Kazokiškių sąvartynas apakino valstybę

Kazokiškių sąvartynas apakino valstybę

Protesto akciją prieš Kazokiškių sąvartyno veiklą geriausiai pagarsino ne patys protestuotojai, o policijos pareigūnai. Tris žmones – Rimą Urbų, Algirdą Dambrauską ir  Algirdą  Leščinską – kaip teigė patys pareigūnai, dėl  teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo, pasodino į savo automobilį ir nuvežė į ligoninę patikrinti sveikatos, po to – į Elektrėnų policijos komisariatą apklausti.

Julija KIRKILIENĖ

Akli veiksmai

Susirinkusieji nebesuprato,  kaip savo emocijas ir bepadalinti: ar pykti ant Lietuvos valstybės vadovų, iš kurių niekas neatvažiavo tą rytą prie sąvartyno ir nebandė tartis su žmonėmis, siūlyti kokias  kompensacijas, ieškoti kompromiso, ar ant pareigūnų, kurie jėga aktyviau savo nuomonę reiškusius žmones sulaikė. Laimutė Petraitienė po piketo kreipėsi į medikus, kurie jai nustatė rankos sužalojimus.

Verdant aistroms dėl nesiskaitymo su bendruomene, kurios namuose  prieš žmonių valią įkurtas sąvartynas,  Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas taip pat  nepraleido progos pakiršinti žmonių prieš  savivaldybės vadovus. Pasak G. Kazlausko, protestus organizuojanti Kazokiškių bendruomenė teisiškai neatstovauja vietos gyventojų interesams – tai daro Elektrėnų rajono savivaldybė, sutikusi pratęsti Kazokiškių sąvartyno veiklą. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas Leonas Kerosierius piktinosi laisvos Lietuvos pareigūnų veiksmais ir lygino juos su pokario – okupuotos Lietuvos – pareigūnais. Protesto akciją stebėjęs Seimo narys Kazimieras Uoka, apie įvykius pranešęs generalinei prokuratūrai, stebėjosi, kokia akla Lietuvos valstybė ir kokie akli pareigūnų veiksmai. Protesto akciją prieš Kazokiškių sąvartyną stebėjo ir tarybos nariai Arvydas Vyšniauskas bei Algimantas Adomaitis.

Veltui – nė tabletės

Tarp protestuotojų besisukiojanti šalia sąvartyno gyvenanti Valerija Jastremskienė verkdama kalbėjo, kad jau palaidojo vyrą, o dabar pati serga dėl nuolatinių kvapų nuo sąvartyno, bet niekas jai nepasiūlo net  tabletės nemokamai.

Pasak Kazokiškių bendruomenės pirmininko Stasio Virganavičiaus, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) kompensacijas skirsto savo nuožiūra, pagal savo taisykles. Vienintelis kompensavimo būdas, kuris buvo taikomas per  ketverius metus, buvo tas, kad iš aplinkinių kaimų du kartus per mėnesį nemokamai išvežamos šiukšlės.

VAATC taip pat  skyrė pinigų Kazokiškėse vykdytam Vandentiekio ir vandenvalos projektui, kurį finansavo Europos Sąjunga. Savo dalį lėšų turėjo pridėti Elektrėnų savivaldybė, tačiau ekonominės krizės metu ji to padaryti neįstengė, tad Kazokiškių bendruomenė sutiko tam panaudoti kompensacijų pinigus.

Protestas

Spalio 19 d. ryte prie Kazokiškių sąvartyno susirinko apie 30 žmonių iš Vilniaus Sąjūdžio, Kazokiškių bendruomenės, iniciatyvinės grupės „Elektrėnai – ne Vilniaus sąvartynas“ su plakatais ir tikslu atkreipti visuomenės dėmesį, kad Aplinkos ministerija ir UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ nevykdo  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.

Teismas nustatė, kad Vilniaus regioninio aplinkos apsaugos departamento 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas dėl pasibaigusių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų galiojimo terminų, yra negaliojantis. Teismas atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams. Kaip nurodoma teismo sprendime, vienas iš būdų spręsti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų šalinimo klausimą, buvo naujo TIPK leidimo išdavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kazokiškių bendruomenės pirmininkas S. Virganavičiaus sako, kad bendruomenė, nelaukdama Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) oficialaus sprendimo išduoti TIPK, kreipėsi į teismą, prašydama laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi išduodant naująjį leidimą nebuvo įvykdytos teismo sprendimo sąlygos – neatliktas poveikio aplinkai vertinimas.

Teisūs

Naujasis TIPK leidimas buvo išduotas šių metų spalio 18 d., tą pačią dieną, kai baigėsi teismo nurodytas laikas, skirtas ištaisyti klaidas dėl sąvartyno veiklos.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, nepavojingų atliekų šalinimo veikla patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą. Vilniaus RAAD šių metų vasario 28 d. priėmė atrankos išvadą sąvartyno veiklai – tai yra atliko teismo nurodytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytas procedūras.

Seimo pirmininkė Janina Degutienė „Žinių radijui“ sakė: „Čia susidūrėme su grandiozine problema: viena vertus, Kazokiškių sąvartynas turėjo būti seniai uždarytas, modernizuotas, turėjo būti įkurtas normalus, ekologiškas, aplinkos neteršiantis sąvartynas, atitinkantis europinius standartus, bet tas darbas nėra padarytas. Taip, šiandien padėtis yra be išeities, visiems reikia sėsti ir galvoti, ką reikia daryti. O žmonės Kazokiškėse visiškai teisingai piktinasi. Už tai yra atsakinga Aplinkos ministerija.“

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius su sąvartyno problema, matyt, nėra susipažinęs. Jis teisina policijos pareigūnų veiksmus ir kaltina Kazokiškių bendruomenę, kuri neima siūlomų kompensacijų. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas įvertinti, ar Kazokiškių sąvartynui išduodant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą buvo įvykdytas teismo sprendimas.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato  valdymo organizavimo skyrius, teisindamasis dėl įvykių Kazokiškėse, išplatino tokį pranešimą žiniasklaidai:

Spalio 19 d., apie 7.00 val., Kazokiškių kaime, prie įvažiavimo į Kazokiškių sąvartyną, įvyko nesankcionuotas susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 20-30 asmenų, reikalavusių uždaryti sąvartyną.

Vilniaus aps. VPK policijos pajėgos, kurių pareiga ir tikslas yra užtikrinti viešąją tvarką, eismo ir visuomenės saugumą, buvo pasiruošusios reaguoti, jeigu susirinkusiųjų veiksmai įgautų teisės pažeidimų pobūdį.

Susirinkimo dalyviai blokavo kelią Vievis – Kazokiškės – Paparčiai, užtverdami įvažiavimą į sąvartyną, taip sukeldami pavojingą eismo situaciją, nes susidarė krovininių transporto priemonių spūstis ir kilo pavojus eismo dalyviams. Policijos pareigūnams kelis kartus pareikalavus nutraukti neteisėtus veiksmus, susirinkimo dalyviai nereagavo ir nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų, todėl iš visų dalyvavusių trys, labiausiai besipriešinantys ir agitavę kitus dalyvius neklausyti pareigūnų reikalavimų,  buvo pristatyti į Elektrėnų policijos komisariatą.

Kadangi visi trys asmenys skundėsi sveikatos sutrikimais, prieš tai jie buvo nuvežti į Elektrėnų ligoninės priimamąjį medicininei apžiūrai. Kaip informavo medicinos darbuotojai, nei vienam iš pristatytųjų nebuvo nustatytų akivaizdžių ar kitokių žymių sužalojimų.

Į policijos komisariatą pristatytas Elektrėnų gyventojas A.D. (gim. 1950 m.), Vievio gyventojas R.U. (gim. 1962) ir Vilniaus gyventojas A.L. (gim. 1941 m.) administracinių teisės pažeidimų protokolams surašyti dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 187 str. 2 d. (policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei Valstybės saugumo departamento pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar kūno gestais, įžeidžiančiu elgesiu, kibimu ar kitokiu elgesiu, – užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų) ir 131 str. 2 d. (šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti, – užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų).

Ministro Pirmininko  tarnybos komunikacijos departamentas išplatino pranešimą spaudai

„Premjeras: nuoširdžiais gyventojų protestais Kazokiškėse galimai naudojasi verslo interesai“

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, kalbėdamas apie dabartinę Kazokiškių sąvartyno situaciją, atkreipė dėmesį, kad protestuojančių vietos gyventojų jausmais ir lūkesčiais naudojasi įvairios politikos ir verslo interesų grupės bei turtingi žmonės.

„Suprantu žmonių susirūpinimą ir pasipiktinimą, tačiau kartu galiu pasakyti, jog negalime nematyti, kad žmonių pasipiktinimu, emocijomis labai dažnai naudojasi ir įvairios žinomos interesų grupės, politikai ar šiaip turtingi žmonės, kurie ten turi įsigiję savo pastatų ir nuosavybės“, – „Žinių radijui“ teigė Premjeras A. Kubilius.

Pasak Premjero, žmonių emocijomis manipuliuoja bendrovė „Ikor“ (buvusi „Rubicon“) ir jos interesams galimai atstovaujantis Kazokiškių iniciatyvinės grupės įsteigėjas, aktyvus Artūro Zuoko šalininkas, Elektrėnų gyventojas Danas Dambrauskas.

„Štai, pavyzdžiui, kas yra ir ką atstovauja visose TV laidose dabar matomas jaunas energingas žmogus, berods Danas Dambrauskas jo vardas ir pavardė, sukūręs vadinamąjį judėjimą prieš Kazokiškių sąvartyną. Tai aš tik noriu pastebėti, kad štai pavarčius internetą labai nesunku atrasti tą faktą, kad jis 2007 metais, kai Artūras Zuokas buvo liberalcentristų vadovas, buvo jaunųjų liberalcentristų vadovu ir bandė būti išrinktas su Zuoko sąrašu 2008 metais į Seimą. Dabar paskutiniuose savivaldos rinkimuose dalyvavo jau su jaunalietuviais, organizuoja piketus prieš Kazokiškes, ir vienas iš pagrindinių reikalavimų – būtinai šiukšles deginti Vilniuje, garsiojoje „Rubicon‘o“ planuojamoje šiukšlių deginimo elektrinėje. Tai ar nėra tokie sutapimai šiek tiek keistoki?“, – faktus įvardijo Premjeras.

Pasak Ministro Pirmininko, jis gerbia tikrų vietos bendruomenės gyventojų norą rasti išeitį iš esamos situacijos, tačiau kalbėtis racionaliai, kai įsijungė ir žmonių emocijas kaitina galingos ir įtakingos jėgos, darosi sudėtinga.

„Labai aiškiai matosi, kad į kovą prieš Kazokiškių sąvartyną tariamai kartu su bendruomene įsijungia stiprios ir galingos jėgos, kurios seniai siekia Vilniuje statyti šiukšlių deginimo įmonę kartu su elektrine, prieš ką kovoja iš kitos pusės Vilniaus bendruomenės”, – pažymėjo Vyriausybės vadovas.

Apie tai, kas įvyko trečiadienį, pakomentuoti paprašiau sulaikytojo Algirdo Dambrausko, kuris įvykį ruošiasi apskųsti prokuratūrai:

Tai, kas įvyko vakar prie Kazokiškių sąvartyno, nei brandi, nei nebrandi visuomenė toleruoti negali. Savo teisių ginti ir nuomonę pareikšti susirinko ne chuliganai, ne liaudies priešai, ne girtuokliai, o žmonės, kuriuos į piketą išeiti privertė valdžios manipuliacijos. Vieni šiuo klausimu politikuoja, kiti priima teisinį sprendimą, kurio negali priversti vykdyti, treti abejingai  išrašo niekinius leidimus ir kiršina žmones.

Į žmonių interesus niekas nekreipia dėmesio: šalia gyvenantys žmonės kvėpuoja sąvartyno dujomis, „iškilių“ teisininkų aiškinimas apie teisinę valstybę ir teismo sprendimų vykdymo būtinumą, klaidina žmones… Prieš tokią tvarką savo nuomonę pareikšti išėję pensininkai, moterys, neįgalūs žmonės sulaikomi, nesiskaitant su vadinama demokratija. Policija, mano nuomone, užsiėmė ne jai priskirta  funkcija.  Atvažiavę į įvykio vietą, policininkai rado tokią situaciją: vieni konflikto dalyviai, remdamiesi, išduotu TIPK leidimu, kurį net dalis valdiškų institucijų vadina niekiniu, ruošėsi versti šiukšles, kitų nuomone, neleistinoje vietoje. Kiti, remdamiesi teismo sprendimu,  bandė atkreipti valdžios dėmesį, kad vykdoma neteisėta veikla. Policija ėmėsi arbitro vaidmens: be teismo nusprendė, kad tie, kurie remiasi teismo sprendimu, yra neteisūs, o šiukšlės pilamos teisėtai.  Ši nepriskirta policijai funkcija, kaip jai pasirodė,  leido panaudoti jėgą prieš piketuotojus.

Įvykiai dėl mano sulaikymo klostėsi taip: stovėdamas pikete, išgirdęs policijos raginimus pasitraukti ir netrukdyti pravažiuoti mašinoms, paklusau reikalavimui. Man vaikštant prie aikštelėje stovinčių automobilių, du policijos pareigūnai, kuriuos neleidžia sąžinė vadinti pareigūnais, prie pat manęs užpuolė moterį. Nesupratau, ką ta moteris padarė pareigūnams, kad jie prieš ją naudojo jėgą: tempdami už plaukų užlaužė galvą, sulaužė riešą, išnarino petį. Kai aš žodžiais bandžiau sustabdyti policininkų veiksmus prieš moterį, jie tokia pat  jėga užpuolė mane patį, sužalojo ranką ir sulaikė. Keisčiausia, kad ir moteris sužeista, ir aš, ir kiti  du vyrai sulaikyti buvome ne piketo vietoje.

Kreipiuosi į visuomenę, vietines moterų organizacijas, vietines bendruomenes, savivaldybės tarybą, visas partijas,  kad dėl šio įvykio  išsakytų savo nuomonę, nepaliktų sužeistosios Laimutės Petraitienės vienos nelaimėje, reikalautų  Policijos departamento ištirti ir įvertinti šį įvykį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69