Elektrėnų savivaldybės sporto bendruomenei

Atsakymas į 2011-12-29 raštą „Dėl Elektrėnų miesto stadiono renovacijos“, kuriame prašoma, svarstant 2012 metų biudžetą ir vykdant Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginį veiklos planą, skirti lėšų Elektrėnų miesto stadiono renovacijai.

Henrikas Petrauskas, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius

Naujos sportinės bazės kūrimas ir turimos atnaujinimas, pritaikant turistiniams ir rekreaciniams poreikiams (baseinas, stadionai, sporto aikštynai ir kiti objektai) yra įrašytas į Elektrėnų savivaldybės tarybos  2008 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS – 03 patvirtintą Elektrėnų savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2013 m. Pagrindinis finansavimo šaltinis – ES paramos lėšos ir valstybės investicijos. Planuojama bendrojo finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų suma  apie 20 proc.

2011 m. Elektrėnų savivaldybė pateikė prašymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl projekto „Sporto aikštyno rekonstrukcija Elektrėnuose“ įtraukimo į  švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programą. Atnaujinamų aikštynų sąrašą kasmet tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Deja, į 2011 ir 2012 metais finansuojamų projektų sąrašą Elektrėnų stadionas nebuvo įrašytas.

Projektas bus teikiamas sudarant vėlesnių metų sąrašus, taip pat šiuo metu intensyviai ieškoma ir kitų finansavimo šaltinių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų