Kaip savivaldybėje rūpinamasi visuomenės sveikata

Kaip savivaldybėje rūpinamasi visuomenės sveikata

Julija KIRKILIENĖ

Į konferenciją „Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai ir jų pokyčiai“, vykusią gegužės 31 d.,  žmonių susirinko nedaug. Kiekvienam rūpi sava sveikata, o demografinė savivaldybės situacija, gyventojų sveikatos rodikliai, sveikatos priežiūros ir aplinkos poveikis sveikatai rūpi tik smalsiesiems. Tiesa, pagal mokslininkų informaciją, žmonės geriausiai prisimena ne tai, ką išgirsta, o tai, ką pamato ar perskaito, todėl šiai konferencijai Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras išleido specialų informacinį leidinį „Elektrėnų   savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai ir jų pokyčiai“. Kadangi leidinys išleistas tik 20 egzempliorių tiražu, todėl smalsiesiems pateiksime leidinio santrauką.

Gimė – sirgo – mirė

2011 metais Elektrėnų savivaldybėje gyveno 26923 gyventojai, t.y. 2,6 proc. mažiau nei 2010 m. Nuo 2006 m. gyventojų skaičius sumažėjo 4,6 proc., šalyje – 4,7 proc.
2011 m. kas trečias savivaldybės gyventojas gyveno kaime, miestuose gyveno 67,3 proc. visų gyventojų. 2011 m. savivaldybėje gyveno 12837 vyrai ir 14086 moterys. Kas penktas savivaldybės gyventojas yra pensinio amžiaus. Mažiausią gyventojų dalį sudaro vaikai iki 15 metų, tik 15,6 proc.
Nors ataskaita buvo už 2011 metus, bet leidinyje žmonių sergamumo ir mirštamumo statistika pateikta  2005-2010 metų.
Didžiausias ligotumas kvėpavimo sistemos ligomis užfiksuotas vaikams. Su amžiumi sergančiųjų šiomis ligomis mažėjo.  Sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis su amžiumi daugėja. Infekcinėmis parazitinėmis ligomis taip pat dažniausiai serga vaikai. Lytiškai plintančiomis ligomis 2010 m. sveikatos statistikoje sergančių elektrėniečių nebuvo užfiksuota.
2008-2010 m. Elektrėnų savivaldybės gyventojų sergamumas onkologinėmis ligomis augo. Remiantis naujaisiais Sveikatos informacijos centro  duomenimis, 2010 m. savivaldybėje vėžiu sirgo 23, 25 asmuo nuo 1000 gyventojų. Onkologinėmis ligomis 1,5 karto daugiau serga miesto gyventojai nei kaimo. Daugiausia diagnozuota priešinės liaukos (prostatos) vėžio atvejų. Daugėja moterų, sergančių krūties vėžiu, žmonių, sergančių trachėjos, bronchų ir plaučių vėžiu.
2010 metais gyventojų sergamumo psichikos ligomis ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, atvejų nebuvo diagnozuota. Susirgimų, vartojant alkoholį, skaičius  padvigubėjo, bet liko net 4 kartus mažesnis nei šalyje ir 6,5 karto  nei Vilniaus apskrityje.
2010 metais traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių padarinių patyrė 97 asmenys iš 1000 gyventojų. Daugiausiai jų patyrė vaikai iki 17 metų. Daugiausiai gyventojai patyrė galvos sužalojimų, pečių lanko ir rankų lūžių.
Ambulatorines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2010 m. apsilankė 4333 vaikai. Nuo 2006 metų pastebima, kad mažėja vaikų, besilankančių sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau teigiamų pokyčių vaikų sveikatos sutrikimų statistikoje nebuvo užfiksuota.  Daugėja vaikų su regos sutrikimais, taip pat vaikų su nenormalia laikysena.  Nedidelę dalį visų sutrikimų sudaro klausos defektai, klausos sutrikimai, skoliozė.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus duomenimis, mažėja laikino nedarbingumo dienų skaičius.
2010 metais savivaldybėje užfiksuotas vienas didžiausių mirčių rodiklių. Daugiausia savivaldybėje žmonės miršta nuo kraujotakos sistemos ligų.

Prevencija

Sveikata rūpinasi ne tik patys žmonės, bet ir valstybė. Savivaldybėje buvo vykdoma daug prevencinių programų.
Nuo 2004 m. vykdoma programa moterims „Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija“, 25-60 metų moterims programa taikoma 1 kartą per trejus metus.
Krūties vėžys – dažniausiai moterims diagnozuojama onkologinė liga. Šią ligą anksti diagnozuoti galima dalyvaujant krūties piktybinių navikų prevencinėje programoje. Programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus.
Prostatos vėžys šiuo metu yra dažniausia vyrų piktybinė liga. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa vykdoma nuo 2006 metų. Programos priemonės 45-75 metų amžiaus vyrams taikoma vieną kartą per dvejus metus. Vilniaus apskrityje Elektrėnų savivaldybės minėtos programos duomenys buvo vieni didžiausių.
Storosios žarnos ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų vėžio stadijų išaiškinimą  ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos. Programa skirta asmenų nuo 50 iki 75 metų amžiaus storosios žarnos vėžio prevencijai. Programos priemonės taikomos 1 kartą per dvejus metus.
Nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta žmonių daugiau nei nuo visų vėžio formų. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų.  Programos priemonės taikomos 1 kartą per metus.
Vaikų krūminių dantų dengimo  silantinėmis medžiagomis programa šalyje vykdoma nuo 2005 metų. Ši programa suteikia galimybę šešiamečių – trylikamečių vaikų krūminius dantis  nemokamai padengti specialia medžiaga – silantais, kurie saugo dantis nuo ėduonies. 2011 metais užfiksuotas didžiausias procentas vaikų, kurie dalyvavo krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje.

Sveikatos priežiūra

Elektrėnų savivaldybėje 2011 metais gyventojų sveikata rūpinosi 5 pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos: Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras, Vievio poliklinika, Semeliškių ambulatorija, Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras. Stacionaro paslaugas savivaldybėje teikia Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė,  Elektrėnų ligoninė, Abromiškių reabilitacinė ligoninė.
Nuo 2008 metų mažėjo gyventojų apsilankymo skaičius pas gydytojus.  2010 metais vienam gydytojui teko 5,89 gyventojų apsilankymai.
Taip pat mažėjo apsilankymų pas šeimos gydytojus skaičius, bet buvo 1,5 kartų didesnis už apskrities  ir 1,4  kartų už šalies.
Elektrėnų savivaldybėje taip pat registruotas didžiausias hospitalinis sergamumas (227,3 asm. /1000 gyv.). 2010 metais užregistruotas didžiausias lovų skaičius  (su slaugos lovomis) stacionare. Vidutinė ligonio gulėjimo stacionare trukmė priklauso nuo stacionarizavimo priežasties, ligos pobūdžio, ligonio ištyrimo operatyvumo, gydymo efektyvumo, ambulatorinės grandies pasirengimo tęsti gydymą ir kt. Elektrėnų savivaldybėje vidutinė ligonio gulėjimo trukmė buvo 1,6 kartų didesnė už apskrities – vidutiniškai 14,4 d. per metus, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje – 28,5 dienos per metus. Trumpiausia vidutinė ligonio gulėjimo trukmė užfiksuota suaugusiųjų reanimacijoje ir chirurgijos suaugusiųjų skyriuose.
2010 metais į Elektrėnų greitosios medicininės pagalbos (GMPS)  stotį kreipėsi kas šeštas gyventojas. Kas aštuntas gyventojas į GMPS kreipėsi dėl nelaimingų atsitikimų, kas šeštas – dėl gimdyvių ir ligonių pervežimo. 2010 metais buvo užregistruota daugiausia gimdyvių ir ligonių pervežimų per penkerius metus.

Fizinė aplinka

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 2011 m. duomenimis, savivaldybės  maudyklų, kurios buvo įtrauktos į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, Vievio maudykloje užfiksuotas neatitikusių mikrobiologinių parametrų rodiklis.
Vienas didžiausių fizikinių veiksnių, su kuriais susiduria urbanizuotų teritorijų gyventojai – aplinkos triukšmas. 2011 metas nutarta triukšmo lygį matuoti 17 savivaldybės vietų. Įvairių šaltinių keliamo triukšmo lygių matavimai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų teritorijose buvo lyginami su leidžiamomis triukšmo lygio vertėmis, kurios nurodytos Lietuvos higienos normoje. Nustatyta, kad dienos metu ekvivalentinis triukšmas buvo viršytas Naujosiose Kietaviškėse, Vievyje, Alesninkuose. Vakaro ir nakties  metu maksimalus triukšmo lygis buvo viršytas tik Vievyje, Kauno gatvėje.
Kvapų savivaldybėje niekas netyrė.

Savivaldybės remiami projektai

Sakoma, kad žmonės savo sveikata nesurūpina, o kai suserga, kaltina gydytojus. Savivaldybė kiekvienais metais iš biudžeto šiek tiek lėšų skiria įvairioms prevencinėms programoms, kurias rašo įstaigos, visuomeninės organizacijos. Vievio pradinė mokykla, vykdydama  programą „Mes aktyvūs ir sveiki“, organizavo 3 km žygį pėsčiomis. 3 amžiaus grupių moksleiviai ir ikimokyklinukai vykdė programą „Sveikuolių sveikuoliai“, programos tikslas buvo skatinti vaikus ir mokinius stiprinti savo ir kitų sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną kaip kasdieninį gyvenimo būdą. „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla, vykdydama programą „Avilys“, Pasaulinės psichikos dienai paminėti organizavo viktoriną „Ką aš žinau apie žalingus įpročius?“, Vievio vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai vykdė programą „Dantukų priežiūros abėcėlė“, o Elektrėnų pradinės mokyklos moksleiviai mokėsi eiti „… teisingu keliu“, t.y. mokėsi asmens higienos. Taip pat savivaldybė finansavo programas „Ištiesk pagalbos ranką“, „Švari aplinka būtina žmonių sveikatai ir gerovei“, „Plaukimo pamokos vaikams. Grūdinimasis“, „Vietoj gatvės – krepšinis“.

Saugūs lytiniai santykiai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69