Daugumos ir mažumos valandėlėse: iš kur gauna ir kur leidžia pinigus

Daugumos ir mažumos valandėlėse: iš kur gauna ir kur leidžia pinigus

Julija Kirkilienė

Jeigu mūsų skaitytojai dar nežino, ką veikia savivaldybės taryba, skaitykite pirmą puslapį. Birželio 26 d. vykusiame tarybos posėdyje pirmą kartą pristatyta buvo šios, septintos, kadencijos tarybos ­veikla. Tiesa, sprendimo projektas pavadintas „Dėl 2023 m. ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. Per 20 Elektrėnų savivaldybės gy­vavimo metų tarybos veiklos ataskaita visuomenei būdavo pristatoma per Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – šventę. Ši taryba apie savo veiklą visuo­menę informuoja kitaip – per visas informavimo priemones. Taryba savo veiklos ataskaitai pritarė 22 balsais. Du balsavime susilaikė, vienas tarybos narys – Kęstutis Vaitukaitis – posėdyje nedalyvavo.

Pritarė ataskaitoms
Veiklos ataskaitoje, žinoma, surašyti visi gerai darbai, atlikti per nepilnus 2023 metus. Perskaitęs ataskaitą meras Gediminas Ratkevičius dėkojo savo komandai, administracijos darbuotojams ir tarybos nariams už bendrą darbą. Opozicijai atstovaujantys Edvardas Baleišis ir Giedrius Leskauskas pasigedo neatliktų darbų apžvalgos. Meras atsakė, kad kiekvienas tarybos narys taip pat turėtų pateikti veiklos ataskaitą, bet vieni tokių ataskaitų nepateikia, o tie, kurie tai padaro, kritikos taip pat į ataskaitą neįtraukia. Meras išsakė nuomonę, kad savivaldybės administracija ir taryba dirbo gerai, gavo Europos Tarybos ženklą už nepriekaištingą demokratinį valdymą, bet sutiko, kad visada yra kur tobulėti. Be tarybos veiklos posėdyje dar pritarta buvo Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų ataskaitų rinkiniams. Kontrolės ir audito tarnyboje nuo 2023 m. rudens dirba jau ne du, o trys darbuotojai, atlieka savivaldybės įstaigų auditus, numato galimas rizikas ir teikia rekomendacijas. Tarybos nariai kontrolieriaus klausė informacijos apie auditą Vievio seniūnijoje dėl lėšų iššvaistymo, bet kontrolierius teisinosi negalintis tos informacijos viešinti dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo.

Kur leidžia pinigus
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė teikė svarstymui klausimą dėl biudžeto pakeitimo 2024 metams. Biudžetas padidintas per 190 tūkst. eurų, bet ne dėl surenkamų mokesčių, o dėl Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto skirtų lėšų. Tos lėšos skirtos kompensuoti išlaidas paramai ukrainiečiams dėl karo apsigyvenusiems savivaldybėje – apgyvendinimui bei socialinei paramai, apmokėti išlaidas savivaldybės mokyklų optimizavimui, kompensuoti išlaidas už Dainų šventės dalyvių pavežimus autobusais į renginių ir repeticijų vietas, projektui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“. Padidinti valstybės biudžeto asignavimai vienkartinėms išmokoms bei kompensacijoms atlyginti švietimo tiekėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas. Biudžetas papildytas Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis projektams „Ugdymo priemonės mokykloms“, „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“, „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“, „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“. Patenkintas asignavimų valdytojų poreikis dėl esamų asignavimų perskirstymo, užtikrinant racionalų biudžeto lėšų panaudojimą: Semeliškių bei Vievio seniūnijų gatvių apšvietimui renovuoti, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos valgyklos grindų dangai pakeisti bei vienos klasės remontui, Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos daliai teritorijos aptverti, Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ patalpų remontui, Elektrėnų mo­kykloje-darželyje „Žiogelis“ fasado plovimo darbams ir pan. Taryba taip pat pritarė Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės teiktiems sprendimų projektams dėl atlyginimų padidinimo nuolatiniams globėjams. Be atlyginimo globėjai dar 1 kartą per dvejus metus galės pasinaudoti savivaldybės parama iki 1000 eurų globojamų vaikų pa­darytiems nuostoliams atlyginti. Taryba taip pat pritarė finansinę paramą skirti vandentiekio įsirengimui šeimoms, kurioms tokia parama priklauso.

Nuoskauda
Vieną sprendimo projektą pristatė opozicijoje dirbantis Giedrius Leskauskas. Jo pasiūlymas „Dėl smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ palaikymo nesulaukė. Tarybos nariai diskutavo, ką reiškia tarybos nario įvardinti „aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas ir vystymas“, „12 mėnesių bandomojo laikotarpio su gauta parama veikla“ ir pan. Visi tarybos nariai sveikino jaunojo politiko iniciatyvą, bet balsuojant projektą palaikė tik 9 tarybos nariai, o 12 susilaikė. Trys tarybos nariai svarstant šį klausimą nusišalino todėl, kad yra susieti su savivaldybės smulkiaisiais verslininkais, pasinaudojusiais parama verslui. G. Leskauskas apgailestavo, kad „pateiktiems pasiūlymams tarp smulkiojo verslo skatinimo prioritetų įrašyti aukš­tą pridėtinę vertę kuriantį verslą bei norint gauti paramą nereikalauti pirmus 12 mėnesių iš pradedančio verslo uždirbti daugiau nei 50 proc. visų savo pajamų buvo nepritarta. Liūdna, kad į norinčius šalia savo pagrindinės veiklos pamėginti kurti verslą žiūrima kaip į vagis, norinčius tik fiktyviai pasinaudoti parama. Be to, tikrai kur kas dažniau susiduriama su situacija, kad pirmus metus verslas nebūna pelningas ir retai per pirmuosius verslo vystymo metus norima iš gautų pajamų savininkams grynintis pelnus, o ne investuoti į plėtrą“, – nuoskauda socialiniuose tinkluose dalijosi politikas.

Mažumos valanda
Taryboje birželio 26 d. apsvarstytas buvo 21 klausimas ir du klausimai – dėl futbolo aikštelės įrengimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų patvirtinimo – buvo atidėti. Apvarsčius visus klausimus, kaip priklauso pagal naująjį Savivaldos įstatymą, pradėta buvo į darbotvarkę įtraukta tarybos mažumos valanda. Tos valandos užteko savivaldybės vadovams atsakyti į 22 mažumos klausimus. Klausimai buvo aktualūs gyventojams, pateikti iš anksto, todėl savivaldybės va­dovai – meras Gediminas Ratkevičius, administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, mero pavaduotojai Marius Urvakis ir Inga Kartenienė – atsakymams paruošti turėjo laiko. Klausimai buvo ne tik apie ūkines problemas, bet ir gimstamumo mažėjimą savivaldybėje. Ta proga meras pasveikino tarybos narę Editą Kircūnienę, sulaukusią anūko. Apie mažumos valandėlės klausimus ir atsakymus informuo­sime kitame laikraščio numeryje. Valandėlė pasibaigė opozicijos lyderės Jūratės Balčiūnaitės ir mero Gedimino Ratkevičiaus apsikeitimu padėkomis. Meras dar pridėjo, kad tokios valandėlės vyksta ne todėl, kad vieni kitus „sukirstų“, bet todėl, kad informuotų tarybą ir gyventojus apie konstruktyvų savivaldos darbą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų