Kai trenkia maršą, suvirpa širdys

Kai trenkia maršą, suvirpa širdys

Apie Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės darbą pasakoja grupės vadovas, mokytojas Valdas Stanaitis.

Žvilgsnis į praeitį

Pirmieji pučiamųjų instrumentų garsai Elektrėnų meno mokykloje pasigirdo 1976-ųjų metų rudenį. Tai buvo pučiamųjų instrumentų skyriaus pradžia. Mokytojui Vilhelmui Pupiui paraginus, keletas mokinių pasirinko fleitą kaip antrą instrumentą. Meno mokykloje dirbo ir trimito mokytojas Eduardas Alijošius, trimito klasė mokiniams duris atvėrė 1986 m. Berniukai greitai susidomėjo šiuo instrumentu ir panoro įgyti tokią specialybę. Vienas pirmųjų mokinių buvo Liudovikas Arciševskis. Tikėdamiesi išauginti gerus atlikėjus, muzikus, rūpestingai dirbo mokytojai –  Alfredas Sielskis, Eugenijus Vasilavičius ir Arvydas Selickas. Sustiprėjus pučiamųjų skyriui, mokiniai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose pučiamųjų instrumentų konkursuose ir festivaliuose. Mokytojų – Eugenijaus Vasilavičiaus ir Arvydo Selicko – mokinys Stanislovas Miusovas pasirinko pūtiko profesionalo kelią, baigė Vilniaus konsevatoriją ir įgijo bakalauro laipsnį Muzikos akademijoje. Mokytojo Evaldo Petkevičiaus mokinė fleitininkė Aliona Kruvelis baigė Kauno konservatoriją, bakalauro laipsnį įgijo Muzikos akademijoje, stažavosi Italijoje, šiuo metu dėsto fleitos specialybę Norvegijoje. Mokytojų – Roberto Uldžio ir Virgilijaus Norkaus – mokinys Skirgaila Žymantas (trimitas) įstojo į Londono Marley College. 

2002 m. rugsėjo mėnesį Elek­trėnų meno mokykloje pasigirdo pirmieji pučiamųjų instrumentų orkestro garsai. Pirmasis vadovas buvo Remigijus Terminas, vėliau vadovavo Kęstutis Kuoras, Artūras Vrublevskis, Robertas Uldys ir Virgilijus Norkus. Šiuo metu orkestrui vadovauja Valdas Stanaitis. 

2005 m. atidaryta šiuo metu populiari saksofono klasė. Pirmoji saksofono mokytoja buvo Milda Karvelytė. Nuo 2008 m. mokytojų gretas papildė saksofonų mokytojas Arnas Knizikevičius, po metų susikūrė saksofonistų ansamblis, kuris aktyviai koncertuoja Elektrėnų savivaldybėje. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja visuose savivaldybės organizuojamuose renginiuose, šventėse ir minėjimuose.

Skyriaus mokytojas, mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius kiekvienų metų pavasarį organizuoja respublikinį (nuo 2017 m. tarptautinį) jaunųjų džiazo – lengvosios muzikos atlikėjų festivalį – konkursą „Elektrėnų žiburiukai“, kuris džiugina vis gausesniu dalyvių skaičiumi.

 

Teorija padės pažinti

Pučiamųjų instrumentų programa skirta Elektrėnų meno mokyklos pagrindinio dalyko (pasirinkto pučiamojo instrumento) mokiniams. Pagal garso išgavimo būdą pučiamieji instrumentai skirstomi į medinius (fleita, klarnetas, saksofonas) ir varinius (trimitas, kornetas, alt-hornas, fliugel-hornas, tenor-hornas, eufonija, baritonas, trombonas, tūba). Šiuo metu Elektrėnų meno mokykloje dirba 3 pučiamųjų instrumentų mokytojai: klarneto ir fleitos mokytojas Evaldas Petkevičius, saksofonų mokytojas Arnas Knizikevičius ir varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas ir orkestro vadovas Valdas Stanaitis. 

Mokytojų tikslas – ugdyti muzikos suvokimo ir atlikimo pučiamaisiais instrumentais pagrindus.

Mokiniai ugdomi pagal tam tikras programas:

ankstyvojo ugdymo programa skirta 5-7 m.amžiaus vaikams, kurie dar tik pradeda muzikanto kelią, 

pradinio ugdymo programa skirta Elektrėnų meno mokyklos 1 – 4 klasių (išilginės fleitos, klarneto, saksofono, trimito, korneto, alt-horno, fliugel-horno, tenor-horno, eufonijos, baritono, trombono, tūbos) pagrindinio dalyko mokiniams,

pagrindinio ugdymo programa skirta Elektrėnų meno mokyklos 5-8 klasių pagrindinio (pasirinktu pučiamuoju instrumentu) dalyko,

mėgėjų ugdymo programa skirta vyresnio amžiaus vaikams, grojimo pasirinktu pučiamuoju instrumentu gebėjimams ir muzikinei kompetencijai ugdyti. Mokiniai lanko tik specialybės bei orkestro ar ansamblio pamokas, 

tęstinio ugdymo programa skirta mokiniams, kurie yra baigę meno mokyklą, bet pageidauja tobulinti savo įgūdžius toliau. Jiems suteikta galimybė lankyti specialybės, orkestro ar ansamblio pamokas.

Elektrėnų meno mokykla traukia mokinius ir jų draugus, tėvelius, senelius bei kitus muziką mėgstančius miesto gyventojus. Mokiniai ruošia programą (kūrinius) ir kiekvienų mokslo metų pusmečio pabaigoje (gruodį ir gegužę) pasirodo viešame koncerte – atsiskaito. Koncertus lanko smalsūs klausytojai, kurie gali vertinti, kiek darbo įdėjo mokinys ir mokytojas, juk scenoje tai matyti kaip ant delno. 

 

Dalyvavimas miesto, regiono kultūriniame gyvenime

Kasmet EMM organizuoja nemažai renginių. Dalis jų yra atviri ir skirti miesto visuomenei. Manau, kad EMM papildo, paįvairina miesto kultūrinį gyvenimą. EMM iniciatyva Elektrėnuose koncertuoja ir profesionalūs kolektyvai, jų pasirodymai vyksta Elektrėnų bažnyčioje, Viešojoje bibliotekoje, kultūros centre, mokyklose.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai nuolat dalyvauja Elektrėnų savivaldybės organizuojamuose renginiuose. Mokiniai turi galimybę pasirodyti scenoje kaip solistai, ansamblio nariai ar orkestro dalyviai, ir pačiuose Elektrėnuose, ir kituose savivaldybės miesteliuose, kaimuose. Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai ne kartą koncertavo Vievyje, Semeliškėse, Kazokiškėse, Elektrėnuose. Grojo Vilniuje, Panevėžyje, Aukštadvaryje.

Bendradarbiaudamas su kitomis mokyklomis pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojas Valdas Stanaitis jau 3 metus iš eilės organizuoja pučiamųjų instrumentų festivalį „Pavasario dūdos“. Šiais 2017 m. festivalis vyko kovo 21 d., dalyvavo Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, Pavoverės vario dūdų orkestras, Valery Brass – Trakų raj. Rūdiškių muzikos mokykla, Vilniaus sekmadieninis vario dūdų orkestras ir mūsų Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras.

Festivalio tikslai ir uždaviniai – puoselėti ir propaguoti pučiamųjų instrumentų muzikos žanrą, plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus su pučiamųjų instrumentų repertuaro įvairove, lavinti jaunųjų atlikėjų sceninę patirtį ir ansamblinį pojūtį, plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją.

Malonu, kad Elektrėnų publika nemokamai gali išgirsti labai gerus orkestrus. Galima teigti, kad šis festivalis jau išėjo iš Elektrėnų meno mokyklos ribų ir persikėlė į pačius Elektrėnus. Šiais metais pučiamųjų instrumentų festivalis vyko Kultūros centro salėje. Muzikantai iš kitų miestų labai teigiamai įvertino kultūros centro salės akustiką. Ir sakė, kad mielai atvažiuos pagroti elektrėniškiams ir kitais metais.

 

Bendradarbiavimas

„Meno mokykloje vyksta ne tik mūsų meno mokyklos mokinių koncertai, bet atvyksta svečių ir iš kitų meno mokyklų. Kviečiame pučiamųjų instrumentų muzikantus pasirodyti mūsų meno mokykloje. Oganizuojame koncertus.

Pas mus mielai atvažiuoja koncertuoti (pasitikrinti save scenoje prieš konkursus ar festivalius) net ir profesionalūs menininkai. Pamenu, koncertavo varinių pučiamųjų trio iš Vilniaus. Jie atliko visiškai naujus lietuvių kompozitorių parašytus kūrinius, kurie viešai dar niekur nebuvo atlikti. Tie kūriniai pirmą kartą viešai nuskambėjo Elektrėnų meno mokykloje. Mokiniams tai paliko gilų įspūdį.

Šiais metais pas mus koncertavo Vilniaus Br. Jonušo muzikos mokyklos fleitistės ir saksofonistai. Prieš metus vyko nacionalinės M. K. Čiurlionio meno mokyklos varinių pučiamųjų kvinteto koncertas, be to, kiekvienas kvinteto muzikantas atliko solo kūrinius fortepijonu. Dalyvavo koncertmeisterė J. Baranauskienė, renginio vedėjas A. Ladyga, M.K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų skyriaus vedėjas.

2014 m. vyko koncertas, kuriame dalyvavo Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos vyr. mokytojo Areto Baranausko trimito klasės mokiniai – Karolis Urbanavičius, Vytenis Balevičius, Kristupas Žiūra, Gytis Vaitiekūnas, Kristijonas Sakalauskas – bei mokytojo Mariaus Balčyčio trombono klasės mokinys Ignas Filonovas. ,,Taigi manau, kad Elektrėnų meno mokykla yra regiono kultūros židinys”, – sako mokytojas V. Stanaitis. 

Elektrėnų meno mokykla telkia aplink save miesto bendruomenę, traukia ją  savo veikla. O tai vyksta per mokinių, svečių, muzikos atlikėjų profesionalų, koncertus, jų ateina pasiklausyti mokinių artimieji ir kiti gyventojai. Meno mokykloje koncertai dažniausiai būna nemokami, tad kviečiame klausytojus dažniau užsukti į meno mokyklos organizuojamus koncertus.

Elektrėnų meno mokyklos pučia­mųjų instrumentų skyrius nuolat bendradarbiauja su kitomis mokyklomis. Mūsų mokyklos mokinius konsultuoja mokytojai iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos. Šį pavasarį 2017-04-12 mūsų mokinius grojimo trombonu subtilybių mokė Mindaugas Valaitis, M. K. Čiurlionio menų gimnazijos trombono mokytojas. Rudenį buvo atvažiavęs valstybinio orkestro „Trimitas“ trimitininkas Vytautas Milieška. Prieš metus meistriškumo pamokas trimitininkams vedė Aretas Baranauskas, M. K. Čiurlionio menų gimnazijos trimito mokytojas, o saksofonistams – Linas Klebauskas (Kau­no J. Gruodžio konservatorija). Su orkestru dirbo ir meistriškumo pamokas vedė kompozitorius Tadas Šileika. Mūsų meno mokyklos tūbistus ir baritonistus konsultavo Vladimir Šoch, Grigiškių meno mokyklos mokytojas. 

Talentingus mūsų mokyklos mokinius pastebi ir kviečia atvykti mokytis M. K. Čiurlionio menų gimnazijos bei J. Gruodžio konservatorijos (Kaunas) muzikos mokytojai. Buvęs V. Stanaičio mokinys Deividas Zeniauskas (eufonija) šiuo metu sėkmingai mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Jau yra tapęs tarptaunių konkursų lauretu. O Emilis Lučko (trimitas) jau įstoti į J. Gruodžio konservatoriją Kaune. Buvusio Elektrėnų meno mokyklos mokytojo Roberto Uldžio mokinys Skirmantas Rumševičius (trimitas) pasirinko muziko kelią. Baigė J. Gruodžio konservatoriją ir mokslus tęsia Vytauto Didžiojo Universitete (VDU) meno fakultete.

 

Projektai

Pagal Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos finansavimo „2013–2015 m. pilietinio ugdymo programą 2014 m. vykdėme projektą Ant kalno mūrai“. Skirtos lėšos išleistos orkestro atributikai – buvo pasiūta 30 švarkų orkestro nariams.
2015 m. pagal vykdomą projektą: „Kur giria žaliuoja“ Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras vyko į Užutrakio dvarą bei Varnikų pažintinį gamtos taką. 
 
Dalyvavimas festivaliuose, konkursuose
Pučiamųjų instrumentų moky­tojų metodinės grupės vadovo, moky­tojo V. Stanaičio klausiame, ar mokykla yra matoma, girdima mieste, regione, respublikoje?
„Sakyčiau, EMM girdima, matoma tiek, kiek viešai pasirodo mūsų mokyklos mokiniai. Elektrėnuose mes koncertuojame dažnai, pasirodome su mokiniais festivaliuose konkursuose Vilniuje, Kaune, Dauguose. Trakuose ir kitur.
Mokiniai dalyvauja ne tik mokyklos koncertiniame gyvenime, išplaukia ir į platesnius vandenis. Jau ne pirmi metai mūsų meno mokyklos mokiniai dalyvauja Trakų fanfarinės savaitės renginiuose. Pirmąją rugpjūčio savaitę Trakai gyvena muzikos festivalio „Trakų fanfarinė savaitė“  ritmu. Tai visą savaitę trunkantis pučiamųjų ir perkusijos instrumentų muzikos renginys, kuris kasmet sukviečia dalyvius iš Lietuvos ir užsienio, suburia miesto svečius ir klausytojus dalyvauti festivalio renginiuose.
Festivalio organizatorių teigimu, projekte dalyvauja apie šimtas jaunųjų muzikantų ir pusė tiek kvalifikaciją tobulinusių suaugusiųjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Austrijos ir net tolimojo Taivano. Kartu šiame festivalyje dalyvauja, vasaros meist­riškumo mokykloje patirties semiasi ir Elektrėnų meno mokyklos moky­tojo Valdo Stanaičio mokiniai Julius Dalibagas ir Emilis Lučko.
Mokytojai skatina mokinius dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, savivaldybės festivaliuose ir konkursuose. Mokiniams pasirodymas kito miesto scenoje tampa tikru iššūkiu. Juk reikia išmokti programą (dažniausiai kelis kūrinius), sugebėti muzikuoti, neišsigąsti scenoje. Tokiam pasirodymui reikia rimtai ruoš­tis. Prieš rimtesnius pasirodymus organizuojame mokiniams papildomus koncertus, kad jie galėtų pasitikrinti scenoje prieš konkursus ar festivalius. Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai dalyvavo šiuose renginiuose:
2016-03-18 Kauno J. Gruodžio konservatorijoje vyko respublikinis XXIV J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurso III (finalinis) turas. Dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos IV klasės korneto mokinys Julius Dalibagas (mokyt. Valdas Stanaitis) ir VII klasės trimito mokinys Emilis Lučko (mokyt. Valdas Stanaitis).  Julius dalyvavo 1 grupėje, kur konkurencija buvo itin didelė, net 28 konkursantai iš visos Lietuvos. Emilis puikiai pasirodė ir savo amžiaus grupėje pelnė III vietos laureato vardą. Mokiniams scenoje talkino Elektrėnų meno mokyklos koncertmeisterės Gintarė Šatinskaitė-Bingelė, Rūta Striškaitė. 
2016-05-05 Dauguose (Alytaus raj.) vyko VII respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Sentimentai valsui – 2016“. Dalyvavo Atėnė Mozūraitytė ir Pijus Norušis (mokyt. A. Knizikevičius). Pijus Norušis – tapo lauretas, o Atėnė pelnė diplomą už puikų pasirodymą.
2016-05-27 EMM salėje vyko IX respublikinis lengvosios muzikos-džiazo jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas „Elektrėnų žiburiukai – 2016“. Renginį organizavo mokyklos direktorius E. Petkevičius. Pasirodė daugiau kaip 50 dalyvių iš visos Lietuvos. Dalyvavo EMM klarnetininkų ansamblis – Akvilė, Beatričė, Danielė, Lukas Ustilai + Armandas Čižius mušamieji – (mokyt. E. Petkevičius), kuris tapo lauretas, ir saksofonistų trio (mokyt. A. Knizikevičius), apdovanotas diplomu už puikų pasirodymą.
2016-07-06 pučiamųjų instru­mentų orkestras (mokyt. V. Stanaitis) dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje Vilniuje. Nors teko miegoti vienoje Vilniaus mokykloje ant čiužinių, įspūdžių vaikams buvo tiek, kad dainų šventę prisimena kaip didžiausią savo gyvenimo įvykį ir vis klausinėja, kada vėl ji bus? O kita Dainų šventė vyks tik 2018 m. liepos 6 d. Pučiamųjų instrumentų orkestrų pasirodymas vyks „Siemens“ arenoje.
2015-04-11 pučiamųjų instru­mentų orkestras (mokyt. V. Stanaitis) dalyvavo XV Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato finale Panevėžyje. A kategorijoje tarp koncertinių orkestrų užėmėme II vietą, surinkome 72,8 balus. Klau­sėmės E (aukščiausios kategorijos pasirodymo). Dalyvavo 30 mokinių. Išvyka į Panevėžio čempionatą organizavo ir mokinius lydėjo mokyt. V. Stanaitis.
 
Mokytojai-menininkai
Elektrėnų meno mokykloje dirbantys pučiamųjų instrumentų mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas, atnaujina žinias kursuose ir seminaruose. Dalijasi patirtimi su kolegomis iš kitų mokyklų. Ir siekia naujovių pedagoginiame darbe.
Mokytojas V. Stanaitis yra valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ eufonijų grupės koncertmeisteris. Su šiuo kolektyvu koncertavęs bemaž visoje Europoje. 
 
Mokinių meninė veikla
Mokytojai nuolat stengiasi įtrauk­ti mokinius į meninę veiklą. Vaikas daug labiau stengiasi groti, repetuoti namuose, jei žino, kad bus koncertas ir reikės pasirodyti scenoje. Koncertai mokinius motyvuoja, o ypač mažesniuosius. Dažnai būna taip, kad mokinys moka vos keletą natų, bet jis jau koncertuoja. Ir mokiniui tai suteikia tokį didelį pasitikėjimą ir pasitenkinimą savimi – jis jau šį tą išmoko ir gali pagroti scenoje. Tokie pasirodymai yra neįkainojama patirtis besivystančiai asmenybei
Festivalį po Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios skliautais pradėjo kvintetas „Spanish Brass“ iš Ispanijos. Kaip pažymėjo International Trumpet Guild Journal, tai vienas įspūdingiausių ir artistiškiausių pastaraisiais metais scenoje pa­siro­džiusių varinių pučiamųjų instru­mentų kvintetų. Šis ansamblis dalyvauja prestižiniuose pasaulio kon­kursuose, yra išleidęs nemažai muzikos įrašų, o jo nariai dėsto Berklio muzikos koledže Valencijoje (Ispanija), todėl ypatingai džiugu, kad jie savo profesinėmis paslaptimis pasidalino ir su elektrėniečiais. Emiliui Lučko pamokas vedė Juanjo Serna Salvador, o su Juliumi Dalibagu patirtimi dalijosi Carlos Beneto Grau. 
Abu mokytojai yra kvinteto „Spanish Brass“ trimitininkai, turintys įvairios pedagoginės patirties, meistriškumo mokę orkestrų iš Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Suomijos, Japonijos, Kinijos, Brazilijos, Puerto Riko, Jungtinės Karalystės narius ir patys organizuojantys varinių pučiamųjų instrumentų festivalius Ispanijoje.
Kiekvieną dieną dalyviai lankė meistriškumo pamokas, ansamblių bei fanfarinio orkestro repeticijas. Šis festivalis yra žymus ne tik dėl atvykstančių profesionalių pedagogų vedamų meistriškumo pamokų, bet ir dėl įvairiose erdvėse rengiamų koncertų. Kiekvienas visą savaitę vykstančio festivalio vakaras užbaigiamas pasaulinio lygio atlikėjų koncertu.
Linksmai, įdomiai, kūrybingai dirba Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai. Toks pedadgogų darbas vilioja mokinius, džiaugina visus miesto gyventojus.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69