Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“: lietaus nuspalvintos dainos

Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“: lietaus nuspalvintos dainos

Šešioliktą kartą Vievyje vyks­tantis chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ šiemet sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus: pagrindiniuose projekto renginiuose – chorų konkursuose ir jungtinių chorų koncertuose – dalyvavo 57 vaikų ir suaugusiųjų chorai iš Alytaus, Lazdijų, Raudondvario, Jurbarko, Babtų, Samylų, Garliavos, Kruonio, Musninkų, Rudaminos, Vilkaviškio, Kybartų, Molėtų, Ukmergės, Jonavos, Pakertų, Kai­šiadorių, Marijampolės, Pa­bradės, Varėnos, Anykščių, Prienų, Lentvario, Vievio, Palangos, Panevėžio, Kauno, Vilniaus bei Lenkijos, Latvijos, Ukrainos.
Festivalyje dalyvavo 6 Vievio chorai: Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė), moterų choras „Vieva“ ir senjorių choras „Sesės dainoje“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė) bei Vievio gimnazijos jaunių bei jaunimo mišrus chorai (vadovė Dalia Davidavičienė) skambiai įsiliejo į jungtinį chorą.
Vievio meno mokyklos jaunučių choras dalyvavo chorų konkurse ir jaunučių chorų kategorijoje laimėjo II vietą.

This slideshow requires JavaScript.

SUAUGUSIŲJŲ CHORŲ DIENA
Chorai varžėsi pasaulietinės ir sakralinės muzikos konkursuose, skirtuose žymios chorvedės vievietės Aldonos Pulauskienės šviesiam atminimui.
Pasaulietinės muzikos konkurse chorus vertino komisija: LMTA profesorius Dainius Puišys, KTU choro „Jaunystė“ vadovė Danguolė Beinarytė ir kompozitorius, džiazo muzikas Dainius Pulauskas. Pirmąsias vietas skirtingose kategorijose laimėjo Kauno rajono Garliavos kultūros centro moterų choras „C.re.do“ (vadovas Dainius Druskis) ir Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė), Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė Genovaitė Kumpienė), Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė).
Konkurso Grand Prix – Dainiaus Pulausko įsteigtą prizą – į Latviją išsivežė Bauskės kultūros centro mišrus choras „Mežotne“ (vadovė Marite Jonkus).
Sakralinės muzikos konkurse chorus vertino komisija: LMTA profesorius Povilas Gylys, LMTA lektorė, Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choro vadovė Vio­leta Savickaitė-Paciūnienė ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos chorinės muzikos (dirigavimo) metodinės grupės pirmininkė, mo­kytoja ekspertė Vilma Masienė.
Pirmųjų vietų laimėtojais skirtingose kategorijose paskelbti šie chorai: Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė), merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė Genovaitė Kumpienė), Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė).
Ir šio konkurso Grand Prix – Dainiaus Pulausko įsteigtas prizas – atiteko Bauskės kultūros centro mišriam chorui „Mežotne“.
Šio choro – abiejų konkursų nugalėtojo – vadovei Marite Jonkus įteiktas specialusis diplomas „Geriausio choro dirigentas“ bei Lietuvos chorų sąjungos įsteigta dovana – Lietuvos autorių chorinių kūrinių rinkiniai.
Nominaciją „Geriausias koncertmeisteris“ laimėjo Palangos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Guboja“ ir Jūros šaulių vyrų choro koncertmeisteris Saulius Šiaučiulis (pasaulietinės muzikos konkursas) bei Kauno rajono Samylų kultūros centro moterų choro „Žaisa“ koncertmeisterė Kristina Jeganian (sakralinės muzikos konkursas). Nominantams buvo įteikti Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus įsteigti prizai.

VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ DIENA
Ji prasidėjo chorų konkursu. Jaunuosius dainininkus vertino komisija: Vilniaus universiteto chorų „Pro musica“, „Virgo“ ir „Gaudeamus“ vadovė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė; chorų vadovas ir muzikos pedagogas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinės grupės mokytoja ekspertė Natalija Krupavičiūtė.
Pirmąsias vietas laimėjo Kauno rajono Babtų gimnazijos jaunučių choras, vadovė Edita Markevičienė (jaunučių chorų kategorija), Vilniaus Bernardinų giedojimo mokyklos choras „Serafimai“, vadovė Eglė Ignatavičienė, Vilniaus kul­tūros centro LRT vaikų choras, vadovė Regina Maleckaitė, bei Punsko lietuvių kultūros namų jaunių choras „Bal­synėlis“ (Lenkija), vadovė Egidija Grimalauskienė (jaunių cho­rų kategorija), Molėtų gimnazijos mišrus choras „MG“, vadovė Rūta Vekerotienė (mišrių chorų kategorija).
Konkurso Grand Prix laimėtoju antrus metus iš eilės tapo Kauno rajono meno mokyklos jaunučių choras, jam įteiktas Dainiaus Pulausko įsteigtas pagrindinis prizas, o vadovei Renatai Mišeikienei – nominacijos „Geriausio choro vadovas“ diplomas bei Lietuvos chorų sąjungos įsteigta dovana.
Šio konkurso nominaciją „Geriausias koncertmeisteris“ laimėjo Kauno rajono Babtų gimnazijos jaunučių choro koncertmeisterė Agnė Pranculytė-Jončienė. Jai buvo įteiktas Vievio kultūros centro įsteigtas prizas.

AKTYVŪS SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVAI
Grūmojantys lietaus debesys privertė dainininkus į jungtinį chorą susiburti Vievio gimnazijoje. Nuoširdumo, puikios nuotaikos ir muzikinės bendrystės kupiname koncerte jungtinis jaunučių choras atliko Moksleivių dainų švenčių dainas, o jungtinis jaunių, merginų ir jaunimo mišrus choras – šiųmetinės jubiliejinės Lietuvos Dainų šventės kūrinius. Įspūdingam energija trykš­tančiam dainininkų jungtiniam chorui dirigavo festivalyje dalyvaujančių chorų vadovai, o publika jauniesiems atlikėjams dovanojo griausmingus aplodismentus bei šūksnius „Bravo!“. Koncertą nuotaikingomis melodijomis bei smagiais šokiais papuošė jungtinis Elektrėnų meno mokyklos ir Vilniaus rajono Pagirių meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Valdas Stanaitis), Vievio kultūros centro vaikų šokių kolektyvas „Šok‘as“ (vadovės Nijolė Anskaitienė ir Diana Kondrašova), Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mergaičių šokių grupė „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė).
Festivalio veiklose aktyviai dalyvavo ir mūsų savivaldybės chorai: Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė), moterų choras „Vieva“ ir senjorių choras „Sesės dainoje“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė) bei Vievio gimnazijos jaunių ir jaunimo mišrus chorai (vadovė Dalia Davidavičienė). Vievio meno mo­kyklos jaunučių choras (vadovė Živilė Keblikaitė-Butkevičienė) konkurso jaunučių chorų kategorijoje laimėjo antrąją vietą.

JUNGTINIO CHORO KONCERTAS
Po praūžusios liūties Vievio miesto aikštėje suskambo Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro (meno vadovas Artūras Maniušis, dirigentas Eimantas Ans­kaitis) garsai, jungtinio choro dainininkų balsai. Lietuvos dainų šventei parengtus šokius atliko Lentvario kultūros centro moterų liaudies šokių kolektyvas „Verpstė“ (vadovė Rimutė Blikertienė). Chorus ir jų vadovus pasveikino Seimo narys Kęstutis Vilkauskas ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, tądien buvęs ne tarp publikos, o dainininkų gretose kaip kamerinio choro „Con moto“ dalyvis. Publika gėrėjosi daugiau kaip trisdešimties chorų atliekamomis jubiliejinės Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ repertuaro dainomis. Kelių šimtų dainininkų chorui dirigavo festivalyje dalyvaujančių chorų vadovai. Ne vieną dainą kartu su choristais entuziastingai dainavo ir publika, tarytum patvirtindama bendruomeniškumą dainoje.

UŽSIENIO CHORO KONCERTAI
Pasaulietinės ir sakralinės muzikos konkursų nugalėtojas – choras „Mežotne“ iš Latvijos surengė koncertus Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių skyriuje ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Svetingiems šeimininkams pakalniškiečiams svečiai ne tik pateikė įdomią koncertinę programą, bet ir pasakojo apie chorinės veiklos tradicijas Latvijoje bei paties choro patirtį. Po Šv. Mišių po Trakų bažnyčios skliautais suskambusi choro atliekama muzika – latvių ir kitų šalių kompozitorių originalūs choriniai kūriniai – buvo palydima publikos ovacijomis. Publika plojo atsistojusi, ne vieno klausytojo akyse spindėjo ašaros…

DAINŲ ŠVENTĖS PARKO ATIDARYMAS
Vievio kultūros centro ir Vievio seniūnijos iniciatyva mūsų miesto pakraštyje įrengiamame Dainų šventės parke jau pasodinti pirmieji ąžuoliukai. Greta Lietuvos dainų šventės 100-mečiui skirto medelio, kurį Vievio choristai pasodino balandžio pabaigoje, sužaliuos ir kiti du – latvių choro „Mežotne“ ir Kauno rajono meno mokyklos jaunučių choro ąžuolai, nuolat primindami vieviečiams ir miesto svečiams apie tradicinį festivalį „Mūsų dainose“, kartu pagerbiant chorus – konkursų nugalėtojus. Kasmet šis parkas pasipildys keliais naujais sodinukais, kuriuos pasodins chorų konkursų nugalėtojai.

PADĖKA RĖMĖJAMS IR PARTNERIAMS
Projektą „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Finėjas“, R. Sakalauskienės IĮ „Širdgėla“. Vievio kultūros centras dėkoja ir partneriams: Vievio seniūnijai (seniūnė Kristina Vitartė), Vievio gimnazijai (direktorius Gintaras Dobilaitis), