Kazokiškės – seniūnija, kurioje bendruomeniškumas rodomas pavyzdžiu

Kazokiškės – seniūnija, kurioje bendruomeniškumas rodomas pavyzdžiu

Julija Kirkilienė

Rašau straipsnius apie ataskaitinius susirinkimus seniūnijose nerimaudama, kad juos gal pa­skaito tik tų seniūnijų gyventojai. Noriu skaitytojams pasakyti, kad išsamiai apie seniūnijas rašau ne tik norėdama informuoti, kaip gyvena kaimynai, bet ir todėl, kad dabar toks laikmetis, kai žmonės vis daugiau nori ramios gyvenamo­sios aplinkos, todėl vis dažniau kuriasi kaimuose. O juk prieš įsikuriant vienoje ar kitoje seniūnijoje, verta žinoti, kuo ta seniūnija gyvena, kokie žmonės, kokie renginiai, kokia infrastruktūra ir pan. Šiame rašinyje skaitytojus kviečiu susipažinti su Kazokiškėmis ir prie jų prisišliejusiais kaimais, įsikūrusiais Neries vingyje ir apsuptais miškų, už kurių vis dar dvokia sąvartynas… Bet nau­jasis Kazokiškių sąvartyno vadovas Rokas Vilniškis pažadėjo kvapų greitu laiku sumažinti.

Nenuobodi ataskaita
Susirinkimas – seniūno ataskaita ir susitikimas su savivaldybės vadovais – Kazokiškėse pradėtas plojimais. Gausiai susirinkę kazokiškiečiai plojo savivaldybės vadovams, ku­riuos pristatė meras Gediminas Ratkevičius. Tarp vadovų sėdėjo Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas Egidijus Ščerbavičius ir bene svarbiausias asmuo Kazokiškėms – vietoj nušalintojo savivaldybės tarybos nario Virgilijaus Pruskaus paskirtas Kazokiškių sąvartyno aikštelės vadovas Rokas Vilniškis.
Seniūnas Arvydas Vyšniauskas savo veiklos ataskaitą pradėjo nuo padėkų. Dėkojo gyventojams už sutruktą laiką, seniūnaičiams už bendrą darbą, bendruomenei už įnašą gražinant aplinką, dėkojo visiems geradariams ir kiekvienam Kazokiškių krašto žmogui už meilę savo kraštui. Kadangi Kazokiškių seniūnas A. Vyšniauskas yra poetas, išleidęs tris poezijos knygeles, savo ataskaitos be eilių, skirtų Kazokiškėms, pradėti negalėjo.
O Kazokiškių seniūnijos teritorija aprėpia beveik 6218 ha plotą. Seniūnijoje yra 27 kaimai, kuriuo­se gyvena per 430 gyventojų. Daugiausia gyventojų gyvena Kazokiškių kaime – 257 gyventojai. Pernai seniūnijoje gimė tik 1 vaikas, o leidimų laidojimui išduoti penki. Seniūnijoje daugiau kaip 50 ha žemės dirba 6 ūkininkai. Seniūnijoje gyvena dvi daugiavaikės šeimos, 32 suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką, 42 šeimos gauna kietojo kuro kompensacijas, 72 gyventojai gauna paramą maisto produktais. Seniūnija su­skirstyta į 3 seniūnaitijas: Kazokiškių, Mitkiškių ir Zabarijos. Seniūnijai priklauso 3 veikiančios kapinės, kurias prižiūri seniūnija. Nuolat atnaujinami duomenys kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemoje „Cemety“.

Planuojantiems Kazokiškes aplankyti
Dalis Kazokiškių seniūnijos teritorijos priklauso Neries regioniniam parkui, o dalis patenka į valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinę apsaugos zoną. Seniūnijoje yra Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia, kultūros namai, parduotuvė, reabilitacijos centras „Naujas gyvenimas“, nuomojama sodyba, dirba mobilus paštininkas. Kazokiškių daugiafunkciame centre veikia vaikų dienos centras, biblioteka, socialinis darbuo­tojas, įsikūrusi seniūnija, yra salė renginiams, teikiamos skalbimo ir dušo paslaugos, patalpas turi Kazokiškių bendruomenė. Kazokiškių seniūnijoje veikia 2 nevyriausybinės organizacijos: Kazokiškių bendruomenė ir jaunimo asociacija „Ąžuolas“.
Kazokiškių seniūnijoje gausu gamtos, archeologinių ir architektūros kultūros paveldo objektų: gražiausio Lietuvos kaimo vardą gavęs kaimas Grabijolai, Mitkiškių akmuo su „Kristaus, Marijos ir avinėlio pėdomis“, Latvių piliakalnis, Paalkių piliakalnis, Alkų ąžuolas, Mitkiškių senovės gyvenvietė, Mitkiškių dvar­vietė, Mitkiškių senkapis, Aleksand­riškių eglė, konglomerato uola „Velnio būda“, Zabarijos šaltinis, Kryžkelio, Zabarijos pilkapynas, Grabijolų pilkapis, vadinamas Pinigų duobe, Grabijolų kalnas, vadinamas Cypeliu.
Seniūnijoje vyksta daug kultū­rinių renginių, kurie remiami ne tik savivaldybės administracijos lė­šomis, bet ir iš projektinės veiklos. Bendruomenė kartu su Kazokiškių seniūnija dalyvavo konkursuose ir gavo finansavimą šiems projektams: savivaldybės Kultūros rėmimo programų konkurse gavo finansavimą projektui „Kultūra ir mes“, kurio lėšomis buvo organizuota Kazokiškių kultūros namų 65-ojo gimtadienio šventė, NMA prie ŽŪM skelbtame konkurse kaimo bendruomenių veiklai skatinti gavo finansavimą rudens šventei Kazokiškėse organizuo­ti. Iš viso 2023 metais Kazokiškėse organizuoti net 45 renginiai: koncertai, parodos, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai, valstybinės šventės ir, žinoma, poezijos popietės, A. Vyšniausko knygų pristatymai.

Atlikti darbai
Kazokiškiečiai moka ne tik švęsti, bet ir dirbti. Tarp atliktų darbų seniūnas pažymėjo nuolat prižiūrimus vietinės reikšmės kelius, Kazokiškėse ir Grabijoluose kaitrines lempas keitė į LED. Įrengė 15 vnt. LED lempų – 12 vnt. už bendruomenei skirtas VAATC kompensacijos lėšas ir 3 vnt. savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos lėšomis. Seniūnija prisidėjo prie bažny­čios lauko apšvietimo rekonstrukcijos, Bažnyčios g. įrengė greičio mažinimo kalnelį, prie daugiafunkcio centro įrengė naują vaikų žaidimų aikštelę, šienavo vietinių kelių pakeles, iškirto pakelėse menkaverčius krūmus ir avarinius medžius. Seniūnijoje „likviduoti“ 3 nelegalūs sąvartynai, surinkta ir priduota 164 vnt. automobilio padangų.
Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 2 asmenys. Visuomenei nau­dingą veiklą atliko 10 asmenų. Šie asmenys tvarkė ir šienavo kapinių teritorijas bei valstybinėje žemėje esančius žaliuosius plotus, valė sniegą žiemos metu.
Buvo tęsiama akcija „Gražiname Kazokiškes“, jos metu buvo sodinami jurginai, sutvarkytas gėlynas prie Kazokiškių bažnyčios. Ištisus metus buvo rūpinamasi sunkiai gyvenančiais, pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis, bendradarbiaujama su asociacija „Ištiesk gerumo ranką“.

Spręstinos problemos
Didžiausia problema Kazokiš­kėse, kaip ir kiekvienoje seniūnijoje, išlieka remonto laukiantys keliai. Nedelsiant reikėtų suprojektuoti kelių Kazokiškės–Zabarija, Zabarija–Gra­bi­jolai asfaltavimo ar padengimu kokybišku žvyrkeliu darbus, verkiant reikia atnaujinti Bažny­­čios g. Kazokiškių k. esančių šaligatvių dangą, įrengti pėsčiųjų taką Saulės g. Kazokiškių k., užbaigti Grabijolų k. apšvietimo tinklų rekonstrukciją, įrengti Vievio g. (prie autobusų stotelių) Kazokiškių k. apšvietimą, įrengti Tilto g. ir Gra­bijolų g. sankryžoje, Zabarijos k. apšvietimą, sutvarkyti elektros linijų kabelius, nes seniūnijos teritorija miškinga, esant sudėtingoms gamtinėms sąlygoms, gyventojai lieka be elektros. Tais darbais turėtų pasirūpinti Elektros skirstymo operatorius (ESO), bet su operatoriumi bendradarbiauti nesiseka. Nesiseka bendradarbiauti ir su miškininkais: miškovežiai gadina kelius ir jų neremontuoja.
Seniūnija laukia daugiafunkcio centro, kur įkurta ir seniūnija, rūsio remonto, kultūros namų rekonstrukcijos ir kt. Bet didžiausia seniūnijos problema, kurios pati išspręsti negali, yra sąvartyno kvapai. Apie tai juos informavo R. Vilniškis.

Pažadai ir planai
Žmonės su viltimi klausėsi nau­jojo Kazokiškių sąvartyno vadovo apie Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planus ir iš karto turėjo priekaištų: senajam kaupui uždengti veža žvyrą iš Kazokiškių karjero, o kelio neprižiūri – Kazokiškių namai skendi dulkėse. R. Vilniškis gyventojus informavo, kad naujoji sekcija, kurios statyba jau esą baigiama, kvapų skleisti turėtų mažiau. Tam esą statoma nauja filtrato valymo įranga, jau vykstantys bandymai ir kvapų iš sąvartyno sumažėsią. Senoji įranga bus rekonstruota. Naujoje įrangoje filtrate nebebus naudojama sieros rūgštis. Taip pat sakė, kad įrangoje bus pakeisti oro valymo filt­rai. Sąvartyne planuojama griežtesnė priėmimo kontrolė, nes kvapai daugiausia kyla pūvant organinėms medžiagoms. Žmonės vadovui turėjo klausimų apie sąvartyno sanitarines zonas, apie padangų pridavimą, kvietė sąvartyną prisijungti prie akcijos „Darom“ ir surinktas atliekas priimti be mokesčių ir prašė arčiau gyvenviečių pastatyti oro taršos matavimo stoteles, kad gyventojai žinotų, ar neviršijamos oro taršos leistinos normos.
Kazokiškiečius apie planuojamus projektus informavo Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė. Ji gyrė Kazokiškių seniūnijos bendradarbiavimą su bendruomene ir sakė juos savivaldybėje rodanti kaip bendruo­meniškumo pavyzdį. Vedėja informavo apie galimybes dalyvauti Vietos veiklos grupės strategijos „Sumanus kaimas“ projekte ir siūlė kazokiškiečiams projektui generuo­ti idėjas. Pasak G. Tomkevičiūtės-Kalinauskienės, stip­ri bendruomenė yra pajėgi gauti finansavimą reikalingiems darbams atlikti. Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) direktorius Ričardas Leckas informavo gyventojus apie tiekiamą nugeležintą vandenį ir paprašė gyventojų į nuotekų vamzdžius nemesti popierių. E. Ščerbavičius informavo apie gaisrus seniūnijoje. Jų buvo 4. Ir, kaip kiekvienoje seniūnijoje, ragino žmones nepamiršti įsirengti dūmų detektorių.
Na, ir susitikimo pabaigoje se­niūnas informavo apie planus 2024 metais, kurie pradėti buvo dviejų naujagimių atėjimu į pasaulį. Seniūnas pasidžiaugė, kad biudžetas 2024 metams yra didesnis, nei buvo, bet dėl kainų augimo, neaišku, ar darbų atlikti bus galima daugiau. Seniūnija pasiliko darbo tikslus – palaikyti glaudesnius ryšius su vietos bendruomene, organizuoti seniūnaičių ir gyventojų sueigas, informuoti gyventojus apie savivaldybės tarybos, mero, administracijos, seniūno veiklą, rinkti informaciją iš gyventojų apie spręstinas problemas viešosios tvarkos, kelių būklės ir kitais bendruomenei svarbiais klausimais.

 

Kaip bevažiuosi
(Keliauk ir rask Kazokiškes)

Buvo laikai, kai kelių ten nebuvo,
Vien klaidūs takai tarpu girių gūdžių, iškilių ąžuolų.
Dabar pasirinkti gali, kaip keliauti.
Iš kur bevažiuosi, tas kelias kitoks.
Tai vingiuotas palei upę, kylantis į kalną,
Štai gražios gamtos apsuptas, bet jisai lyg tarka,
Ir jau, žinoma, kvapnusis – prie pat suvežtinio kalno.
Jeigu tuos kelius įveiksi, puikų kaimą rasi,
Nuoširdžių ir paprastų žmonių sutiksi,
Šimtmečio Vytį atrasi prie jaukios bažnyčios.
Būsi teisus, jei sakysi,
Kodėl tik dabar suradau tiesiog visai netyčia.
Kokia graži ta mūsų Lietuva,
Tikrai, tikrai – labai graži.
O joj ir ši vieta šventa –
Prieš keturis šimtmečius Kazokiškėm pavadinta.

Arvydas Vyšniauskas iš knygos
„Vasario vyšnia“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų