Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos informacija apie numatomus organizuoti viešuosius darbus 2011 metais

Elektrėnų savivaldybės administracija ir Vilniaus teritorinė darbo birža 2011 metais Elektrėnų savivaldybės teritorijoje organizuoja viešuosius darbus ir skelbia darbdavių atranką.

Viešieji darbai organizuojami pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS – 247 patvirtintą viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, sąrašą:
1. Gatvių, kelių, pakelių ir teritorijų tvarkymo, apželdinimo, želdinių priežiūros darbai seniūnijų teritorijose.
2. Socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų remonto, valymo, priežiūros  ir  teritorijos tvarkymo darbai.
3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų pagalbiniai darbai.
4. Vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai.
Viešųjų darbų pradžia – 2011 m. I ketv., pabaiga – 2011 m. 4 ketv. Viešųjų darbų programos vidutinė trukmė vienam asmeniui – 2 mėn.     
Numatoma, kad Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programoje 2011 metais dalyvaus ne mažiau kaip 123 bedarbiai, įsiregistravę Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyryje. Pirmenybė dirbti viešuosius darbus bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti nuolatinio darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.
Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurių numatomas viešųjų darbų pobūdis padeda palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą ir kurie įsipareigoja po viešųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokamos kompensacijos (darbo užmokesčio, draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, už nepanaudotas atostogas). Kompensacijas mokės Vilniaus teritorinė darbo birža – 60 procentų ir Elektrėnų savivaldybė – 40 procentų.
Elektrėnų savivaldybė papildomai kompensuos kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas: darbo priemonėms, naudojamoms viešiesiems darbams atlikti, ir išlaidas viešuosius darbus dirbančių darbuotojų darbo apsaugai. Šioms išlaidoms skiriamų lėšų suma neturės viršyti 7 procentų Elektrėnų savivaldybės išmokėtos darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos.
Darbdaviai, nepriklausomai nuo jų turimos nuosavybės formos ir pavaldumo, Elektrėnų savivaldybės direktoriui turi pateikti:
1. Pasiūlymą dėl 2011 m. viešųjų darbų  įgyvendinimo, kuriame nurodoma: viešųjų darbų pavadinimas, viešųjų darbų pobūdis ir apimtis, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius, lėšų poreikis; darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos, įgyvendinimo terminai ir kita informacija, nurodyta pasiūlymo formoje;
2. Lėšų poreikio viešiesiems darbams įgyvendinti sąmatą.
Dokumentus su lydraščiu prašome pateikti iki 2011 m. sausio 31 d. 16 val. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus referentei.
Informacija teikiama Elektrėnų savivaldybės administracijos Verslo ir turto valdymo skyriuje (317 kab. Elektrinės g. 8 Elektrėnai): vedėja Olga Temlianceva, tel. (8 528) 58 025, el. p. vmt@elektrenai.lt, vyr. specialistė Regina Jankuvienė, tel. (8 528) 58 024, el. p. regina@elektrenai.lt.

Olga Temlianceva
Viešųjų darbų įgyvendinimo ir
darbdavių atrankos
komisijos pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų