Informacija apie Elektrėnų savivaldybės Auseniškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Elektrėnų savivaldybės administracija, Elektrinės g. 8, Elektrėnai, tel.: (8528) 58000, faks.: (8528) 58005.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės Auseniškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Elektrėnų savivaldybė Auseniškių kadastrinė vietovė Kakliniškių, Migūčionių, Žebertonių, Streipūnų, Ąžuolinės kaimai.

4. Atsakingos institucijos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada-Elektrėnų savivaldybės Auseniškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Elektrinės g.8, Elektrėnai, tel.: (8528) 58061.

6. Motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo klausimais per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo galima pateikti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai, tel.: (8528) 58061, el. p.: zina.danseviciene@elektrėnai.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų