Justina Zaleckienė: tarptautinės konferencijos – galimybė dalintis patirtimi ir skatinti bendruomenių sutelktumą

Justina Zaleckienė: tarptautinės konferencijos – galimybė dalintis patirtimi ir skatinti bendruomenių sutelktumą

Konferencijos organizatorės. Iš kairės: vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė, lopželio-darželio „Pasaka“ direktorė Sigita Lapkauskienė ir Švietimo paslaugų centro direktorė Ramunė Veronika Sadauskienė

Vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ švenčia savo veiklos 55 ju­biliejų. „Drugelis“ yra antrasis vai­­kų darželis, 1969 metais atidarytas besikuriančiame naujame mieste Elektrėnuose. Švenčiant gražų jubiliejų, darželio direktorei Justinai Zaleckienei kilo mintis tokį jubiliejų paminėti ypatingai – suorganizuoti tarptautinę konferenciją. Tai buvo pirmoji ikimokyklinių įstaigų tarptautinė konferencija, suorganizuota Elek­trėnuose. Tokiu renginiu siekiama plėsti bendradarbiavimo galimybes visame pasaulyje. Pradžia padaryta Ispanijoje, kur bendradarbiavimo sutartį įstaiga pasirašė šiais metais. Pasak renginio organizatorių, Lietuvos ikimokyklinės įstaigos mažai matomos, nors yra labai turtingos veiklų, erdvių, aplinkos, kompetencijų, bendruomenių sutelktumo. „Drugelio“ bendruomenė – tėvai, seneliai, darbuotojų ir ug­dytinių šeimų nariai – gali tapti erdvių puošimo pavyzdžiu: darželio aplinkoje padarė suoliukų, lauko bibliotekų, įkūrė paslapčių sodą, o Sofijos mama, ukrainietė Hanna, darželio vidaus sienas papuošė spalvingais piešiniais.

Darželio sienas smagiais piešinukais papuošė ukrainietės Sofijos mama Hanna

Apie balandžio 30 d. Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vykusią konferenciją „Įtraukios edukacinės erdvės ugdymo(si) procese“, jos tikslus ir planus kalbėjomės su vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktore Justina Zaleckiene ir pavaduotoja Jurgita Grisiūniene.
E.K. Kaip kilo idėja organizuoti konferenciją?
J.Z. Praeitais metais kartu su Elektrėnų lopšeliu-darželiu „Pasaka“ ir Elektrėnų švietimo paslaugų centru organizavome respublikinę konferenciją „Vaikų sveikatos pažinimo žemėlapis“, kuri buvo skirta šio darželio 35-čiui paminėti. Toks įstaigos gimtadienio įprasminimas labai sužavėjo tiek dalyvius, tiek organizatorius, todėl šiais metais paminėti Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 55-tį taip pat nusprendėme panašiu formatu. Iš veikiančių Elektrėnų mieste darželių Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ yra seniausiai veikiantis darželis, todėl paminėti tokią gražią sukaktį privalėjome.
E.K. Kaip kilo idėja organizuoti tokia tema konferenciją?
J.Z. Organizuoti tarptautinę konferenciją idėja kilo iš noro sukurti įtraukias edukacines erdves darželyje ir skatinti dialogą tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistų, besidominčių asmenų šioje srityje. Taip pat norėjome pasidalinti jau turima patirtimi ir pasisemti idėjų iš kolegų Lietuvoje bei užsienyje. Norime tobulėti, dalintis naujovėmis, užmegzti ryšius su bendraminčiais.
E.K. Kodėl tarptautinė konferencija?
J.Z. Tarptautinė konferencija – tai kita patirtis ir kitos galimybės. Platesnis žiūrovų ir pranešėjų spektras, specialistai iš įvairių šalių suteikia platesnį ir įvairesnį požiūrį į temą bei galimybę išgirsti naujų idėjų. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybę bendradarbiauti su kolegomis iš įvairių šalių, kurie gali turėti unikalios patirties ir įvairių perspektyvų. Galimybė palyginti atkreipiant didesnį dėmesį į tarpkultūrinius skirtumas.
E.K. Konferencija buvo mišri – kontaktinė, „Zoom“ platformoje ir vaizdo filmų formatu. Kodėl?
J.Z. Vaizdo filmus galėjo siųs­ti visos norinčios įstaigos tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių. Labai džiaugiamės visų prisijungusių įstaigų vaizdo filmais, kuriuos galima pamatyti „YouTube“ vaizdo platformoje. Įstaigų atstovai pristatė geriausias savo erdves ir geriausias praktikas. Konferencijoje patirtimi ir įžvalgomis dalinosi „LINEŠA“ Ekologijos ir menų poskyrio vadovas Almantas Kulbis, „Tvari mokykla 2030“: įtraukiojo ugdymo kontekstas“, doc. dr. Sergejus Nei­fachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentas, „Patyriminės erdvės kūrimas darželyje: STEAM ugdymo strategijos ir jų įgyvendinimo procesas“, Audra Pakštienė, Kė­dainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vadovė, „Mokytis lauke įdomu, naudinga, linksma“ , Dora Karoblytė, Tarptautinės lituanistinės bendrojo ugdymo mokyklos „BALTIC INTERNATIONAL SCHOOL in TENERIFE“ ugdymo vadovė, „Erdvės (ne)taisyklėms, o saviraiškai ir ryšiui kurti“ ir kt. Konferencija organizuota mišriuoju būdu, kontaktiniu būdu Elektrėnų sav. viešojoje bibliotekoje ir transliuojama tiesiogiai per „Zoom“ platformą. Taip pat sudaryta galimybė pamatyti konferenciją ir jai pasibaigus „YouTube“ vaizdo platformoje  https://youtu.be/r551StayJSI .
E.K. Tarptautinę pedagogų praktinę konferenciją pavadinote „Įtraukios edukacinės erdvės ugdymo(si) procese“. Kodėl?
J.G. Balandžio 30 d. Elektrėnuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ispanijos, Portugalijos.
Elektrėnuose vykusioje tarp­tautinėje konferencijoje „Įtrau­kios edukacinės erdvės ugdy­mo(si) procese“ buvo kviečiama pažvelgti į tvarumą, mobilumą, mokyklą be sienų, tarpasmeninių ryšių kūrimą. Tvarumo pokyčiai tampa įprasta mokyklos gyvenimo dalimi. Mokykla yra puiki terpė skleistis tvarumo idėjoms, ryšiams kurti, idėjoms generuoti ir jas įgyvendinti. Tvaresnėje aplinkoje vaikai ne tik geriau mokosi, bet ir daugiau laiko nori leisti mokykloje, jos pastate ar lauko erdvėse. Pokyčiai mokyklose atveria ne tik duris, bet ir sienas visuomenei į platų pasaulį.
E.K. Jūsų partneriai, organizatoriai?
J.Z. Mūsų pagrindiniai partneriai buvo Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Elektrėnų švietimo paslaugų centras ir Tarptautinė lituanistinė bendrojo ugdymo mokykla „BALTIC INTERNATIONAL SCHOOL in TENERIFE“, su kuria Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Konferenciją moderavo kom­pozitorė, dainų tekstų autorė, muzikos pedagogė, lektorė, VšĮ „IMPRO VIZIJA“ vadovė Neringa Lapinskienė.
Ruošiantis konferencijai Elek­trėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenė, visi darbuotojai, tėvai (globėjai) padirbėjo iš peties, buvo įrengtos naujos ir atnaujintos senos edukacinės vidaus ir išorės erdvės, kurios pritaikytos pagal atnaujintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas atliepia universalaus dizaino ugdymo principus ir užtikrina Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimą.
J.G. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ siekia būti įstaiga be sienų, kuris atviras visiems vaikams ir kitiems bendruomenės nariams. Mes atviri ir norime dalintis jau esama savo patirtimi ir jos semtis ne tik iš Lietuvos ikimokyklinių įstaigų, bet ir kitų šalių. Konferencijos metu buvo atkreiptas dėmesys, kad edukacinės erdvės turi būti kuriamos ryšiui tarp vaikų sukurti, o ne dėl to, kad tik jos būtų kuriamos. Todėl visiems palinkėsime, kad kurtume erdves ryšiams tarp žmonių sukurti.
Ačiū už geras iniciatyvas ir pokalbį.

Kalbėjosi Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų