Gegužės 27 d.

Gegužės 27 d. mero pavaduotojas Viktoras Valiušis dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto organizuotame pasitarime, kuriame aptarti Lietuvos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo klausimai. Komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas pristatė Atliekų tvarkymo koncepciją. Lietuva, kaip ir kitos ES narės, įsipareigojo įvykdyti atliekų tvarkymo užduotis, kurios, remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, yra nustatytos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane. Pastaruoju metu Lietuvoje apie 90 proc. komunalinių atliekų šalinama sąvartynuose, po 4 proc. eksportuojama ir perdirbama. Neatskiriamos biologiškai skaidžios atliekos, nepakankami išvystytas pirminis ir antrinis atliekų rūšiavimas bei jų perdirbimas. Pagal statistinius duomenis bendras atliekų kiekis nuolat didėja ir tai didina sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Pasak pirmininko, kad situacija tvarkant atliekas pasikeistų, reikalingas aktyvus kiekvieno atliekų turėtojo dalyvavimas.

Pasitarime kalbėta apie subsidiarumo, darnumo, „teršėjas moka“, partnerystės ir atsakomybės principus, įgyvendinimo priemones.

Gegužės 27 d. meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Deimantas Tarulis, vyr. spec. Virginija Stanislovaitienė pasveikino Vievio pradinės mokyklos bendruomenę, švenčiančią 10 metų veiklos sukaktį.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, vėliau mokykloje vyko koncertas. Šventėje taip pat dalyvavo LR Seimo narys Jonas Liesys, jo padėjėja Vaida Davidavičienė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas ir kt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų