Informacija apie rengiamą Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą.

Informacija apie rengiamą Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklų pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Elektrėnų savivaldybė gavo gyventojų prašymą neuždaryti kaimo mokyklų. Primename, kad tokius sprendimus gali priimti tik Elektrėnų savivaldybės taryba, tačiau tokių klausimų taryba nesvarstė. Šiuo metu Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. planą rengia Elektrėnų savivaldybės mero 2011-11-09 potvarkiu Nr. 01V-34 sudaryta darbo grupė, kurios pirmininkas – mero pavaduotojas Viktoras Valiušis. Darbo grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Šį planą parengti ir patvirtinti įpareigoja jau minėti teisės aktai ir mažėjantis mokinių skaičius. Sureguliavę mokyklų tinklą sieksime pagerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, mokymosi aplinką, geriau aprūpinti ugdymo procesą mokymo priemonėmis, turimas lėšas veiksmingiau panaudoti mokinių ugdymui ir kt. Diskutuoti ir ieškoti geriausio varianto yra būtina, todėl  darbo grupė buvo susitikusi su Elektrėnų bendrojo ugdymo mokyklų vadovais, kuriems buvo pristatyta esama švietimo būklė Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir perspektyva iki 2015 m. Taip pat darbo grupė įpareigojo švietimo įstaigų vadovus informuoti mokyklų bendruomenes apie rengiamą planą, kad šios pateiktų pasiūlymus. Mokyklų bendruomenių pateiktus pasiūlymus švietimo įstaigų vadovai pristatė darbo grupei. Viešas plano svarstymas vyks parengus plano projektą, vėliau bus teikiamas tvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų