Patvirtintas 2019 metų paraiškų priėmimo grafikas

Patvirtintas 2019 metų paraiškų priėmimo grafikas

2019-aisiais ūkininkų laukia naujos galimybės. Žemės ūkio ministerija patvirtino paraiškų priėmimo grafiką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones. 2019 metais numatyta paskelbti net 40 kvietimų, jiems planuojama skirti daugiau nei 320 mln. Eur.

Smulkiesiems ūkininkams – gera žinia

2019 metais numatyta paskelbti net 40 kvietimų, jiems planuojama skirti daugiau nei 320 mln. Eur. Gabrielės PASTAUKAITĖS nuotr.
2019 metais numatyta paskelbti net 40 kvietimų, jiems planuojama skirti daugiau nei 320 mln. Eur. Gabrielės PASTAUKAITĖS nuotr.

Kaip ir kasmet, bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. „Numatyti du kvietimai paraiškoms surinkti. Pirmasis kvietimas skirtas remti visų sektorių ūkius supaprastinta tvarka, projektui skiriant iki 50 tūkst. Eur. Kitas kvietimas orientuotas į didesnius projektus, vykdant investicijas į naujų gamybinių pastatų statybą, būtinos infrastruktūros užtikrinimą ir t. t. Kiekvienam kvietimui skiriama po 25 mln. Eur“, – sako žemės ūkio viceministras Darius Liutikas.
Pirmasis paraiškų rinkimo­ ­laikotarpis pagal priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pra­sidės kovo 1 d. ir truks iki balandžio 30 d.
Teikti paraiškas ateinančiais metais turės galimybę ir smulkieji ūkininkai. Paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. „Ši veiklos sritis – viena populiariausių, taigi jai taip pat numatyti supaprastinimai. Orientuosimės į rezultatus, atsisakysime papildomų dokumentų teikimo. Svarbiausias pakeitimas: jeigu valdos ekonominis dydis bus padidintas ne mažiau kaip 20 proc., manysime, jog smulkiųjų ūkininkų verslo planas yra įgyvendintas ir vertas 15 000 Eur paramos. Tikimės, kad dėl šio pakeitimo smulkieji ūkininkai bus dar aktyvesni teikiant paraiškas“, – teigia viceministras.

Konsultavimui – itin didelis dėmesys

Vertėtų paminėti ir kitas populiarias KPP priemonių veiklos sritis bei jų paraiškų priėmimo datas. Paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus renkamos nuo liepos 1 d. iki 31 d. Paraiškos pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ – nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d., o pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d.
Šiais metais po pertraukos vėl bus renkamos paraiškos pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (nuo vasario 2 d. iki kovo 29 d.). „Konsultavimui šiemet skirsime itin didelį dėmesį. Norime, kad ūkininkai žinotų, kokios yra jų žemės ūkio verslo perspektyvos ir kaip į ūkius būtų galima įtraukti naujausius technologinius pasiekimus, įvairius robotikos elementus, informacines technologijas ir pan.“, – sako viceministras.
Po pertraukos taip pat bus renkamos paraiškos žemės ūkio vandentvarkai (nuo gegužės 2 d. iki liepos 31 d.) ir biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (nuo gegužės 2 d. iki 31 d.).

Kviečia naudotis galimybėmis

Kalbėdamas apie 2019-ųjų pa­raiškų rinkimo grafiką, viceministras akcentuoja veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lyg­meniu“. „Skatinsime, kad į mažas kaimo parduotuvėles, į turgavietes atkeliautų šviežia, tiesiai iš ūkininkų gauta produkcija. Kad veiktų kuo trumpesnė grandinė nuo gamintojo iki galutinio pirkėjo. Šiai veiklos sričiai numatytas išskirtinis dėmesys“, – sako jis.
Paraiškų rinkimo laikotarpis pagal priemonės veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos ­lygmeniu“ prasidės vasario 25 d. ir truks iki kovo 29 d.
Detalus 2019 m. paraiškų pri­ėmimo grafikas skelbiamas Na­cio­nalinės mokėjimo agentūros in­ter­netinėje svetainėje. „Norėčiau pa­­ra­ginti ūkininkus naudotis 2019 metų naujovėmis ir galimybė­mis. Ir, žinoma, pasidomėti teisės aktais, atidžiai perskaityti įgyvendi­ni­mo taisykles tų priemonių, pagal kurias teikiama parama. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į ministerijos arba NMA specialistus, kad nekiltų rizika, jog paraiška bus atmetama dėl tam tikrų techninių trūkumų ar nesusipratimų“, – sako D. Liutikas.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

 

 

Užs. 1774

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų