Gera pradžia – tik pusė darbo

Gera pradžia – tik pusė darbo

Virginija Jacinavičiūtė

Tyrimas atskleidė, kad teršalai į ežerą patenka intakais ties Liepų, Mokyklos ir Stadiono gatvėmis
Tyrimas atskleidė, kad teršalai į ežerą patenka intakais ties Liepų, Mokyklos ir Stadiono gatvėmis

Atrodo, kad Vievio ežero taršos problema sena kaip pats pasaulis. Vieviškiai seniai kalba apie į ežerą išvestus vamzdžius, kuriais teršalai patenka į ežerą, tačiau tuos vamzdžius atrasti sunkiau nei adatą šieno kupetoje. Jei taip nebūtų, gal vieviškiai galėtų ramiai maudytis ežere nesibaimindami, kad maudynės gali baigtis kūno bėrimais. Būtent dėl bėrimų ir nuolat skelbiamos informacijos apie ežero užterštumą vieviškiai vasaromis priversti maudytis aplinkiniuose ežeruose, o ne Vievio ežere, kuris pusei vieviškių per namų langus matomas. Praėjusių metų birželį pagaliau nutarta jėgas sutelkti į šią problemą – nustatyti taršos šaltinius ir už taršą atsakingus asmenis. Pirmąją plano dalį įgyvendinti pavyko, o antrajai, rodos, pritrūko valdžios iniciatyvos.

Lėšos per projektą

Bandymų surasti galimus­ teršė­jus buvo ir anksčiau. Aplin­kosauginin­kai ne kartą lan­kėsi gy­ventojų na­muose, įspėjo, kad į ežerą leisti įvairias ­nuotekas griežtai draudžiama, grasino baudomis, apeliavo į sąžinę, tačiau iš esmės niekas nepasikeitė, nes, kaip sakoma patarlėje, nepagautas – ne vagis. Kad vieviškių gėdinimas neveikia, parodė ir gruodžio mėnesį atlikti vandens tyrimai.
Šių tyrimų priešistorė prasidėjo praėjusių metų birželį, kai siekiant nustatyti galimus Vievio ežero vandens taršos šaltinius bei atsakingus už taršą asmenis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta komisija, susidedanti iš Elektrėnų savivaldybės administracijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Elektrėnų aplinkos apsaugos inspekcijos, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, Vievio seniūnijos specialistų ir Vievio seniūnijos gyventojų ir seniūnaičių.
Į šią komisiją kaip Vievio seniūnijos gyventoja buvo pakviesta Vilkabalių kaimo bendruomenės „Vievio šilas“ narė, aukštąjį išsilavinimą aplinkosaugos srityje įgijusi ir pagal specialybę dirbanti Dovilė Juškevičienė.
D. Juškevičienė pasakojo, kad pirmieji susitikimai komisijoje vyko rugpjūčio pradžioje. Jau tuomet buvo kalbėta apie poreikį atlikti ežero vandens tyrimus ir nustatyti taškus, kuriais patenka teršalai. Tačiau iškilo problema dėl tyrimo finansavimo, nes specialios „kišenės“ tokiems darbams finansuoti savivaldybė neturi. Tačiau Fortūna buvo entuziastingai nusiteikusių komisijos narių pusėje. Kaip tik tuo metu Elektrėnų savivaldybė skelbė kvietimą teikti paraiškas projektams pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. D. Juškevičienė, pasinaudodama gera proga, bendruomenės vardu parašė ir pateikė paraišką bei gavo finansavimą tyrimams atlikti. Projektą įgyvendinti reikėjo iki metų pabaigos, todėl komisija nieko nelaukusi nutarė, kad reikia paimti vandens mėginius iš 8 ežero vietų.

Pusė darbo

Pirmieji ežero ir jo intakų vandens mėginiai buvo imami lapkričio 14 d. „Kaip projekto administratorė siekiau, kad mėginiai būtų paimti pagal reikalavimus, todėl suradau įmonę, kuri galėjo tai atlikti tinkamai ir profesionaliai. Apie mėginių ėmimo laiką ir datą visi komisijos nariai buvo informuoti prieš savaitę, tiek el. paštu, tiek telefonu. Deja, sutartu laiku sutartoje vietoje susitikome tik trise: mėginius imančios įmonės atstovas, komisijos narys Marius Urvakis, kuris kaip ir aš atstovavo iniciatyviems Vievio seniūnijos gyventojams, aš, bendruomenės, vykdančios projektą, ir seniūnijos gyventojų atstovė. Dar kartą dėkoju Mariui, kuris suorganizavo vandens transportą mėginių paėmimui. Vėliau, įpusėjus mėginių paėmimo procedūrai, vieną iš ėmimo taškų nurodė EKŪ atstovas, tačiau dėl darbinių reikalų jis nedalyvavo tolesniame procese, tačiau prie mūsų ekspedicijos prisijungė Vievio seniūnijos atstovas“, – apie mėginių paėmimo procedūrą pasakojo D. Juškevičienė.
Tądien buvo paimti mėginiai tiek mikrobiologiniams, tiek cheminiams tyrimams (iš viso buvo atlikta 16 tyrimų), kurių aptarti komisija susitiko gruodžio pradžioje. Susirinkime buvo nuspręsta, jog Aplinkos apsaugos departamento atstovas atliks patikrinimus prie intakų į ežerą bei paims dar 11 mėginių anksčiau tikrintose ir keliose naujose ežero vietose. „Tikėjomės, kad aplinkosaugininkų apsilankymas suveiks kaip pre­vencinė priemonė ir vandens kokybė pagerės. Deja, kaip dažnai pasitaiko, kažkas laiku neatliko užduočių, įvyko nesusikalbėjimas ir tinkamos informacijos nepasidalinimas tarp skirtingų institucijų atstovų,patikrinimas įvyko, tačiau jis nesuveikė kaip prevencinė priemonė bei nedavė lauktų rezultatų, todėl gruodžio 26 d. paėmus mėginius, tyrimai tik dar kartą patvirtino pirmųjų tyrimų rezultatus“, – sakė D. Juškevičienė. Tyrimas atskleidė, kad teršalai į ežerą patenka trimis pagrindiniais keliais – intakais ties Liepų, Mo­kyklos ir Stadiono gatvėmis.

Neįgyvendinti lūkesčiai

D. Juškevičienė nuogąstavo, kad tyrimams buvo išnaudotas visas gautas finansavimas, t. y. 1460 eurų, tačiau rezultatas, kurio tikėtasi, taip ir nebuvo pasiektas. „Ežero taršos problema aktuali jau ilgą laiką, o veiksmų, sprendinių jai išspręsti vis dar nėra. Projekto įgyvendinimo eigoje buvo galima aiškiai matyti ir jausti iniciatyvumą iš gyventojų atstovų, bet ne iš savivaldos institucijų. Iki šios dienos komisijos nariai dar nebuvo susitikę. Atsižvelgiant į tai, kad komisija buvo sudaryta siekiant nustatyti galimus Vievio ežero vandens taršos šaltinius bei atsakingus už taršą asmenis, norisi pabrėžti, kad ne vandens tyrimai nustato teršėjus. Mes, bendruomenė, buvome pagalbinis įrankis siekiant nustatyti atraminius taškus tolimesniems žingsniams. Atraminius taškus parodėme, dabar reikia iniciatyvos ir rimto ilgalaikio, organizuoto darbo“, – lūkesčiais dalinosi D. Juškevičienė. Kokie darbai numatomi siekiant išaiškinti ežero teršėjus, klausėme administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko:
„Vilkabalių kaimo bendruomenei buvo skirtas finansavimas įgyvendinti projektą, kurio metu turėjo būti nustatyti taršos šaltiniai, darantys įtaką Vievio ežerui. Komisija numatė vietas, iš kurių būtų imami įtekančio į Vievio ežerą vandens mėginiai. Iš viso buvo paimta ir ištirta 19 vandens mėginių. Taršos šaltinių šio projekto rėmuose nebuvo nustatyta. Šiuo metu Komisija yra parengusi galimų taršos šaltinių vietų sąrašą ir paprašė VĮ „Registrų centras“ suteikti informaciją apie teisėtus sklypų ar nekilnojamojo turto savininkus. Gavus šią informacija, Komisija ją analizuos ir raštu prašys konkretaus gyventojo pateikti sutartis su buitinių nuotekų tvarkytoju, t.y. nurodyti, ar teisėtai ir kur gyventojas sutvarko savo nuotekas. Gyventojai, kurie neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų ar nepateikia įrodančio dokumento, kad nuotekas sutvarko patys, bus traukiami administracinėn atsakomybėn ir duodamas privalomas nurodymas prisijungti prie esamos infrastruktūros arba sudaryti sutartis su nuotekas tvarkančia įmone. Manome, kad šią procedūrą atliksime iki 2019 m. balandžio 1 d.
Kitą savaitę organizuojamas Komisijos posėdis šiuo klausimu.“

 

Dovilės Juškevičienės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69