ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO STRATEGINIO (VEIKLOS) PLANO ATNAUJINIMAS“

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS  „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO STRATEGINIO (VEIKLOS) PLANO ATNAUJINIMAS“

2009 m. gruodžio 29 d. buvo pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – tobulinti savivaldybės valdymą, atnaujinant trumpalaikį strateginį (veiklos) planą, susiejant jį su ilgalaikiu strateginiu plėtros planu ir programiniu biudžetu.
Uždavinys – atnaujinti trumpalaikį strateginį planą, susiejant jį su ilgalaikiu planu, programiniu biudžetu, stiprinti tarybos narių ir darbuotojų gebėjimus.
Veikla – Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas.
Projekto veiklos aprašymas:
Parengtas „Elektrėnų savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas“, kuris buvo patvirtintas savivaldybės taryboje 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS – 167. Atnaujintas strateginis veiklos planas susietas su programiniu biudžetu. 2011 metais vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 2010–2012 metų strateginiame veiklos plane patvirtintomis programomis bus rengiamas Elektrėnų savivaldybės biudžetas.
Taip pat šiame tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. TS – 166 „Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja strateginio veiklos plano rengimą, svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimo koordinavimą, stebėseną bei koregavimą ir yra pagrindas rengiant programinį biudžetą.
Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašą ir Elektrėnų savivaldybės 2010–2012 metų strateginį veiklos planą rengė Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro konsultantai kartu su Elektrėnų savivaldybės administracijos specialistais. Plano projektas du kartus apsvarstytas savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijoje.
Elektrėnų savivaldybės 2010–2012 metų strateginis veiklos planas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, išleisti informaciniai lankstinukai.

Elektrėnų savivaldybės administracija
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų