrimų supranta, kad smarvė, sklindanti iš sąvartyno, veikia žmogaus psichiką, nervų sistemą ir visokeriopai yra kenksminga sveikatai. Ir nežinia, ar juoktis, ar verkti, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta, kad aplinkai padarytą žalą nustato regioninė aplinkos apsaugos agentūra (RAAD), t.y. ta pati agentūra, kuri sąvartynui veikti išduoda neteisėtus leidimus, o teismai tuos leidimus naikina. Mūsų šalyje jau įprasta, kad vieni valdžios vyrai nežino, ką daro kiti.  Pavyzdžiui, dar 2004 metais buvo priimta tokia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (2004/35/EB) dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti). Tą Direktyvą Lietuva 2007 metais paskubėjo perkelti į nacionalinę teisę. Dabar Lietuvai privalu būtų tos Direktyvos laikytis, t.y. atlyginti aplinkos būklės atkūrimo išlaidas. Besikreipiantieji į valdžios įstaigas tiki, kad gal nors dabar bus imtasi skubių priemonių neigiamo žmogaus sveikatai poveikio pasekmėms nustatyti ir tą poveikį sustabdyti, sumažinti ar nutraukti. Pirmiausia esą būtina 3 km spinduliu nuo sąvartyno ribos gyvenančių žmonių sveikatos patikra.  Remiantis patikra būtų galima daryti išvadas dėl poveikio ir parengti kompensacinę, atstatomąją ir prevencinę programą. Per 9 sąvartyno veiklos metus niekas neinicijavo, neatliko jokių tyrimų dėl   sąvartyno poveikio gamtai, kraštovaizdžiui, žemės gelmėms, miškui, vandenims, teritoriniam Neries regioniniam parkui, istoriniam paveldui ir kt. O svarbiausia, žmonės yra priversti gyventi nuolatinėje smarvėje bei įvairių užkratų zonoje ir tikriausiai ta plastmasinė plėvelė po šiukšlėmis seniai yra praplyšusi, o sąvartyno filtratas  teka į dirvožemį ir Nerį. Tarybos narys Algimantas Adomaitis nerimauja, kad niekas niekada nėra tyręs nei Kazokiškių miško dirvožemio, nei gėrybių – uogų, grybų – užterštumo. Spaudos konferencijoje, kovo 16 d. vykusioje Seime, kalbėjęs signataras Kazimieras Uoka pabrėžė, kad visi Lietuvos sąvartynai atliekų tvarkymo problemas išsprendė, tik Vilniaus regionas negali susitvarkyti ir veikia prieš žmonių valią ir teismų sprendimus. 

Tikslas – sudrebinti ir būti išgirstiems

Į kovą prieš aplinkos teršimą kartu su bendruomenėmis naujai įsijungė Seimo narė Rima Baškienė. ir Seimo narė, gydytoja, profesorė Vida Marija Čigriejienė. Spaudos konferencijoje profesorė, sunerimusi dėl žmonių sveikatos, sąvartyną pavadino atomine stotele. Seimo narės  pažadėjo pirmiausia informaciją perduoti Vyriausybės pasitarime ir pareikalauti, kad Vyriausybės kancleris į atskirą posėdį sušauktų visas ministerijas šiam klausimui svarstyti. Seimo sveikatos komitetas taip pat šio klausimo svarstymui kviečia visas atsakingas institucijas. Spaudos konferenciją inicijavęs Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius Kazokiškių žmonių gyvenimą lygino su gyvenimu koncentracijos stovykloje, o sąvartyno statytojus siūlė bausti už grupinį nusikaltimą. Aktyvusis sąjūdietis savo kalbą baigė malda, kad Dievas nors dabar apšviestų verslininkų, politikų ir valdžios vadovų protus, kad jie rūpintųsi žmonėmis, o ne pinigų maišais. Sąvartyno statybai jie išleido per 100 milijonų litų Europos Sąjungos lėšų, o dabar vis dar lobsta keldami gyventojams mokesčius. Kazokiškių bendruomenei atstovaujanti advokatė Ramunė Ramanauskienė pažymėjo, kad šis vėl atgimęs  Kazokiškių bendruomenės ir jiems prijaučiančių visuomenininkų judėjimas turi tikslą dar kartą sudrebinti valstybės institucijas, kad šių vadovai išgirstų ir priimtų reikalingus sprendimus gamtai ir žmonių sveikatai apsaugoti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69