Kas gyvi liko, susitiko

Kas gyvi liko, susitiko

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

 

Julija Kirkilienė

Jei gyvi liksim, susitiksim
Laisvoj Tėvynėj tarp žiedų.
Tad būkime tvirti, budėkim,
Parvešim Lietuvai dainų…

Bronės Andriuškevičiūtės-Kun­drotienės eilėmis pradėtas buvo Gedulo ir vilties dienos minėjimas Elektrėnų (Sabališkių) kapinėse prie paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams. Simboliška, kad 80-tąsias tremties metines prie paminklo paminėjo tik 8 tremtiniai. Kelis kartus daugiau prie paminklo susirinkusių žmonių tremtinius sveikino gėlėmis, šokių ansamblis „Vijūnas“ tiesė tautinių juostų koridorius, tremtinių dainas dainavo, giesmes giedojo folklorinis ansamblis „Kupolė“, moterų choras „Eldija“, kiti minėjimo dalyviai fotografavo ir sakė daug gražių kalbų. Savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis dėl tremties turi savų išgyvenimų. Ne, jis nepakalbino savo giminaičių, patekusių į tremtį, bet sovietmečiu su studentų statybiniu būriu „Romuva“ dirbo Sibiro taigoje ir ten paliko „Romuvos“ emblemą. Prisiminimais tremtiniai jau nesidalino, tik tremtį išgyvenęs Romas Saidys perskaitė tų laikų istoriją – okupaciją, kurios pakeisti nei Nepriklausomos Lietuvos valdžia, nei žmonės negalėjo. Okupacijai talkino būrelis aktyvių lietuvių, be kurių pagalbos okupacijai įsitvirtinti būtų buvę sunkiau.

This slideshow requires JavaScript.

Maloniai tremtinius nustebino Elektrėnų pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja Angelė Pačėsienė, padovanojusi vaikų piešinių. Vieną birželio dieną mokykloje vyko Menų diena. Mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“, skirtoje Gedulo ir vilties dienai paminėti. Iniciatyvos tikslas – puoselėti istorinę atmintį. Ta proga visų klasių mokiniai gamino atvirukus su Gyvybės medžiu. Atvirukai skirti buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams. „Tikime, kad tokia kūrybinė dovana bus geriausiai parodytas dėmesys“,- kalbėjo pedagogė.
Nuo paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams renginys persikėlė prie bažnyčios. Čia meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė ir seniūnas Antanas Šalkauskas taip pat padėjo gėlių prie paminklo, 1944–1953 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę Elektrėnų apylinkėse. Šventas mišias, skirtas Gedulo ir vilties dienai, aukojo vikaras Tadas Piktelis. Tremtiniui Antanui Matūzai dar užteko jėgų visas pamaldas garbingai atstovėti su tremtinių vėliava.
Gedulo ir vilties diena iškilmingai paminėta buvo visose seniūnijose ir visoje Lietuvoje. Elektrėnuose minėjimas vyko birželio 13 d., o birželio 14 d. baigėsi parą trukusi Gedulo ir vilties dienai skirta akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, ku­rios metu virtualių ir gyvų skaitymų metu buvo perskaityta per 45 tūkst. tremtinių ir politinių kalinių vardų, pavardžių ir likimų. Tarp jų paminėti buvo ir savivaldybės žmonės. Deja, minėjimuose dalyvavo tik tie, kas šios 80 metų sukakties sulaukė. Kaip tame eilėraštyje rašoma, kas gyvi liko, susitiko.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69