Ką ES padarė vardan pačių mažiausiųjų?

Ką ES padarė vardan pačių mažiausiųjų?

Ineta Bricaitė

„Elektrėnų kronika“ jau rašė apie 1 – 12 klasių mokinius ruošiančias mokymo įstaigas, renovuotas pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Dabar atėjo eilė papasakoti apie įstaigas, į kurias kasryt keliauja patys mažiausieji – lopšelius-darželius. Juose vaikams turėtų būti ypač jauku, nes būtent darželiai mažiausiuosius pratina prie ugdymo, formuoja jų požiūrį į tokias įstaigas.
Jaukumas straipsnyje aprašomuose darželiuose anksčiau buvo kuriamas sunkiai – niūrūs pilkų sienų pastatai, rimtesnį remontą matę sovietmečiu ar nematę jo nuo pastatymo. Vaikų gerove rūpinosi tėvai ir auklėtojai – kasmet už iš tėvų surinktas lėšas patalpos būdavo šiek tiek sutvarkomos – perdažomos grindys, sienos, nuperkamas kilimas ar pan.

Savivaldybėje iš viso yra 6 darželiai ir net 4 iš jų jaukesniais antraisiais vaikų namais tapo panaudojant ES paramą. Iš 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų buvo įvykdyti tokie projektai:
• Du, gražinę „Drugelio“ darželį: Elektrėnų vaikų darželio „Drugelis“ pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ patalpų ir įrangos modernizavimas.
• Taip pat du, pakeitę „Žiogelį“: Elektrėnų mokyklos–darželio „Žiogelis“ pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas ir Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ modernizavimas.
• Ir po vieną, pagerinusi vaikų ugdymąsi mažesniuose savivaldybės miesteliuose: Vievio vaikų darželio-lopšelio „Eglutė“ patalpų ir įrangos modernizavimas ir Semeliškių vaikų darželio pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas.
Visiems šiems darželiams iš ES ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto buvo skirta beveik 3 milijonai litų.

Nevienadienis „Drugelis“

Elektrėnų savivaldybės vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ pastatytas 1969 m. Iki renovacijos pastato patalpų vidaus techninė būklė neatitiko reikalaujamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų higienos normų: vandentiekio vamzdžiai buvo surūdiję, pastatas turėjo nepakankamą šiluminę izoliaciją, sanitariniuose mazguose buvo įrengti seno tipo susidėvėję prietaisai, sumontuota įranga ir instaliacija buvo neefektyvi, vėdinimo sistemos – neveikiančios. Lygiai tokios pačios problemos, su tam tikromis išlygomis, buvo visuose renovuotose darželiuose.
Vienuolikoje darželio „Drugelis“ grupių ugdoma 210 vaikų. Darželio direktorė Dangira Poškienė pasakojo, kad nuo to laiko pastatas remonto nematė. „O per renovaciją buvo atlikta daugybė darbų – apšiltintos sienos, cokolis, stogas, renovuota šildymo sistema, pakeisti visi vamzdžiai. Dabar esame laimingi, nes patalpose yra neplayginamai šilčiau“, – gyrėsi darželio direktorė.
Taip pat renovacijos metu buvo atliktas 6 grupių tualetų ir prausyklų remontas, nupirktos naujos lovytės ir įrengtas metodinis kabinetas. „Tame kabinete yra 4 kompiuteriai, internetas, multimedija. Anksčiau tokios vietos darželyje nebuvo, o dabar auklėtojos gali gilinti savo žinias, besinaudodamos moderniomis technologijomis“, – sakė D. Poškienė.
„Jaučiamės labai dėkingi savivaldybės administracijai ir Europos Sąjungai už paramą, nes dirbti ir ugdytis čia dabar žymiai smagiau ir patogiau, – pasakojo „Drugelio“ vadovė, – tačiau vis dar yra dalykų, kur dar norėtųsi remonto“. D. Poškienė tarp suremontuoti reikiamų objektų paminėjo normų neatitinkančią tvorą ir pastato vidaus apdailą. Ugdymo įstaigos vadovė pabrėžė, kad didžiausias renovacijos pliusas – šiluma. „Ir mums šilčiau, ir sąskaitos žymiai mažesnės“, – sakė ji.
„Drugelis“ renovuotas buvo pagal du ES projektus. Įgyvendinus jų uždavinius, pagerėjo „Drugelį“ lankančių vaikų ir pedagogų ugdymo bei darbo sąlygos. Įvykdžius projektą, užtikrinti trys lygiaverčiai komponentai – aplinkos apsauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Taip pat pagerėjo tikslinių grupių sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos, sumažėjo šilumos energijos sąnaudos bei išlaidos.

„Žiogelyje“ buvo 13 laipsnių šilumos

Kaip ir kiti sovietmečiu statyti pastatai, 1985 m. pastatytas „Žiogelis“ nebuvo nei ekonomiškas, nei šiltas. Jo renovacijos tikslas – pagerinti energetikos charakteristiką.
Pagal projektą „Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas“, buvo imtasi stogo renovavimo, išorės sienų šiltinimo, šildymo sistemos punkto modernizavimo darbų, pakeistos durys ir langai, įrengta žaibosaugos sistema, suremontuoti lauko laiptai ir įrengta nauja nuogrinda.
Projektui skirtas finansavimas – daugiau nei 989 tūkst. Lt. ES lėšos iš šios sumos sudaro beveik 804 tūkst. Lt. Po projekto įvykdymo sumažintas energijos suvartojimas, taip sutaupant mokyklos – darželio lėšas ir panaudojant jas švietimo kokybei ir prieinamumui gerinti. Vykstant renovacijai taip pat buvo tikimasi, kad sumažės dažnas moksleivių, auklėtinių ir darbuotojų sergamumas.
Taip pat mokyklai-darželiui pagal tą pačią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą tik jau pagal prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ 2010 m. buvo skirta dar 350 tūkst. litų ES paramos. Šios paramos tikslas – vidaus patalpų remontas ir įrangos keitimas.
Paraiškoje dėl projekto „Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ modernizavimas“ rašoma, kad pastato patalpų vidaus būklė buvo prasta, būtinas buvo remontas rūbinėse, koridoriuose, grupėse. Pastate netinkamos buvo ir sanitarinės sąlygos prausyklose, tualetuose, virtuvėlėse, reikėjo vamzdynų remonto. Iki paramos gavimo „Žiogelio“ darbuotojai neturėjo modernios įrangos, kuri būtina darbui su specialių poreikių turinčiais vaikais.
Mokykloje-darželyje „Žiogelis“ vaikai ugdomi 11-oje grupių: trijose lopšelio grupėse nuo 1,5 iki 3 metų, septyniose darželio grupėse nuo 3 iki 5 m. ir vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje nuo 5 iki 7 metų.
Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pirmose jungtinėse lavinamosiose klasėse. Šiuo metu mokykloje-darželyje ugdoma 220 vaikų. Įstaigoje dirba 33 pedagogai: 1 mokytojas, 18 auklėtojų, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas ir 2 vadovai.
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Kęstutis Bauba projekto įgyvendinimo naudą iliustravo tokiais skaičiais: anksčiau per šalčius grupėse buvo 15, o sporto salėje tik 13 laipsnių šilumos, o dabar oro temperatūra mokykloje-darželyje jau atitinka higienos normas. Tai pasiekti padėjo šiluminio mazgo modernizavimas, pakeistos lauko durys, radiatoriai, įrengtos šildomos grindys. Be to, radiatoriai pakeisti tokiais, kurie leidžia temperatūrą reguliuoti kiekvienoje patalpoje: sporto salėje ir miegamuosiuose palaikyti keliais laipsniais vėsesnį orą, o žaidimų kambaryje – šiltesnį.

Sutaupo 10  tūkstančių

Angelė Budėnienė, Semeliškių darželio direktorė renovacija labai patenkinta. „Pasikeitė viskas. Nuo stogo iki baldų“, – sakė direktorė. Darželis atgimė ne tik dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Prie ikimokyklinukų gerovės prisidėjo ir Vietos veiklos grupė, ir savivaldybės administracija, ir tėveliai, pervesdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.
Tačiau startą pokyčiams davė ES. Pagal projektą „Semeliškių vaikų darželio pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas“, 2011 metais darželyje buvo atliktas stogo remontas ir apšiltinimas, cokolio apšiltinimas, lauko durų keitimas, atnaujinta šildymo sistema. „Iki tol labai šalome, o dabar situacija visiškai pasikeitė – patalpose labai šilta. O ir mokame žymiai mažiau. Jei anksčiau per sezoną mokėjome 25 tūkstančius, tai dabar – tik apie 15 tūkst.“, – džiaugsmo neslėpė A. Budėnienė. Projekto Semeliškėse vertė – beveik pusė milijono litų.
2012 metais renovacijos darbai, organizuojami Vietos veiklos grupės, pagal Lietuvos kaimo plėtros programą, judėjo toliau: remontuotos lubos, sienos, pakeistos vidaus durys. Kelis metus kaupusi 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukas, darželio vadovybė nupirko vaikams naujus baldus. Lovelėmis pasirūpino Elektrėnų savivaldybės administracija.
Projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Semeliškių vaikų darželyje, įdiegiant energiją taupančias priemones. Uždavinys – mažinti Semeliškių vaikų darželio pastate suvartojamos energijos sąnaudas bei pagerinti patalpų sanitarines – higienines sąlygas.
Pagerėjo Semeliškių vaikų darželį lankančių vaikų, pedagogų ugdymo ir darbo sąlygos. Taip pat – tikslinių grupių sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos, sumažėjo šilumos energijos sąnaudos bei išlaidos.

Entuziazmas neblėsta

Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ pastatytas 1981 m. Nuo tada iki pirmosios ES paramos jis nebuvo kapitaliai remontuotas. Projektu „Vievio vaikų darželio-lopšelio „Eglutė“ patalpų ir įrangos modernizavimas“ buvo siekiama pagerinti ugdymo kokybę atnaujinant vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpas ir įrangą. Buvo atlikti pastato vidaus, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai, įrengta tinkamesnė ugdymosi aplinka, atnaujinta tam būtina įranga. Kaip ir „Drugelyje“, „Eglutėje“ buvo įrengta ikimokyklinio ugdymo patalpa, skirta metodinei veiklai. Joje darželio administracija naudojasi nauja kompiuterine įranga. Nepamiršta pasirūpinti kita įranga bei baldais.
„Eglutės“ direktorė Ringaila Jundienė pasakojo, kad tvarkosi, kaip tik išmano. „Ir ES lėšomis, ir savomis, ir savivaldybės skirtomis gražiname ir tvarkome darželį. Pagal projektą patalpų ir įrangos modernizavimas, be metodinei veiklai skirto kambario, 3 grupėse buvo patiestas linoleumas, 1 grupė suremontuota kapitaliai, kai kur išdažytos sienos, atnaujintos virtuvėlės“, – sakė direktorė.
Per 2007 – 2013 metus Vievio darželis ne tik pagal šį projektą pagražėjo. Įsisavinant lėšas iš kitų projektų, darželyje buvo apšiltintas ir tvorele apsaugotas stogas, pakeisti langai, apšiltintos vakarinės ir šiaurinės pastato sienos, pakeista tvora, nutiesti nauji takai, pakeistos pavėsinės ir sūpynės, uždengtos smėlio dėžės.
Vievio meno mokyklos Dailės skyrius, anksčiau veikęs „Eglutės“ patalpose, persikėlė į naują Meno mokyklos pastatą ir įstaigoje liko laisvos vietos, todėl atidaryta nauja, pačių mažiausiųjų grupė. Čia dabar ugdomi 2 – 3 metų vaikai. Iš viso „Eglutę“ lanko 215 mažųjų ir jie sudaro 11 grupių.
Direktorės entuziazmas neblėsta ir ji tiksi, kad paramos darželis dar gaus. „Labai reikėtų lauko sienų apšiltinimą ir vidaus apdailą pabaigti, aikšteles iki galo sutvarkyti, visus tualetus, prausyklas ir virtuvėles suremontuoti“, – norus vardijo R. Jundienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69