Jubiliejų įkvėpta Pastrėvio seniūnijos šventė

Jubiliejų įkvėpta Pastrėvio seniūnijos šventė

Virginija Jacinavičiūtė

Penkta pagal dydį Elektrėnų savivaldybės seniūnija – Pastrėvys – liepos pirmąją smagiai paminėjo net tris jubiliejus. Pastrėvio mokykla (dabar Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius) mini 70-ąją įkūrimo sukaktį, o Pastrėvio bendruomenė ir vokalinis ansamblis „Varnalėša“ suskaičiavo 20-uosius veiklos metus. Į trijų ju­biliejų įkvėptą renginį susirinko gausus būrys pramogautojų iš visos savivaldybės ir svetur, žmonės linksminosi iki vėlumos ir tai labai pradžiugino šventės organizatorius. Pernai tradicinę Pastrėvio šventę sugadino didžiausias organizatorių siaubas – lietus, o šiemet dalyvių gausa pranoko visus lūkesčius.

Trys sukaktys – trys parodos
Kiekviena šventė – tarsi vyšnia ant torto, o kaip tas tortas pagamintas, gali žinoti tik šventės organizatoriai: Pastrėvio seniūnija, Pastrėvio bendruomenė, Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius, Pa­strėvio kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė ir Pastrėvio bibliotekininkė Danutė Kananavičienė. Ruošiantis šventei daugiafunkciame centre buvo paruoštos net trys fotografijų parodos. „Mūsų bendrystės akimirkos“ – G.Bubėnienės ir D.Kana­navičienės paruošta paroda, skirta bendruomenės 20-mečiui. Kad­ruose užfiksuotos akimirkos iš bendruomenės gyvenimo, renginių ir projektų. „O varnalėša, meile mana“ – fotografijų stendai skirti vokalinio ansamblio „Varnalėša“ brangiausioms akimirkoms atminti. Bet daugiausiai dėmesio sulaukė mokyklos 70-mečiui skirta paroda, kurioje buvę mokiniai nepralei­do progos paieškoti savęs, klasės draugų ir mokytojų storuo­se fotoalbumuose. Parodą organizuojant talkino buvusi mokinė ir mokytoja Rasa Rakauskienė bei buvusi mokinė ir darbuotoja Dalė Rakauskienė. Smagu buvo pasklaidyti senus klasės žurnalus, kurie lig šiol primena, kokie dalykai mo­kykloje sekėsi, kurie buvo sunkiau įkandami. Malonu buvo stebėti tris Gvazdaičių šeimos kartas, vartančias dienyną. Viduriniosios kartos atstovė Justina šmaikštavo, kad pažymius dukrai reikia rodyti atsargiai. Tarp dešimtukų įsipaišęs ketvertas nepuošia dienyno – jei mama gaudavo prastesnių pažymių, tai ir vaikams gal galima. Stebint džiugią šeimos akimirką kiek pagailo šiuolaikinių mokinių, kuriems pažymiai rašomi į elektroninius dienynus. Jiems niekada nebus galimybės patirti panašių akimirkų kaip Gvazdaičiams.

This slideshow requires JavaScript.

Gera sugrįžti į mokyklą
Šventinis vakaras pradėtas mokyklos bendruomenei skirtu renginiu, kuris vyko sporto salėje. Mintis suburti senuosius mokinius kilo bendruomenės pirmininkei ir dabar su mažaisiais dar dirbančiai mokytojai Viktorijai Juknevičienei, kuri ir anksčiau organizavo panašius renginius. Nors Pastrėvyje teliko tik darželio grupė, ugdymo įstaiga vis dar yra Semeliškių gimnazijos skyrius. „Kiek laiko dar gyvuosim – neaišku, todėl visas progas reikia švęsti, ypač jubiliejus“, – sako V. Juknevičienė.
Vos įžengus į mokyklą teko praeiti stilizuotą tautinių juostų arką. Bronės Cibulskienės nuaustas juos­tas sukabino buvusi mokyklos mokinė Laura Apanavičienė su vyru Justu. Kaip sako V. Juknevičienė, arka suformuota neatsitiktinai. Seniau į mokyklos šventes visi ėjo pro žmonių laikomas juostas, o mo­kykloje nelikus mokinių, tenka arkas kitaip formuoti. Neatsitiktinai mo­kykla buvo išpuošta ir baltais balandžiais, nes jie, kaip mokyklos simbolis, išlikę daugelio atmintyje. Ir puošiant mokyklą talkino buvusios mokinės. O technine šventės dalimi pasirūpino Ričardas Ramanauskas. Mokyklai skirtą renginį pradėjo buvę Pastrėvio mokyklos mokiniai Elzbieta Juknevičiūtė ir Tadas Imbrasas su daina „Mano senai mo­kyklai“. Vievio gimnazijoje mokytoja dirbanti Elzbieta ir ansamblio „Lietuva“ atlikėjas Tadas – buvę klasės draugai, abu VDU studijuoja pedagogiką. Po dainos V. Juknevičienė pakvietė visus tylos minute pagerbti Amžinybėn išėjusius mokytojus, mokinius ir darbuotojus. Sveikinimo žodžius tarė buvusi ilgametė mokyklos direktorė Dangutė Stasiūnienė, pavaduotoja Rasa Peleckienė, mokytojos Danutė Kananavičienė, Dalė Rakauskienė, Elena Serpova. Visiems mokytojams buvę mokiniai įteikė gėlių. Tadas, Elzbieta bei buvęs Pastrėvio mokyklos mokinys Andrius Rakauskas atliko gražius muzikinius kūrinius. Renginyje pasisakė buvę mokiniai, o ypač aktyvūs buvo prieš 60 metų baigusieji mokyklą. Viktorija uždavinėjo klausimų, o mokiniai mielai dalinosi įdomiais prisiminimais. Vyko meninio skaitymo improvizacija, kur prisiminę patirtis linksmai eiles skaitė prieš daugiau nei 40 metų buvę mokiniai. Po renginio visi ėjo pasivaikščioti po klases, vartė senus dienynus ir džiaugėsi atradę savo pavardes, draugus ir buvusius mokytojus.
Danguolė Česonytė Vachoviak Pastrėvio mokyklą baigė prieš kiek daugiau nei 40 m. Šioje mokykloje biologijos ir chemijos mokytoja dirbo jos mama Sofija Česonienė. Dabar Danguolė gyvena Šalčininkų raj. netoli Baltarusijos esančiame Dieveniškių miestelyje, kur dirba darželio auklėtoja lietuvių grupėje. Paklausta, kokie įspūdžiai grįžus į mokyklą, Danguolė sakė: „Neapsakomai laiminga, kad atvažiavau į tokią šventę, po tiek metų su klasiokėmis prisiminėme visą vaikystę mokykloje“.

Susipynė dainos ir padėkos
Naujojoje gatvėje vyko jaunųjų dviratininkų varžybos, kurias organizuoti padėjo Elektrėnų keliautojų klubo vadovas Audrius Jurgelevičius. Pirmuosius varžybų dalyvius palydėjo seniūno Arūno Kanapecko duotas startas. Dalyvauti varžybose panoro būrys vaikų. Kiekvienas varžybų dalyvis buvo apdovanotas medaliais, Pastrėvio seniūnijos ir bendruomenės diplomu ir žaislais, sveikais skanėstais, kuriuos įsteigė UAB „Skanovė“. Medalius vaikams pagamino ir padovanojo Laura Urbonienė, Pastrėvyje įsteigusi įmonę „Lauros dirbiniai“, saldžius prizus vaikams įsteigė ir paramos ir labdaros asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, o atšvaitus vaikų saugumui dovanojo Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras. Visų vaikų laukė pramogos ant batuto bei profesio­nalios dailininkės piešimas ant veidukų.
Koncertinę šventės dalį pradėjo jubiliatas – vokalinis ansamblis „Varnalėša“, kuriam vadovauja Ričardas Ramanauskas. Šiame ansamblyje dainuoja kelios pastrėviškių kartos – mama Marytė ir jos dukra Laura, Viktorija ir jos dukros Elzbieta ir Emilija.
Ansamblio dainas keitė sveikinimai, o sveikinimus dainos. Į sceną lipo svečiai, norintys pasveikinti Pastrėvio bendruomenę. Kadangi visas kaimo aktyvas įsikūręs po vienu stogu, visų organizacijų atstovai įsilieję į bendras veiklas, tai galima sakyti, kad bendruomenei skirti žodžiai buvo skirti ir „Varnalėšai“, ir mokyklos bendruomenei. Sveikino Seimo nariai Silva Lengvinienė, Kęstutis Vilkauskas, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, mero patarėjas Dovydas Bliujus, įvairių įstaigų ir įmonių atstovai. Sveikinimą Pastrėvio skyriui perdavė Semeliškių gimnazijos direktorė Asta Dzikevičienė, o tarybos narys Rimantas Baravykas atsiuntė visą kibirą desertinių baravykų, kurie buvo išdalinti šventės dalyviams. Bendruomenės narius sveikino bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ atstovai.
Organizuojant renginius, vyk­dant projektus susikaupia daugybė padėkos žodžių žmonėms, prisidedantiems prie bendruomenės gyvavimo. Tradicinė kaimo šventė puikiai tiko padėkoms išsakyti. Bend­ruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė su seniūnu Arūnu Kanapecku išdalino visą pluoštą padėkų ir L. Urbonienės pagamintų medinių statulėlių, žyminčių 20-metį. Bendruomenė dėkojo rėmėjams, spaudos atstovams, padėjėjams.
Padėkota Vilmai Nasutavičiūtei už nuolatinę pagalbą, rėmėjams: Egidijui Bubėnui, įmonės „Skanovė“ atstovei Audronei Makūnienei, asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“, Pastrėvio seniūnijai ir bibliotekai.
Padėkos įteiktos kapelos „Var­nalėša“ įkūrėjai Irinai Bartusevičienei Mirau bei vėlesnėms vadovėms Jadvygai Strasevičienei ir Aldonai Kazakevičienei.
Padėkota bendruomenės įkū­rimo iniciatoriams – buvusiam seniūnui Antanui Gaubai, seniūnijos darbuotojai Leonorai Mačerinskienei, buvusiems pirmininkams Arvydui Bižiui, Jonui Šadžiui bei Laimai Tidikienei, daug prisidėjusiai telkiant ir motyvuojant bendruomenę.
Tardamas žodį A. Gauba sakė, kad bendruomenės klestėjimo pagrindas – sėkmingai įgyvendinti projektai. Projektą sukūrus, pateikus ir gavus finansavimą gali prisidėti prie kaimo seniūnijos puoselėjimo ir aktyvaus kultūrinio gyvenimo.
Štai ir šis renginys iš dalies buvo finansuotas pagal parengtą projektą iš Elektrėnų savivaldybės Kultūros rėmimo programos lėšų.
Visiems padėkojus scenoje koncertavo kapelija „Runga“ (vad. Vidas Dainys), Ričardo ir Gintaro duetas.
Visą gegužės mėnesį feisbuko paskyroje „Pastrėvio kultūros puslapis“ vyko fotografijų konkursas „Pavasaris mano kieme“. Daugiausiai patiktukų surinko: 1 vieta – Dovilė Turevičienė, 2 – Greta Jurevičiūtė ir 3 – Audronė Makūnienė. Šven­tės metu konkurso prizininkes padėkomis ir gražiais žydinčiais augalais apdovanojo seniūnas Arūnas Kanapeckas ir kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė.
Vakarą užbaigė ir vyresnių bei jaunų žiūrovų mylimas atlikėjas Radži bei Irūnos ir Mariaus Jampolskio duetas.
Šventėje lankėsi ELVIS autobuso komanda. Atstovės papasakojo, kas yra garsinės knygos ir žurnalai, parodė, kaip jais naudotis, susidomėję galėjo viską čia pat išbandyti.
O Elektrėnų profesinio mokymo centro komanda pristatė profesijas, kurias galima įgyti Centre, suteikė galimybę išbandyti virtualios realybės akinius.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, už pagalbą, paramą ir gražias iniciatyvas. O Elektrėnų savivaldybės administracijai taria ačiū už finansinę paramą.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69