Karantino absurdai

Karantino absurdai

Julija Kirkilienė

Teisūs, tikriausiai, skaitytojai, savo nuomonę apie karantiną išsakantys laikraščiui. Šią savaitę žmonės labiausiai piktinosi, kad užėjus šalčiams, nėra kur vaikams nupirkti avalynės, o alkoholio (net specializuotos) parduotuvės dirba visą dieną ir niekas ten netikrina, po kiek žmonių ir iš kelių namų ūkių užeina būreliais nusipirkti svaigalų.

Statistika ir nepagarba
Savivaldybės vadovai dėl ne­logiškų karantino draudimų irgi nieko negali padėti: toks val­džios nurodymas, ir ne ką jiems gali patarti. O naujoji išrinktoji valdžia – ministrai – jauni žmonės ir kone visi miestiečiai, tad apie regio­no problemas žino gal tiek, kiek jų partiečiai pasako. Sausio 14–20 dienomis savivaldybėje užregistruoti buvo 72 susirgimai. Viso serga 685 žmonės. Nuo sausio 15 d. pradėtos skelbti ir registruotos mirtys. Viso savivaldybėje jau netekome 17 gyventojų, nuo gruo­džio 31 dienos mirė 12. Kiek sirgo koronavirusu, bet mirė nuo kitų ligų, informacijos neturime. Laidotuvės, kuriose nėra pagarbos mirusiajam, kaip buvo įprasta, dar labiau apsunkina netekties skausmą. Jei palaikai nekremuojami, tai dedami į maišą, maišas už­plombuojamas ir įdedamas į kars­tą, o karsto atidaryti jau nevalia. Laidotuvėse dalyvauti gali irgi tik artimiausi žmonės. Visa paguoda pamaldos bažnyčiose. Gerai, kad kol kas pamaldų už mirusiuosius neuždraudė.

Vieni kitiems netrukdo
Abromiškių reabilitacijos li­goninėje specialiai paruoštame sky­riuje sausio 20 dieną gydomi buvo 25 ligoniai. Ligoninės direktorius Vitalijus Glamba sako, kad įstaigoje gydomi tik lengva forma sergantys žmonės, kuriems nereikia papildomai deguonies. Jei pacientų sveikata pablogėja, jie vežami į ligonines, turinčias kvėpavimo aparatų ar plaučių ventiliacijos įrangą. Rea­bilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus izoliuotame pastate nuo pirmojo karantino vis dar izoliuojasi žmonės, neturintys saviizoliacijai patalpų. Šiuo metu Vaikų skyriuje izoliuojasi 30 žmonių, kuriems ligoninė teikia tik maitinimo paslaugas. Ligoninės direktorius sa­ko, kad ligoninėje gydomi COVID-19 sergantys pacientai netrukdo kitomis ligomis sergančių žmonių reabilitaciniam gydymui. Nei personalas, nei ligoniai neturi nė menkiausių sąlyčio taškų, kiekvienas dirba savo darbą tik savo skyriuose, todėl ir žmonėms nereikėtų baimintis dėl galimo užsikrėtimo. Direktorius sako, kad nebuvo nė vieno atvejo, kai medikai užsikrėtę būtų nuo ligonių.
Ligoninės personalas šią savaitę jau bus paskiepytas antruoju skiepu ir greitu laiku tikisi įgyti imunitetą. Persirgusiems medikams prieš skiepijant buvo daromi antikūnų testai, bet jų rasta buvo ne kiekvieno persirgusiojo kraujyje. Direktorius kviečia žmones, kuriems reikalingas reabilitacinis gydymas, nedvejojant kreiptis paslaugų, nes uždelstas ligas išgydyti būna sunkiau.

Iššūkiai Priėmimo skyriuje
Elektrėnų ligoninės Priėmimo skyrius šią savaitę iššūkių turėjo ne tik dėl COVID-19, bet ir dėl nuo šalčio nukentėjusių žmonių. Vienas žmogus atvežtas buvo su nušalusiomis kojomis, kuris išvežtas į Vilnių operacijai. Elektrėnų ligoninėje Chirurginis skyrius ne­dirba. Skyriuje gydomi palaikomojo gydymo ir slaugos ligoniai, atvežti iš Santaros klinikų. Ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius sako, kad Priėmimo skyriuje šiuo metu dirbti nėra leng­va. Kiekvienas atvežtas ligonis turi būti testuojamas dėl koronaviruso. Būna, kad iš Santaros klinikų atvežamas ligonis su neva neigiamu testu, bet jį pakartojus nustatomas teigiamas. Tada ligonis vėl pervežamas į ligoninę, kur gydomi COVID-19 sergantys pacientai. Ligoninės personalas jau laukia antrojo skiepo, o kai kuriems persirgusiems yra susidarę antikūnai ir jie pirmuoju etapu nebuvo skiepijami. Iš 180 ligoninės personalo paskiepyti buvo tik 70. Likusieji arba jau turi antikūnų, arba dar serga, arba po ligos dar nepraėjo inkubacinis laikotarpis, per kurį antikūnai susidaro.

Informacijos apie neigiamą skiepų poveikį redakcija neturi.
Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuotr.

Skiepijimas
E. Niparavičius, aktyviai dalyvaujantis savivaldybės administracijos veikloje dėl gyventojų skiepijimo, turi savo pastabų tiek gyventojams, tiek naujiesiems ministrams, kurie dėl savo gyvenimiškos ir politikos patirties stokos, kartais priima absurdiškus sprendimus, o dažnai ir nesiklauso, kas jiems sakoma. Jauni ministrai, pasak direktoriaus, su medicinos įstaigų darbu susidūrę gal tik tiek, kiek patys ar jų vaikai ligoninėje gimė, medicinos darbo specifikos dažnai nesupranta, o apie gyvenimą regionuose gal žino tiek, kiek mato per televiziją. Pavyzdžiui, ruošia įstatymą, kad visus pagal prioritetus reikalingus paskiepyti žmones turėtų skiepyti ligoninės. Jaunieji ministrai nė nesupranta, kad ne kiekvienas kaime gyvenantis žmogus gali atvažiuoti į ligoninę, ne kiekvienas supranta, kodėl jam reikia skiepytis ir kt. O skiepijant, pasak direktoriaus, svarbiausias gyventojų atsakingumas. Jeigu žmogui paskirta data ir valanda, kada ir kur jis turi atvykti, jis ten būtinai turi ir būti. Kitaip prapultų jam skirta vakcina, nes atidarytas vakcinos buteliukas turi labai ribotą galiojimo laiką. Ministerijos siūlomas vakcinavimo būdas atliekamas galėtų būti tik tuo atveju, jei kiekvienam žmogui skirta vakcina būtų įpakuota atskirame flakonėlyje. Todėl E. Niparavičius kviečia kiekvieną žmogų, kuriam skiepas priklauso, gavus pakvietimą skiepytis būti labai atsakingam: jeigu negali atvykti, būtinai apie tai pranešti.
E. Niparavičiaus nuomone, ir prioritetai pirmumo skiepijimui nėra sudaromi pagal tikrą poreikį. Jeigu paskiepijus visus medicinos darbuotojus, slaugos ligoninių ir namų personalą bei gyventojus viruso plitimas sumažėtų, tai vėliau prioritetine tvarka turėtų būti skiepijami pedagogai, o ne mažai kontaktų turintys žmonės, nors ir senyvo amžiaus.

Kaip užsiregistruoti skiepams
Elektrėnų savivaldybės ekstre­maliųjų situacijų komisijos pirmininkas Gediminas Ratkevičius sako, kad savivaldybėje vakcinacijos procesas vyksta sklandžiai, nes nuolat vykdomi pasitarimai su sveikatos priežiūros įstaigomis. „Aš pats asmeniškai peržiūriu skiepijamų asmenų sąrašus, kad į juos nepakliūtų pašalinių asmenų. Noriu padėkoti vakcinuojantiems medikams ir koordinatoriams už operatyvumą ir profesionalumą“, – sako administracijos direktorius.
Visos Elektrėnų savivaldybėje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos jau prieš 2 savaites pasitarimų metu buvo informuotos, kad privalo pradėti 65+ asmenų registraciją skiepijimams. Apie tai parengta informacija, kvietimas registruotis yra paviešintas savivaldybės puslapyje. Visuomenės sveikatos biuras ir sveikatos priežiūros įstaigos (įskaitant ir Elektrėnų PSPC) informaciją viešina savo tinklalapiuose (http://www.vieviospc.lt/ Naudojami ir kiti – aktyvesni – pranešimų ir raginimų būdai (telefonu bei socialinėmis reklamomis). Tiems, kurie nesinaudoja internetu, G. Ratkevičius dar kartą primena, kad 65 m. ir vyresni gyventojai skiepijimui registruotis gali pas savo šeimos gydytojus ir telefonu.

Kuo aprengti vaikus
Žmonėms besipiktinant, kad al­koholio parduotuvės gali dirb­ti, o vaikams avalynės nėra kur nupirkti, kuo galėtų padėti savivaldybės vadovai, klausėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus. Pasak jo, rūpesčiai dėl vaikų apipirkimo ir kiti apsipirkimo nepatogumai yra labai suprantami, kaip ir priežastys, dėl kurių tie apribojimai yra nustatyti. Vilties šiuose klausimuo­se suteikia gerėjanti šalyje (taip pat ir Elektrėnų savivaldybėje) epidemiologinė situacija. Neišeina nesutikti, kad epidemiologinė situacija ir gerėja dėl tų pačių karantino apribojimų laikymosi. Sausio 19 d. vykusiame Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje išklausyta ekspertų pozicija dėl epidemiologinės situacijos šalyje ir karantino ribojimų veiksmingumo. Taip pat pasiūlyta Sveikatos apsaugos ministerijai parengti etapinį atlaisvinimų planą. Su laiku situacija ir toliau gerės, o suvaržymų, trukdančių normaliai gyventi, vis mažės. Pa­sak administracijos direktoriaus, tam turime laikytis karantino drausmės, ko visų ir prašo.

Apie mokymą
Švietimo, mokslo ir sporto mi­nisterija į pagalbos priemonių paketą, skirtą per pandemiją patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti, įtraukė prie­monę aktualią vaikams, gy­venan­tiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti vaikams tinkamų ugdymosi namuose sąlygų. Tuo pasirūpinti įpareigotos savivaldybės. Pagal naują priemonę, vaikai ir toliau mokytųsi nuotoliniu būdu, tačiau būdami mokyklose. Savivaldybių administracijos organizuotų, kad tokiems vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba kuriems dėl kitų priežasčių reikia kitos pagalbos, būtų užtikrintas nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas švietimo įstaigose.
G. Ratkevičius sako, kad mokinių, besimokančių pagal pra­dinio ugdymo programą, nuo­tolinis mokymas, maitinimas ir priežiūra mokyklose tam tikrais atvejais savivaldybėje vyksta nuo š. m. sausio 4 d. Jei bus priimtas planuojamas LRV nutarimas ir tam tikrai daliai mokinių, kurie neturi sąlygų mokytis namuo­se ar reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu bus organizuojamos minėtos paslaugos, bus sprendžiamas ir pavežėjimo klausimas. Tai pri­klausys nuo konkrečių situacijų.

Tolerantiška policija
Savivaldybės policijos parei­gūnai, skirtingai nei kitose sa­vivaldybėse, pirmą kartą pama­tę nusižengimus, pirmiausia pers­pėja. Bet naujais metais nusižengimams buvo mažiau atlaidūs. Policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša informavo, kad šiais metais jau surašyti 25 protokolai: 14 už artimą kontaktą su kitos šeimos nariais ar kai kontaktuoja daugiau nei vienas namų ūkis, dažniausiai tai susiję su alkoholio vartojimu ir triukšmavimu, kai kaimynai iškviečia policiją, 5 už išvykimą už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų. T.y. nubausti buvo 5 kitų savivaldybių gyventojai, be pateisinamos priežasties norėję patekti į Elektrėnų savivaldybės teritoriją. 6 nubausti už kaukių ar kitų apsaugos priemonių, dengiančių burną ir nosį, nedėvėjimą.
Iškvietimų karantino metu policija daugiausia gauna dėl viešosios tvarkos pažeidimų, konfliktų šeimose, Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Iškvietimų dėl sušalusių nebuvo, nubaustų verslininkų, kurie nesilaikė karantino tvarkos, taip pat nebuvo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69