„Energija“ Elektrėnams – garbė ir nuostoliai, sportas ir konfliktai

„Energija“ Elektrėnams – garbė ir nuostoliai, sportas ir konfliktai

Julija Kirkilienė

Elektrėnų ledo ritulio klubo „Energija“ skandalas gal nebūtų įsisiūbavęs, jei meras Kęstutis Vaitukaitis būtų numatęs konflikto sudėtingumą. Kaip paaiškėjo spalio 9 dieną administracijos di­rektoriaus Gedimino Ratkevičiaus sušauktame pasitarime dėl klubo „Energija“ tolimesnės veiklos ir kaip „Energija“ rašo pranešime spaudai, klubas prašė mero tarpininkauti sudarant sutartį tarp VšĮ „Ledo arena“ ir klubo „Energija“. Prašė įkalbėti „Ledo arenos“ direktorių Valdą Škadauską, kad jis klubui „Energija“ suteiktų palankesnes ledo nuomos sąlygas. Tarpininkauti savivaldybės klubas prašė todėl, kad savivaldybė yra „Energijos“ dalininkė. Sa­vi­valdybė turėjo progą sutaikyti konfliktuojančias puses, išsiaiškinti, ar tikrai konfliktas buvo vienintelė priežastis „Energijai“ pa­sitraukti iš Lietuvos čempionato, ar „Ledo arenos“ direktorius tikrai piktnaudžiauja savo valdžia, ir išvengti viešo skandalo.

Priešistorė
Konfliktas tarp sporto ben­druomenių prasidėjo tada, kai Elek­trėnų sporto mokykla buvo prijungta prie Elektrėnų sporto centro. Reorganizacija palietė dviejų sporto įstaigų konfliktuojančius vadovus – direktoriaus posto neteko buvęs Sporto mokyklos direktorius Valdas Škadauskas ir laikinasis Sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius Kęstas Vitkauskas. Po reorganizacijos Elektrėnuose vietoj Sporto, turizmo ir pramogų centro liko Sporto centras ir buvo įkurta Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla, kurios direktoriumi paskirtas V. Škadauskas. Kaip pasitarime kalbėjo administracijos direktorius G. Ratkevičius, Ledo rūmai savivaldybei buvo pats brangiausias pirkinys nuo savivaldybės įkūrimo, nes į jo renovaciją investuota beveik 5 mln. eurų, iš kurių – 1 mln.785 tūkst. savivaldybės. Vykdant Ledo rūmų renovacijos pro­jektą savivaldybė buvo įpareigota, kad naudą iš projekto gautų verslas, t.y. po renovacijos Ledo rūmus reikėjo išnuomoti. Nuomininko sa­vivaldybė ilgai nerado ir, baigiantis įsipareigojimo įvykdymo terminui, Ledo rūmai išnuomoti buvo D. Kasparaičio ledo ritulio mokyklai. Greitai paaiškėjo, kad mokykla privalo ­užsiimti ugdymu, o ne komercija, todėl skubiai įkurtas mokyklos padalinys, VšĮ „Ledo arena“, kurios vieninteliu viršininku, direktoriumi tapo tas pats. D. Kasparaičio mokyklos direktorius V. Škadauskas.
Tuo metu savivaldybės tarybos nariu buvęs K. Vitkauskas visada prieštaravo V. Škadausko paskyrimams. Visa tai atrodė tik asmeniniai konfliktai. Bet spalio 9 dienos pasitarime paaiškėjo, kad V. Škadauskas konfliktavo ne tik su savo kolegomis, bet ir su kitais sportininkais, net rėmėjais.

Susirgo priešininkai
Pasitarime dalyvavo savivaldybės skyrių vadovai, keletas tarybos narių, abu mero patarėjai, keletas klubo „Energija“ steigėjų ir rėmėjų. „Ledo arenai“ atstovavo D. Kasparaičio ledo ritulio mokyklos valdybos narys, advokatas Marius Devyžis. Keistas sutapimas, kad pasitarime nedalyvavo nei Valdas Škadauskas, nei „Energijos“ direktorius Povilas Jarmala. Abu susirgo. Pasitarime „Energijos“ bėdas vieningai išsakė steigėjai ir rėmėjai, buvę ledo ritulininkai Rolandas Aliukonis ir Karolis Kubilius. Savo priekaištus „Ledo arenai“ išsakė ir kiti rėmėjai. Pasitarime dalyvavo asociacijos „Hockey Lietuva“ generalinis­ sekretorius Vaidas Budrauskas. Iš „Ener­gijos“ atstovų informacija buvo vieninga – V. Škadauskas su klubu nesikalba, nesidera, vienašališkai pakė­lė ledo nuomos kainas ir pakėlė daugiau nei 21 proc., t.y. daugiau nei reikia norint padengti pridėtinės vertės mokestį (PVM), kaip V. Škadauskas rašo savo atsakomajame rašte. „Energija“ nepasirašė su „Ledo arena“ sutarties ne tik dėl kainų, bet ir dėl kitų sutartyje įrašytų sąlygų: varžybų metu komandai pačiai esą reikėtų samdyti apsaugą, po rungtynių išvalyti areną, patiems pardavinėti bilietus ir pan. Į „Energijos“ atstovų klausimus M. Devyžis atsakymų neturėjo ir teisinosi nežinantis informacijos. Bet informacijos turėjo pasitarime dalyvavęs tarybos narys, laikinai ėjęs Sporto, turizmo ir pramogų centro direktoriaus pareigas Audrius Valaiša. Jis suskaičiavo, už kiek valandų pagal sutartį savivaldybė apmoka „Ledo arenai“ ir kiek tų valandų panaudoja. Tas nepanaudotas valandas „Ledo arena“ esą parduoda kitam nuomotojui, t.y. už tas pačias valandas gauna du apmokėjimus. A. Valaiša taip pat esą surinko informacijos, kad „Ledo arena“ nevykdo ir kitų įsipareigojimų, kurie yra numatyti sutartyje su savivaldybe. Vienas pasitarime dalyvavęs verslininkas „Ledo arenai“ taip pat turėjo priekaištų dėl sutarties nevykdymo. „Ledo arena“ savo rėmėjus reklamuoja arenoje rek­lamoms skirtoje vietoje. Verslininkas skundėsi, kad jų įmonė yra arenos rėmėja, bet reklaminis skydas jau keli mėnesiai stovi ne reklamai skirtoje vietoje, o rūbinėje. Klausimų direktoriui V. Škadauskui buvo daug, bet jis sirgo, negalėjo atsakyti. Meras atostogauja, todėl pasitarime irgi nedalyvavo. Pasak „Energijos“ vadovų, pasitarimas buvo tik laiko gaišinimas, nes nei į klausimus, nei į pretenzijas atsakyti nebuvo kam.

Skuba į pagalbą
Pasitarimą organizavęs adminis­tracijos direktorius informavo, kad savivaldybė apie komandos pasitraukimą iš čempionato sužinojo tik iš visuomenės informavimo priemonių ir skubiai ėmėsi veiksmų. Direktoriaus įsakymu ledo arenos valdymo teisiniams, ūkiniams, finansiniams ir sportiniams klausimams kuruo­ti paskirti 4 administracijos darbuo­tojai: teisinius klausimus kuruos Živilė Dastikienė, ūkinius – Danutė Aleksiūnienė, sportinius – Mykolas Krasnickas, finansinius – Nijolė Kazanavičienė. Šie savivaldybės tarnautojai peržiūrės bendradarbiavimo sutartis ir kurs sistemines priemones, kad ateityje skandalų būtų išvengta. Į steigėjų Karolio Kubiliaus ir Rolando Aliukonio priekaištus, kad savivaldybė yra klubo dalininkė, bet konfliktui užbėgti už akių ne­sugebėjo, G. Ratkevičius kritiką priėmė, bet teisinosi, kad savivaldybė yra bene pagrindinė klubo rėmėja ir kiekvienais metais klubui skiria per 42 tūkst. eurų, o tai sudaro apie 1,4 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto. Direktorius nesutarimus tarp konfliktuojančių pusių dalykiškai spręsti pažadėjo kabinetuose.
„Hockey Lietuva“ asociacijos sekretorius V. Budrauskas kalbėjo, kad stebi Elektrėnų ledo ritulio žlugdymą, tik neįvardijo, kas tai daro. Pasak asociacijos sekretoriaus, D.Kasparaičio ledo ritulio mokykla ir „Energija“ galėtų ateityje bendradarbiauti dėl bendro reikalo, tik ne žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kaip yra dabar. V. Budrauskas sakė, kad anksčiau savivaldybė su „Hockey Lietuva“ asociacija vyk­dydavo bendrus projektus, bet tas bendradarbiavimas esąs nutrūkęs. V. Budrauskas įstaigai „Ledo arena“ priekaištų neturėjo ir sakė, kad už Pasaulio jaunimo čempionato organizavimą net įteikė Padėkos raštą.

Sulaukė palaikymo
Į ledo ritulio skandalą atsiliepė ir ledo ritulio mokyklos steigėjas Darius Kasparaitis. Jis išplatino pranešimą, kad nepraėjus nė dvejiems metams po Ledo rūmų išnuomojimo jo įstaigai, šviesus ledo ritulio rytojus Elektrėnuose tapo niūria dabartimi. Žinomas pasaulyje ledo ritulininkas, elektrėniškis D. Kasparaitis gina savo paskirtą direktorių: „V. Škadausko indėlis į Elektrėnų ledo ritulį yra labai didelis. Įsteigti mano vardo mokyklą buvo jo idėja ir jis joje atsakingai dirba. Tikiu, kad visuomet bus žmonių, kurie pavydi, kurie nenori permainų. Kiek žinau, anksčiau Valdas neturėjo jokių problemų su Elektrėnų „Energijos“ klubu“, – sportas.lt kalbėjo D. Kasparaitis. Jis teigė žinantis iš paties V. Škadausko, kad „Energijai“ buvo suteikta galimybė treniruotis. „Nors už ledą reikėjo truputį mokėti, – sakė D. Kasparaitis. – Juk Valdo darbas – išlaikyti čiuožyklą. Jeigu nebus pinigų, nebus galimybių jos išlaikyti. Ir čia mes jau turime kalbėti apie „Energijos“ problemas. Manau, kad klubas tiesiog neturi finansinių įplaukų, kurios galėtų padėti išsilaikyti“. Buvusio ledo ritulininko spėjimu, pagrin­di­nė „Energijos“ problema – finansų trūkumas. „Ir tuomet buvo apkaltintas V. Škadauskas… Neįsivaizduoju, kaip galima apkaltinti vieną žmogų, kad klubui „nedavė ledo“, – kalbėjo D. Kasparaitis. – Nesąmonės“. Buvęs ledo ritulininkas teigė nuolat bendraujantis su V. Škadausku ir sprendžiantis įvairiausias su ledo rituliu susijusias problemas. „Nuolat sprendžiame problemas, aiškinamės. Nėra taip, kad griežtai sakome „Žiūrėkite, čia mūsų sistema ir nieko kitaip nebus“. Nuolat su visais bendraujame ir ieškome bendrų sprendimų. Darome tai, ką turime daryti“, – sakė D. Kasparaitis. Situacija kiek paaštrėjo po to, kai V. Škadauskas socialinėje erdvėje pasiūlė su komentatoriais santykius aiškintis kumščiais. „Po to aš Valdui paskambinau ir perspėjau, kad daro nesąmones“, – pasakojo D. Kasparaitis. – Pasakiau, kad su žmonėmis taip kalbėti nederėtų. Suprantu, kad įvairiausi komentarai galėjo įskaudinti Valdą. Aš jam pasakiau, kad visada bus daug žmonių, kurie kalbės nežinodami tikrosios situacijos. Ir pats esu su tuo susidūręs. Žaidžiau už Lietuvą, už Rusiją, o žmonės po straipsniais rašo nesąmoningus komentarus. Ką man daryti? Nejaugi visiems skambinsiu ir su jais aiškinsiuosi? Suprantu, paskambintų man kas nors iš „Energijos“ ir pasakytų „Dariau, yra problema, ar gali pašnekėti su Škadausku?“ Man niekas neskambino, – tikino D. Kasparaitis. – Apie situaciją išgirdau iš žurnalistų. Prieš tai net nebuvau girdėjęs, kad „Energija“ gali nežaisti Lietuvos čempionate. Nieko nežinojau apie problemas. Tai dabar klausimas: kodėl nebuvo galima susitarti dėl ledo. Man reikėjo skambinti. Galėjau rasti kompromisą… Bet, pasikartosiu, manau, kad lėšų neturinti komanda tiesiog nusprendė, kad lengviausia bus apkaltinti kitus“. D.Kasparaitis sakė tikintis, kad Elektrėnų „Energija“ žais. „Kada? Nežinau, bet jeigu jie bandys trečiais kampais viską spręsti, nieko nesigaus, – kalbėjo D. Kasparaitis. – Arba jiems reikia keisti valdybą, arba jau reikėtų pradėti ieškoti lėšų. Žinau, kad tai yra sudėtingas dalykas, surasti pinigų nėra lengva, tačiau negalima ramiai sėdėti, krapštyti nosį ir sakyti, kad viskas bus gerai“.

Laimėjo trečias
Sakoma, kur du pešasi, laimi trečias. Šis konfliktas ne išimtis. Elektrėnų „Energija“ 25 kartus iš eilės yra tapusi Lietuvos čempione ir yra laikoma stipriausia Lietuvos komanda. „Energijai“ nedalyvaujant Lietuvos čempionate, Lietuvos čempionas bus kitas. Pagal komandų pasisakymus viešojoje erdvėje, dėl čempionų vardų greičiausiai kovos „Hockey Punks“ komandos ir „Kaunas Hockey“, pernai pasidalinusios antrą ir trečią vietas.
Vilniaus „Hockey Punks“ komandoje treneriu dirba elektrėniškis Mindaugas Kieras, komandai vadovauja kitas elektrėniškis Šarūnas Kuliešius. Komandoje žaidžia elek­trėniškis Donatas Kumeliauskas. Ko­manda neslepia planų prisikviesti ir daugiau „Energijos“ žaidėjų. „Kaunas Hockey“ komandoje žais elektrėniškis Artūras Katulis.
Komandos „Baltų Ainiai – HC Klaipėda“ treneris taip pat dalijasi planais prisikviesti elektrėniškių sportininkų, „Energijos“ žaidėjų, kurie galėtų sustiprinti komandą. Komandoje žais 22 metų puolėjas Erikas Sadauskas, buvęs Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinių narys, žaidęs Elektrėnų „Energijos“ ekipoje ir aktyviai besiruošęs būsimoms sezono kovoms. Žodžiu, „Energijos“ pasitraukimas iš čempionato kažkam at­laisvino čempiono vardą ir padidino galimybes gauti didesnį rėmimą. O elektrėniškiai sportininkai skundėsi, kad savivaldybės skirtų lėšų komandai pakanka tik susimokėti už ledo nuomą ir šiek tiek lieka inventoriui.

Ne spaudai
Ilgai po pasitarimo žmonės nesiskirstė. Konfliktą aptarinėjo grupelėmis. Vienoje pusėje – savivaldybės atstovai tarėsi, kitoje – „Energijos“ atstovai ir rėmėjai. Čia ir buvo svarbiausi pokalbiai „ne spaudai“. Pirmiausia, buvo aptarta, kodėl ledo arenos nesinuomojo asociacija „Energija“. Šie sakė ar apie nuomą nežinoję, ar nuomos sąlygos netikusios, ar jos pakeistos po išnuomojimo. Kalbėjo jie, kad galėjo „Energija“ ledo turėti tiek, kiek reikėjo, ir dar užsidirbti lėšų komandos išlaikymui. Nepasinaudojo galimybe. Dabar, jei sutartis su „Ledo arena“ būtų nutraukta, tos progos nebepraleistų. O sutartis nutraukta galėtų būti, jei tikrai būtų įrodyta, kad nuomotojas nesilaiko pasirašytos sutarties su savivaldybe, jei būtų surasti finansiniai pažeidimai ir jei būtų atsi­žvelgta į tėvų skundus dėl netinkamų treniruočių organizavimo (vienu metu treniruojasi net ketu­rios skirtingo amžiaus grupės) Ledo ritulio mokyklos auklėtiniams, nepedagogišką elgesį su vaikais, konfliktus su auklėtinių tėvais, nepasitenkinimą dėl inventoriaus trūkumo, nors kainos už vaikų ugdymą šiais mokslo metais pakeltos net 10 eurų ir pan. Redakcijos žiniomis, ta informacija pasiekia ir steigėją D. Kasparaitį. Kaip paaiškėjo pasitarime, vieno kalto niekada nebūna. Ko gero, bėdų turi abi konfliktuojančios pusės. Tiesa, G. Ratkevičius kalbėjo, kad išlipti iš tos duobės yra būtinybė ir kad savivaldybė padarys viską, kad abi šalys ne konfliktuotų, bet dirbtų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69