Dalintis gerąja patirtimi – didesnės galimybės

Dalintis gerąja patirtimi – didesnės galimybės
Iki š. m. gruodžio 31 d. dar galima teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ veiksmų programos VII kryptį „Tinklo valdymas“.

Parama – tinklo valdymui
Teikiant paramą pagal veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ siekiama sukurti nacionalinį ir tarptautinį forumą, kuris galėtų užtikrinti plačią informacijos, gerosios patirties apie kaimo plėtrą sklaidą bei bendradarbiavimo galimybes. Skiriama parama taip pat siekiama, jog gerosios patirties sklaida apimtų ne tik kaimo, bet ir regioninę plėtrą, aplinkosaugos politiką.
Pasinaudoti parama pagal veiklos sritį kviečiami Lietuvos kaimo tinklo nariai, kurie yra oficialiai užsiregistravę ir jų narystę bei priklausymą vienam iš penkių tinklo komitetų yra patvirtinęs žemės ūkio ministras.
Įgyvendinti šių metų Lietuvos kaimo tinklo (Tinklo) veiksmų planą skiriama 6 mln. litų.
Pagal veiksmų programos VII kryptį numatoma skirti ES parama siekia 825 tūkst. litų. ES lėšomis bus padengiama net iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pagal veiksmų programos VII kryptį parama skiriama techninei pagalbai, kuri užtikrina Tinklo narių dalyvavimą komitetuose, darbo grupėse, tarybos posėdžiuose, tinklo sekretoriato, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojamuose renginiuose, posėdžiuose.
Taip pat parama skiriama  Tinklo narių dalyvavimui Europos Komisijos, Europos kaimo plėtros tinklo, kitų šalių narių nacionalinių kaimo tinklų organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su kaimo plėtros programų įgyvendinimu.
Pakeitimai ir naujovės
Pasak Žemės ūkio ministerijos  Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės Jelenos Jusionis, šių metų liepą iš dalies pakeistos KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ metinių veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.
„Pareiškėjai, kurie teikia paraiškas paramai gauti pagal veiksmų programos VII kryptį, galės pasinaudoti supaprastinta paramos administravimo tvarka. Nauja tvarka sudarys sąlygas greičiau ir lengviau atgauti išlaidas, patirtas įgyvendinant techninę Veiksmų programos kryptį „Tinklo valdymas,“ – sako J.Jusionis.
Jos teigimu, supaprastinus paramos administravimo tvarką, Tinklo nariai galės aktyviau dalintis informacija ir gerąja patirtimi apie kaimo plėtrą ne tik nacionalinėje bet ir tarptautinėje platformoje. Pasinaudojant Veiksmų programos VII krypties teikiamomis galimybėmis, š.m. lapkričio 12 d. Europos komisijos organizuojamame LEADER subkomitečio  posėdyje kartu su Žemės ūkio ministerijos atstovais dalyvavo Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės asociacijos “Lamatos žemė” atstovė.
Vyr.specialistė paaiškino, kad Tinklo nariai, dalyvaudami Tinklo veikloje Lietuvos teritorijoje, kelionėms į posėdžius, susitikimus, įvairius renginius, gali tikėtis iki 1000 Lt išlaidų kompensavimo.
Tinklo nariai, dalyvaujantys Europos Komisijos, Europos kaimo plėtros tinklo, kitų šalių narių nacionalinių kaimo tinklų organizuojamuose susitikimuose, konferencijose, renginiuose, susijusiuose su kaimo plėtros programų įgyvendinimu, gali tikėtis išlaidų kompensavimo iki 2000 litų.
Šių renginių dalyviams taip pat galima išmokėti 100 Lt ryšių ir pašto bei 200 Lt kanceliarinėms išlaidoms kompensuoti.
Reikalavimai – konkretesni
J.Jusionis sakė, kad paramos pagal Veiksmų programos VII kryptį siekiantiems  pareiškėjams naujoje taisyklių redakcijoje numatytas ir dar vienas palengvinimas – su viena paramos paraiška, pareiškėjas gali kompensuoti jau patirtas išlaidas arba prašyti iki 50 proc. avanso, jeigu nėra išnaudotas metams šiai krypčiai numatytas paramos limitas.
„Siekiant kompensuoti patirtas išlaidas pareiškėjui nereikia atskirai pateikti mokėjimo prašymo, šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jeigu prašoma avanso“, – paaiškino J.Jusionis.
Parama pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ teikiama tik viešojo pobūdžio – ne pelno projektams. Projektas turi atitikti Tinklo veiksmų programą, bent vieną metiniame veiksmų plane nustatytų prioritetų, o projekto veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiamomis veiklos srities kryptimis, numatytomis Veiksmų programoje.
Numatyti 4 pagrindiniai projektų prioritetai: atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo  skatinimas kaime, jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus įgyvendinant projektus, žemdirbių ir vartotojų ekologinės savimonės ugdymas, verslumo įgūdžių ugdymas kaime.
Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt ir www.kaimotinklas.lt .

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų