Elektrėnų savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse – penkiolikta

Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame pagal  įvairius savivaldybės veiklą apibūdinančius rodiklius įvertinta visų 60-ies savivaldybių veikla. Miestų (7) ir ne miestų (53) savivaldybės indekse vertinamos atskirai.

Tai pirmas toks išsamus savivaldybių indeksas Lietuvoje. Jis apima visas aktualiausias savivaldybės veiklos sritis. Atskirai vertintos komunalinio ūkio, transporto, sveikatos, socialinės rūpybos, investicijų ir plėtros, mokesčių, savivaldybės administracijos ir personalo valdymo sritys. Savivaldybių veiklai įvertinti pasitelkti net 55 rodikliai ir 3300 duomenų iš visų savivaldybių.

Lietuvos savivaldybių indeksas sudarytas iš trijų rodiklių grupių: „Savivaldybė gyventojui“ (vertinamas komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikatos apsauga, socialinė rūpyba), „Savivaldybė investuotojui“ (vertinama savivaldybės investicijų ir plėtros padėtis, savivaldybės nustatomi mokesčiai), „Savivaldybės valdymas“ (vertinama savivaldybės administracija ir personalo valdymas bei turto valdymas).

Elektrėnų savivaldybė, surinkusi 51 balą iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 15 vietą iš 53 ne miestų savivaldybių. Pirmoje vietoje – Kauno rajono savivaldybė, surinkusi 60,7 balo. Kaimyninė Kaišiadorių rajono savivaldybė užėmė 16, Trakų rajono savivaldybė – 17 vietas. Elektrėnų savivaldybėje geriausiai įvertintos šios sritys: socialinė rūpyba, investicijos ir plėtra, administracija ir personalo valdymas, turto valdymas, blogiausiai – mokesčiai, komunalinis ūkis, švietimas, sveikata. Savivaldybėje 100 balų  įvertinti trys rodikliai: materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, savivaldybei priklausančios centralizuotą vandens tiekimo paslaugą teikiančios įmonės pelnas ar nuostolis 2010 m., tenkantis vienam vandens vartotojui ir dėl savivaldybės veiklos gautų skundų skaičius, tenkantis vienam gyventojui. Taip pat  98 balais įvertintas vidutinis detaliojo plano tvirtinimo procedūros laikas ir 96 – savivaldybei priklausančių pirčių, laidojimo namų, daugiabučių administravimo paslaugas teikiančių įmonių, kirpyklų, knygynų skaičius.

Kad savivaldybė pakiltų iš 15 į 5 vietą leidinyje yra pateikti pasiūlymai: savivaldybė sudarytų bent 1 koncesijos ar kito pobūdžio viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartį, savivaldybės pajamas iš privatizuojamo turto padidintų 50 proc., nekilnojamojo turto mokesčio tarifą sumažintų iki 0,3 proc., žemės mokesčio tarifą sumažintų iki 0,5 proc., socialinės pašalpos gavėjų skaičius sumažėtų 30 proc.

Indeksas primena savivaldybių veiklos svarbą žmonių kasdieniame gyvenime, skatina savivaldybes konkuruoti tarpusavyje kuriant geresnes gyvenimo ir veiklos sąlygas savo gyventojams.

Išsamesnė informacija skelbiama www.lrinka.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų