Grupės istorija ir asmenybės

Grupės istorija ir asmenybės

Albina SIDARAVIČIENĖ

Elektrėnų meno mokyklos pedagogai pagal specialybes yra susibūrę į šešias metodines grupes, iš kurių apie penkias jau rašėme. Šįkart kalbamės su styginių instrumentų metodinės grupės mokytojomis – Virginija Bakutiene ir Rima Gritiene.

Primename, kad 1961 metų rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Vievio muzikos mokyklos Elektrėnų filialas, įkurdintas Draugystės g. Nr.12, daugiabučio namo bute. Kai Elektrėnuose buvo įsteigtas muzikos mokyklos filialas, jame buvo mokoma kelių programų – smuiko, akordeono ir fortepijono, o mokėsi apie 20 mokinių. Pirmuosius mokinius keletą metų smuiku griežti mokė mokytojas Henrikas Bagdzevičius. Kai 1968-aisiais į mokyklą atvyko dirbti Virginija ir Algirdas Bakučiai, smuiko ir violončelės mokytojai, buvo atidaryta ir violončelės klasė. Mokyklą kasmet baigdavo po kelis stygininkus. Vienas pirmųjų smuiko klasę baigė Aras Janonis (1973 m.), Rimas Prekeris (1975 m.), Lena Šacneva (1976 m.). Laikui bėgant, vis daugėjo mokinių, norinčių griežti smuiku, todėl atvyko ir naujų mokytojų – Saulė Suveizdytė (dirbo 3 m.), po jos – altininkas Vytautas Biveinis (dirbo 1 m.). 1985 m. atvyko mokytoja Rima Gritienė (dirba 32 m.), kuriai Elektrėnai netapo laikina stotele.
Mokytojas A. Bakutis atvyko į Elektrėnus, nes pakvietė Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjas J. Pulauskas, kuris žinojo, juk reikia gero muzikanto kapelai „Galvė“. A. Bakutis pradėjo dirbti Elektrėnų kultūros namuose bei vaikų muzikos mokykloje. Mokytojas išplėtė styginių instrumentų skyrių – pradėjo mokyti vaikus groti kontrabosu, gitara, violončele.
1970 m. mokytojas įkuria styginių instrumentų orkestrą, kuris tapo mokyklos pasididžiavimu. Orkestras buvo daugelio koncertų, moksleivių respublikinių BakutieneDainų švenčių dalyvis. Dainų švenčių metu buvo rengiami orkestrų konkursai, kuriuose Elektrėnų orkestras yra laimėjęs II, III vietas, o 1972 m. tapo respublikinio konkurso laureatas. Mokyklos mokinių ansamblis, vadovaujamas mokytojo A. Bakučio, su Elektrėnų savivaldybės delegacija 2004 m. vyko koncertuoti Austrijoje.
1998 m. mokytojai V. ir A. Bakučiai pakvietė buvusius ir esamus Elektrėnų muzikos (meno) mokyklos mokinius ir įsteigė Elektrėnų savivaldybės kamerinį styginį orkestrą „Pasakalija“, kuris gyvavo apie 8-erius metus. Orkestras koncertavo Vilniaus karininkų ramovėje, Kaišiadorių vyskupijoje, Trakuose, Grigiškėse. Orkestras nuolat koncertuodavo Elektrėnuose, nė vienas šventinis minėjimas neišsiversdavo be ,,Pasakalijos“. Anot Arūno Pliskausko, buvusio orkestro muzikanto ir mokytojo A. Bakučio mokinio, tai buvo aukštasis pilotažas, liudijęs mokytojų-įkūrėjų pilietinę drąsą. Pasak mokytojos V. Bakutienės, mums buvo džiugu, kad beveik visi mūsų absolventai visam gyvenimui buvo „apsikrėtę muzikos virusu“, jie ateidavo muzikuoti, nors mokyklą kai kurie buvo baigę prieš tris dešimtis su viršum metų. Mokytoja puikiai prisimena Eleną Lapiną, Ramunę Puidokaitę, kuri į repeticijas atvažiuodavo iš Kietaviškių, sutikusį padėti violončelininką Vitą Umbrasą ir daug kitų buvusių mokinių.
Mokytojas A. Bakutis buvo reiklus mokiniams, jie patys sakydavo, jog mokytojas nepraleidžia nė vienos klaidelės, viską girdi ir kantriai taiso. Nors mokytojas ir buvo reiklus, bet tai neatbaidė mokinių nuo muzikos. Kai kas pasirinko muziko profesionalo kelią: Ona Švabauskaitė – Šv. Kristoforo kamerinio orkestro violončelininkė koncertmeisterė, A. Pliskauskas – muzikos mokytojas, Vitas Umbrasas – džiazo festivalio „Jaunystė 2017″ koordinatorius.
Mokytoja V. Bakutienė 53 m. savo gyvenimo metus skyrė Elektrėnų meno mokyklai – dirbo smuiko mokytoja. Tik atvykusi į Elektrėnus jauna smuiko mokytoja įsiliejo į kapelos ,,Galvė“ veiklą, muzikantų kolektyvas tobulėjo, ėmė skinti nugalėtojų laurus respublikiniuose liaudies ansamblių konkursuose, jo muzika pradėjo skambėti toli už Trakų rajono ribų. Per tą pusšimtį metų, anot mokytojos, patirta ir šilta, ir šalta, bet atminty labiau įsitvirtino tai, kas gera, o ypač džiugina buvusių mokinių sėkmė. Mokytoja džiaugiasi savo mokiniais – Asta Andriukonyte, rašančia straipsnius apie muziką, Daiva Gudelevičiūte, Valstybinio simfoninio orkestro muzikante, Aušra Iljoityte, smuiko pedagoge, Vokietijoje atidariusia savo muzikos mokyklą. Oksana Temlianceva, smuiko pedagoge, Eirimu Velička, muzikologijos daktaru, muzikos vadovėlių autoriumi, modernaus folkloro ansamblio „Atalyja“ įkūrėju ir vadovu. Mokytoja domisi visais buvusiais savo mokiniais, baigusiais meno mokyklą, net turi specialų albumą „Smuikininkai ir violončelininkai, baigę Elektrėnų vaikų muzikos mokyklą“, kuriame suklijuotos buvusių mokinių nuotraukos, pateikta informacija, kada baigė, nurodyta – baigiamųjų egzaminų programa, įvertinimas, namų adresas, svarbios tolimesnio gyvenimo detalės. Vartėme albumą, o mokytoja Virginija, žiūrėdama į nuotraukas, džiaugėsi, kad turi savo pirmųjų mokinių- Aro Janonio, Elenos Šacnevos, Rimo Prekerio – ir paskutiniųjų mokinių- Vitos Malažinskaitės, Paulinos Janavičiūtės – nuotraukas, ir vis pasakojo apie „savo vaikus“, jų gyvenimo kelią, sėkmes ir ryšį su muzika. Mokytoja stebino tuo, kad taip domisi buvusiais mokiniais, ir paprastai paaiškino, „juk tai ir mano gyvenimas“- gyvenimas nuo 1-os iki 37-os savo mokinių laidos.
Mokytoja metodininkė V. Ba­kutienė buvo styginių instrumentų mokytojų metodinės grupės va­dovė, jos iniciatyva kas dveji metai Elektrėnuose rengiami styginių ansamblių festivaliai.
BakutisMokytoja R. Gritienė, atvykusi į Elektrėnus, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime: Elektrėnų parapijos laikinuose Maldos namuose skamba bažnytinio vaikų choro giesmės, o smuiko mokytoja R. Gritienė ir 8-erių metų smuikininkas Linas Tarasonis paįvairina choro repertuarą. Mokytoja užmezga ryšius su „Ąžuolyno“ pedagogais ir organizuoja literatūrinius-muzikinius koncertus, skirtus Advenui, Motinos dienai paminėti, vadovauja ansambliui „Runga“, suburia folklorinę kapeliją. Ansamblis dalyvauja tarptautiniuose folkloro festivaliuose Vilniuje, Trakuose, Marijampolėje. Ansamblis „Runga“ dalyvauja Dai­nų šventėje, rengia teatralizuotas karinės dainos, sutartinių, Rasos šventės programas Elektrėnų bendruomenei.
Minėta šauni trijulė – V. Bakutienė, A. Bakutis, R. Gritienė – Elektrėnų meno mokykloje daugiau nei 30 m. buvo vieninteliai styginių instrumentų mokytojai. Vėliau jų gretas papildė gitaros mokytojai.
2001 m. atidaryta klasikinės gitaros klasė. Groti mokė ir pats aktyviai koncertavo mokytojas Gedas Daraškevičius, vėliau Paulius Baronas, Tadas Žiūkas, Dainius Didžiulis.
Pasak mokytojos V. Bakutienės, gitaros klasės augo, ir 2011 m. šios specialybės mokėsi 51 mokinys, o juos mokė mokytojai – Tomas Maslauskas, Tomas Varnagiris, Aurimas Rimkus.
Šiuo metu styginių instrumentų mokytojų metodinei grupei priklauso – Jonas Armonas (violončelės mokytojas, styginių ansamblio vadovas), Simonas Bušma (gitaros mokytojas, edukacinių muzikinių programų kūrėjas ir atlikėjas), Rima Gritienė (smuiko mokytoja metodininkė, folklorinių kapelijų vadovė), Aurimas Medzikauskas (gitaros mokytojas, koncertmeisteris), Ieva Laučkaitė (smuiko mokytoja), Rūta Vaičekonytė-Chveduk (smuiko vyr. mokytoja).
Stygininkų grupės veikla
bendradarbiaujant
Elektrėnų muzikos (meno) mokyklos styginių instrumentų grupės mokytojai atlieka darbus, bendradarbiaudami su kolegomis, ir yra aktyvūs savo mokyklos, miesto kultūrinio gyvenimo dalyviai. Styginių instrumentų mokytojų ir jų kolegų bendri darbai duoda gražių vaisių.
Smuiko mokytojai organizavo paskaitą-koncertą: mokytoja R. Gritienė skaitė paskaitą apie Johaną Sebastijaną Bachą, o koncerte grojo mokytojų R. Gritienės ir V. Bakutienės mokiniai.
1996 m. Elektrėnų ir Vievio muzikos mokyklose vyko mokytojos R. Gritienės paskaita-koncertas, skirtas V. A. Mocarto 240-osioms gimimo metinėms paminėti, o 2016 m. Elektrėnų meno mokykloje vyko mokytojos R. Gritienės paskaita-koncertas, skirtas V. A. Mocarto 260-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokytojai talkino kon­certmeisterė G. Šatinskaitė- Bingelė ir smuikininkė I. Laučkaitė.
2005 m. mokytoja R. Gritienė su mokine Ieva Butkevičiūte ir mokytojų O. Navickienės ir Evaldas Petkevičiaus mokinėmis koncertavo Krokuvos rotušėje.
Bendradarbiauja su Lietuvos muzikos mokyklų pedagogais: 2005 m. R. Gritienė, O. Navickienė, E. Petkevičius ruošė Elektrėnų meno mokyklos mokinius Lietuvos muzikos mokyklų mokinių ir mokytojų koncertui.
2006 m. dalyvavo Elektrėnų kultūros centro kamerinio choro „Salve“ (vadovė Regina Bart­kienė, smuikininkė R. Gritienė, koncertmeisterė Rasa Hopenienė) koncerte, skirtame 10 metų veiklai paminėti.
2006 m. R. Gritienė smuikavo Elektrėnų bažnyčioje vykusiame kamerinio choro „Salve“ (vadovė R. Bartkienė) koncerte, koncertmeisterė R. Hopenienė.
2007 m. rugsėjo mėn. mokytojos – R. Gritienė (smuikas), Liauda Vaitkūnaitė (vargonai) – dalyvavo sakralinės muzikos koncerte ,,Sekmadienio muzika“, kuris vyko Elektrėnų bažnyčioje.
2007 m. mokytojai – R. Gritienė ir P. Baronas – su Vilniaus tradicinio aikido federacijos sportininkais dalyvavo Rytų kovos menų festivalyje Pietų Korėjoje.
2007 m. lapkričio mėn. mokytojos R. Gritienė (smuikas) ir L. Vaitkūnaitė (vargonai) dalyvauja koncerte „Susikaupimo valanda muzikoje“, kuris vyko Elektrėnų bažnyčioje.
2008 m. II respublikinio kamerinių ansamblių festivalio ,,Muzikuokime drauge“ laureatais tapo Elektrėnų muzikos mokyklos mokiniai – Karolis Kasperavičius (akordeonas), Evelina Janušytė (akordeonas), Violeta Bliujūtė (smuikas) – mokinius ruošė mokytojos Meilė Zastarskienė, R. Gritienė.
2009 m. pavasarį Elektrėnų miesto viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtas renginys, kuriame buvo pristatyta restauratoriaus dr. Napalio Kitkausko knyga ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“. Renginiui savitumo suteikė pradžioje koncertavę EMM atstovai – mokytojos R. Gritienė ir Daiva Norkuvienė bei mokinė Ieva Butkevičiūtė.
Mokyklos styginių instrumentų mokytojai ir jų kolegos bendradarbiauja su miesto biblioteka. 2009 m. pavasarį Elektrėnų viešojoje bibliotekoje vyko konferencija ekologijos tema. Konferencijos organizatoriai buvo dėkingi EMM mokytojams – Meilutei Marytei Zastarskienei, Auksuolei Merkienei, Rasai Simankovienei, Gaivai Židonytei, Jūratei Špikienei, R. Gritienei, O. Navickienei, Vilmai Gumbienei, V. Bakutienei, A. Bakučiui, R. Hopenienei, R. Bartkienei, Jelenai Berezinai, Eugenijui Vasilavičiui, Giedrei Kolesnikienei, Gitanai Mataitienei – parengusiems mokinius šventei – koncertui „Europos šalių muzika“.
Styginių instrumentų mokytojai (V. Bakutienė, A. Bakutis, R. Gritienė) bei jų kolegė R. Hopenienė ruošė mokinius lengvosios ir džiazo muzikos konkursui – festivaliui „Elektrėnų žiburiukai“. Jų mokiniai – I. Butkevičiūtė, Gabija Vitkauskaitė, Renata Kuzmenkovaitė, Eigilė Čygaitė, Ignas Valiušis, Arvydas Sugintas, Gintarė Vyšniauskaitė – 2009 m. tapo laureatai.
EMM mokytojai ir mokiniai dalyvavo 2009 m. gruodžio mėn. vykusiame Elektrėnų kultūros centro kamerinio choro „Salve“ koncerte „Supinkim Advento vainiką“. Choro vadovė R. Bartkienė, smuikininkė R. Gritienė, koncertmeisterė O. Navickienė.
Elektrėnų meno mokykla bendradarbiauja su Vievio kultūros centru. Styginių instrumentų mokytojai – V. Bakutienė, A. Bakutis, R. Gritienė – su mokiniais, kolegomis 2014 m. sausio 13 d. dalyvavo Vievio kultūros centre, koncerte „Atmintis gyva“, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.
2014-12-18 Elektrėnų kultūros centre vyko Elektrėnų savivaldybės vaikų ir jaunimo menų sintezės projekto labdaringas renginys ,,Advento angelų palaiminimai“, skirtas Elektrėnų bendruomenei. Projekto organizatoriai- Gitana Mataitienė, Julija Davidavičienė, R. Gritienė. Koncertavo EMM mokytojos – R. Gritienė ir jos klasės mokiniai, koncertmeisterė G. Šatinskaitė-Bingelė.
2015 m. gruodžio mėn. EMM vyko literatūrinė-muzikinė Advento popietė „Tik šiandien ir rytoj“, dalyvavo R. Gritienė (smuikas), R. Hopenienė (fortepijonas), Fausta Hopenaitė (fortepijonas), G. Šatinskaitė-Bingelė (fortepijonas).
pasakalijaStyginių instrumentų mokytojai dalyvauja mokyklos šventiniuose renginiuose. 2015 m. gegužę mokykla surengė padėkos vakarą – koncertą, kuriame dalyvavo styginių ansamblis bei folkloro kapelija (vadovė R. Gritienė), mokytojas A. Bakutis (violončelė) atliko Džovanio Pergolezio „Ariją“.
2015 m. tarptautiniame kame­rinių ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“ laureatais tapo Elektrėnų meno mokyklos mokytojų R. Gritienės ir Auksuolės Merkienės mokiniai.
2016 m. gegužės mėn. EMM ir Kauno valstybinė filharmoni­ja surengė šventinį koncertą Elektrėnų bažnyčioje. Per pamaldas giedojo jaunių choras (vadovė Asta Balnionytė), mokinė Gintarė Peciukonytė, mokytojos R. Hopenienė, Jūratė Špikienė, Regina Vaidogienė, smuikavo jų kolegė R. Gritienė.
2017 m. balandžio–gegužės mėn. mokytoja R. Gritienė su ko­legėmis – I. Laučkaite ir koncertmeistere G. Šatinskaite-Bingele – vykdė projektą „Labas smuikui nuskambės ir draugystė prasidės“, skirtą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams.

