Kai širdyje jaunystės paukštis tebegieda

Kai širdyje jaunystės paukštis tebegieda

Bočiai, bočiai, bočiai,

Daug darbų, lyg sočiai

Jūsų darbščių rankų

Padaryta jau:

Medžiai pasodinti,

Vaikai užauginti…

Šiandien sau gyventi

Galit, pagaliau…

 

(Stasė Jasiulionytė)

Elektrėnų miesto ir savivaldybės jubiliejus Elektrėnų pensininkų draugija „Bočiai“ atšventė per Sekmines, į festivalį „Mūsų dienos kaip šventė“ pasikvietę bočius iš Šakių, Birštono, Jonavos… Nepasididžiavo atvykti ir pats Lietuvos pensininkų draugijos sąjungos „Bočiai“ pirmininkas, dr. Petras Ruzgus. Tik vietinių svečių nedaug susirinko, o savivaldybės vadovams atstovavo tarybos narys, Seimo nario Broniaus Bradausko padėjėjas Stasys Lančinskas.

Renginio pradžioje Elektrėnų „Bočių“ pirmininkė Birutė Kizienė svečiams papasakojo Elektrėnų miesto ir savivaldybės susikūrimo istoriją. Bet prieš tai svečiams buvo organizuota graži ekskursija po Elektrėnus. Bočiai aplankė Lietuvos elektrinę, meldėsi Elektrėnų bažnyčioje, gėrėjosi gražia aplinka.

Svečiai neliko skolingi Elektrėnų bočiams už gražią šventę. Šakiečiai jiems skyrė dainą „Elektrėnų žali sodai“, o pirmininkei B. Kizienei įteikė „Auksinės širdies“ nominaciją. Jonaviečiai dovanojo jų rajono poetų išleistą knygą, o Birštono mišrus choras dainavo, kad jų širdyse jaunystės paukštis tebegieda. P. Ruzgus dovanų atvežė ne tik bendrijų „Bočiai“ vadovams, bet jubiliejaus proga apdovanojo ir elektrėniškį bočių Vytautą Jovą. Sveikinimus ir linkėjimus Elektrėnams nuo Lietuvos bočių priėmė B. Kizienė.

Elektrėnų bočių choras, vadovaujamas Laimos Mažuolytės, akomponuojant Elektrėnų meno mokyklos akordeonistėms Elvinai Janušonytei ir Eglei Melkūnaitei tarp kitų prasmingų dainų nepamiršo padainuoti ir Eduardo Balsio, pagal Stasio Žlibino žodžius, sukurtą dainą „Elektrėnų žiburiai“.

Pensininkų bendrijos „Bočiai“ nariai, pasak birštoniečių, moka gyventi: nesirūpina nei plaukų spalva, nei naujais veido bruožais – raukšlelėmis, džiaugiasi tik, kad jų širdyse vis dar jaunystės paukštė gieda.

 

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų