Dar kartą apie ES paramą Semeliškių miesteliui (tęsinys)

Dar kartą apie ES paramą Semeliškių miesteliui (tęsinys)

Parapijos namai

Parapijos namai pradėti statyti 1938 m. Juozo Briliaus ir Jokūbo Venskutonio, kunigaujant kanauninkui klebonui Juozui Būčiui ir vikarui Alfonsui Petraičiui. Parapijos namuose buvo ir ligoninė, ir gyvenamasis namas, kuriame glaudėsi kelios semeliškiečių šeimos. 2011 m., rekonstruojant parapijos namų vidų, tuometinis darbininkas iš Varnių sienoje rado lentelę, kurią šio straipsnio autorei teko laimė nufotografuoti. Lentelę darbininkas pažadėjo atiduoti klebonui. Deja, renovacijos metu keitėsi darbininkų brigados, buvo pakeistas ir tas darbininkas, kuris su lentele išvyko nežinoma kryptimi. Laimei – liko nuotrauka, kurią, su nežymiais netikslumais, pavyko iššifruoti. Skliausteliuose – autorės taisymai.

„Tu žmogau, kuris ardysi šitą namą. Prisimink tą laiką kada jis statytas. Tai yra 1938 met. Birželio mėnesio 25 dieną, mumi (mus) ir tuos kurie ji taisem (taisėm), nes mes gal jau busim (būsim) numire (numirę) ir užmiršti žmonijos gal tik mūsų vaikai ar anūkai gyvens. Tai yra Juozas Brilius vedęs ir turi 40 metų ir Jokūbas Venskutonis, jaunuolis 20 metų pilnas energijos ir jėgų kada rašiau šitą raštą tai buvo gražus ir saulėtas rytas ir mano išvaizda buvo linksma bet širdis ir jausmai jau meilės palaušti (palaužti) taigi perskaitęs prisimink mane nea (nes) aš gal jau nematysiu pasaulio ir žmonijos. Klebonijoj gyveno kanauninkas J. Bučys ir vykaras (vikaras) F. (A.) Petraitis. Semeliškei (-ėse) buvo Teismas paštas ir policija vaistinė, Monopolis Malūnas su lentpiuve (lentpjūve), Mokykla pradžios dvieju aukštu (dviejų aukštų). Baigiamas rašyti parašas gal po šimto metų laikotarpio 38-V-15 (keturi paskutiniai žodžiai neiššifruoti).

DSCN7965Jei ne ši lentelė, gal ir nebūtume žinoję statytojų vardų, jų nuotaikos, gyvenimo akimirkų. Vien dėl šios istorinės lentelės verta buvo renovuoti parapijos pastatą, kuris tapo dar brangesnis bei įgijo ir istorinę vertę. Parapijos namuose įsikūrė religinė parapijos organizacija „Caritas“, kurios pirmininkė Meilutė Rašimienė su šypsena ir gera nuotaika laukia visų, norinčių atnešti ar pasiimti drabužėlių, avalynės, patalynės ir kitų daiktų, sekmadieniais, po Šv. Mišių, atsigerti arbatos, pabendrauti, ruošia drabužėlius nepasiturintiems parapijos gyventojams, šiuo metu surinkti šilti rūbai, avalynė Ukrainai, kalėdiniu laikotarpiu organizuojamos Gerumo akcijos. Čia renkasi „Gyvojo rožinio“ maldos grupės, procesijų dalyviai, kabinetą turi vargonininkė Rasa Hopenienė. Per kelerius metus bendruomenė „Strėva“ kartu su Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupe surengė tris seminarus, surengtos kun. Kazimiero Ambraso ir menotyrininko Gintauto Žalėno knygų pristatymo popietės, valstybinių švenčių, Sausio 13-osios minėjimai, paskutinį sekmadienį prieš adventą švenčiama parapijos senelių ir žmonių su negalia diena, kurios metu bendromis „Carito“ ir bendruomenės narių pastangomis sukviečiami visos parapijos žmonės su negalia į bendrą pasibuvimą prie gausaus vaišių stalo, klausantis koncertuojančių kolektyvų. Jau tapo tradicija spalio mėnesiais bažnyčioje dėkoti Dievui už suteiktas žemės gėrybes, o po Mišių parapijos namuose susirinkti į Agapę. Katechetė Nijolė Ustilienė sukviečia vaikučius, besiruošiančius Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. 2011 m. parapijos namuose lankėsi Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kanoninės vizitacijos metu. 2014 m. parapijos namuose vyko Elektrėnų vadovybės susitikimas su Semeliškių bendruomenių, įstaigų vadovais, šį pastatą pamėgo ir daugelis semeliškiečių, mėgėjų kolektyvų, kurie švenčia savo asmenines, kolektyvines šventes. Parapijos namuose po koncertų Šv. Lauryno bažnyčioje kava vaišinosi maestro Virgilijus Noreika, Vilniaus orkestro „Simfonetta“ vadovas Vytautas Lukočius, baritonas Dainius Puišys, Judita Leitaitė, Vokietijoje Reino operos teatre koncertuojantis baritonas Laimonas Pautienius. O kiek piligrimų rado šiltą užuovėją, bažnytinis Elektrėnų, Vievio, Semeliškių jaunimas kalėdiniu, velykiniu laikotarpiu dalyvauja rekolekcijose Semeliškių bažnyčioje, tarptautinių projektų dalyviai – jaunimas iš įvairių Europos šalių – nakvynei apsistoja parapijos namuose. Antrame aukšte įrengti šeši kambariai, kuriuose gali nakvoti iki penkiolikos žmonių. Čia dažnai apsistoja piligrimai.

Kas teikia džiaugsmo

Prieš keletą metų Semeliškių parapijos klebonas Gintautas Jančiauskas viename interviu paklaustas, kas jam teikia džiaugsmo, atgaivos, atsakė: „Aktyvūs parapijiečiai. Smagu, kad žmonės atsiliepia į iniciatyvą, įsijungia, padeda. Susikūręs parapijos „Caritas“ jau turi patalpas parapijos namuose, išsirinko globėją – šv. Vincentą Paulietį – labdaringų organizacijų globėją, spalio 7 d. rinkosi ir „Gyvojo rožinio“ maldos kalbėtojų grupė (yra 6 būreliai – 120 žmonių). Jie išsirinko vadovę ir pavaduotoją, ir jau turi pavadinimą ir globėją: „Švč. Mergelė Marija – Lietuvos globėja“. Artimiausiu metu rinksis ir procesijos nariai. Norisi gaivinti sielovadą, kad kurtųsi jaunimo, šeimų grupės. Parapijos namų durys atvertos visokiai gyvybingai veiklai, visoms maldos grupėms. Džiaugiuosi, kad vyksta judėjimas, pagarba tikėjimo vertybėms, daug jaunimo, tik nėra vadovo, kuris suburtų. Patalpos yra, reikia tik vedlio, kurio vedini jaunuoliai galėtų rinktis diskusijoms, konferencijoms, sporto varžyboms ir kitai veiklai bažnyčios dvasioje“.

Taigi, Semeliškių parapijos namai tampa dvasingumo oaze, į kurią kelią randa visi ieškantys.

Apie lėšas

Projektui „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“ iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal sąmatą lėšų buvo numatyta 1 290 273 Lt, iš jų:

ES (85 proc.)–1 096 731,53 Lt

Valstybės (7,5 proc.)–96 770,47 Lt

Savivaldybės (7,5 proc.)–94 092,16 Lt

Panaudota:

– Parapijos namų rekonstrukcijai – 488 438,76 Lt

– Semeliškių mokyklos 1932 m. rekonstrukcijai–429 087,12 Lt

– Daugiafunkcės aikštelės įrengimui–226 050,65 Lt

– Baldai–69 829,10 Lt

(už sutaupytas nuo rekonstrukcijos darbų lėšas), iš jų:

parapijos namams–44 782,10 Lt,

renovuotai mokyklai–25 047.00 Lt

Įvertinimas

2011 m. teikdama projektą Elektrėnų savivaldybės administracija nurodė, kad „dabartinė bendruomeninės infrastruktūros situacija Semeliškėse neužtikrina geros gyvenimo kokybės ir netenkina gyventojų poreikių. Aktyvūs vietos gyventojai neturi atskirų patalpų, kuriose galėtų susirinkti, bendrauti, rengti šventes, kultūrinius renginius, plėtoti kitas bendruomenines veiklas“. Dabar jau galima drąsinti gyventojus, jei esate aktyvus, turite idėjų, norite įsilieti į bendruomenines veiklas, ateikite į renovuotą mokyklos pastatą ir parapijos namus. Jūs visuomet laukiamas. Galima tik pasidžiaugti, kad ir anksčiau vyko kultūriniai renginiai, parodos, susitikimai ir gyventojų bendravimas, buvo rengiamos šventės ir plėtojamos kitos bendruomeninės veiklos. Tik dabar tai vyksta naujose, rekonstruotose, moderniose patalpose.

2013 m. lapkričio 27 dieną Birštone vyko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros organizuotos 2007-2013 metais Pietų Lietuvoje įgyvendintų projektų apdovanojimų iškilmės, kurių metu buvo apdovanoti geriausi pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones: „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, „Probleminių teritorijų plėtra“, „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ bei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ Pietų Lietuvos savivaldybėse įgyvendinti projektai. Nominacija „Geriausias 2007-2013 m. Pietų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ atiteko projektui „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra (Elektrėnų savivaldybė)“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69