 Kūrybinga mokytoja 
ir mokiniai mokykloje
 
Smuiko  mokytoja metodininkė R. Gritienė  su savo mokiniais  ne tik aktyviai dalyvauja mokyklos kultūriniame gyvenime, bet ir patys tą gyvenimą kuria. Mokytoja R. Gritienė  ruošia jaunuosius atlikėjus, kurie dalyvauja meno mokyklos tradiciniame „Muzikuojančių šeimų“ koncerte. Mokytojos vadovaujami mokiniai rengia koncertus – rečitalius. 2008 m. pavasarį vyko Gabijos Blažonytės koncertas – rečitalis, palikęs klausytojams neišdildomą įspūdį. Mokytojos paskatinta Gabija pasidalino su klausytojais pirmaisiais muzikiniais kūrybiniais bandymais. 2017 m. pirmą kartą mokyklos istorijoje įvyko smuikininkų pirmokų rečitalis „Vakarė, Gustas ir kolegos”.  2004 m.  mokytoja su mokiniais surengė koncertą „Muzikuojame draugams”, į kurį buvo pakviesti klausytojai iš Elektrėnų darželių- mokyklų bei pradinės mokyklos.
Šie koncertai tapo tradicija, jų tikslas – tobulinti jaunųjų atlikėjų muzikavimo įgūdžius ir gausinti išprususių klausytojų gretas. 
 
Mokytoja ir mokiniai 
mieste
Elektrėnų meno mokyklos sty­ginių instrumentų mokytojų meto­dinės grupės vadovė R. Gritienė su mokiniais koncertuoja įvairiuose renginiuose mieste, muzika nu­skaid­rindami įvairių klausytojų širdis. Jie koncertu pasveikino Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus 2013 m. gruodžio mėn. dalyvaudami renginyje „Senjorai – senjorams“. 2016 m. gegužės mėn. EPMC sutiko svečius iš 5 Europos šalių. Šventinėje sutikimo ceremonijoje dalyvavo mokyt. R Gritienė kartu su  folklorine vaikų kapelija ir  skambia lietuviška daina pasveikino susirinkusiuosius.
R. Gritienė – koncertuojanti smuikininkė,  2014 m. sausį dalyvavo Elektrėnų viešojoje bibliotekoje pristatant etnologės Onos Rasutės Šakienės knygą „Buvom“ ir atliko liaudies dainas.
 
Mokytoja ir mokiniai 
respublikoje
 
Aktyvi ir kūrybinga mokytoja R. Gritienė domisi respublikiniais renginiais ir kartu su mokiniais juose sėkmingai dalyvauja ir garsina Elektrėnus:
 2005 m. ruošė mokinius respublikiniam sakralinės muzikos festivaliui.
2006 m. EMM mokinės – Kotryna Krukonytė ir Emilija Kasperavičiūtė (mokytojos R. Gritienės smuiko klasės mokinės)  –dalyvavo „Dainų dainelės” konkurso televizijos ture. Vokaliniam ansambliui vadovavo mokytojai G. Židonytė, A. Medzikauskas, akompanavo R. Gritienės vadovaujama folklorinė kapelija.
2007 m. II tarptautinio ka­merinių ansamblių festivalio-konkurso „Fiori musicali“ laureato diplomu apdovanotas Elektrėnų meno mokyklos instrumentinis ansamblis (Gabija Vitkauskaitė, Ieva Butkevičiūtė, Ignas Valiušis, Eigilė Čygaitė, Laima Sajetaitė), 
Elektrėnų meno mokyklos liaudiškos muzikos kapela (vadovė R. Gritienė) dalyvavo tradiciniame III Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalyje „Rytų Lietuvos žiedai 2009“, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Kolektyvo vadovė apdovanota Vilniaus apskrities viršininko, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos raštu.
2012 m. IV respublikiniame lopšinių konkurse „Pavasario žiedai“ Erikas Pliskauskas (mokytoja R. Gritienė) apdovanotas I vietos laureato diplomu, Neringa Petravičiūtė tapo diplomantė.
2015 m. mokytoja R. Gritienė su mokiniais – Morta Narkauskaite ir N. Petravičiūte ir  2017 m.  Mantu Saboniu – dalyvavo respublikiniuose festivaliuose „Mokytojas ir Mokinys“ Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Akompanavo koncertmeisterė G. Šatinskaitė – Bingelė. Renginio tikslas – propaguoti mokytojų ir mokinių ansamblinio muzikavimo tradicijas.
 
Mokytoja ir saviškiai
 
Mokytoja Rima yra sakiusi, kad ,,turiu saviškių, kuriuos pažįsta visuomenė.“  Tai Aidas Jurgaitis,  Šv. Kristoforo kamerinio orkestro (vadovas prof. Donatas Katkus) antrųjų smuikų koncertmeisteris,
Jūratė Cickevičiūtė, Kiolno (Vokietija) radijo simfoninio orkestro altininkė, Rūta Mažolytė,  daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, Karalienės Mortos premijos laureatė, J. Heifeco tarp­tautinio konkurso diplomantė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė prof. Jurgio Dvariono klasėje,  Evelina Pliskauskaitė, British  Irish Modern Music Institute 2 kurso vokalo klasės studentė, Gabija Blažonytė, „Rungos“ ansamblio smuikininkė, romansų ir sakralinės muzikos atlikėja, Deirūnas Jasiulionis,  kuris groja smuiku, gitara, būgnais, džiazuoja pianinu, kuria muziką, tarptautinių konkursų laureatas, vaikinų vokalinės grupės ,,IL VOCI“ (Anglija) narys, šiais metais tapo Scottish Royal Concervatorie operinio vokalo (tenoras) studentu.
Kalbantis su styginių instru­mentų mokytojomis, dėmesį pa­traukė Jų požiūris į esamus ir buvusius savo mokinius. Pasakodamos apie nuveiktus darbus, gerbiamos pedagogės rodė ne pažymėjimus ar kitus dokumentus, įrodančius jų darbų kokybę, bet vis mintis kreipė į savo mokinių pasiekimus, lyg jie būtų pats svarbiausias įrodymas. Šiais laikais, kai dažnai žmogus vertinamas pagal turimus „popierius”, mokytojų siekis į pirmą vietą iškelti mokinio pasiekimus ir jais matuoti savo darbo kokybę, manau, vertas pagarbos ir dėmesio.
 
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69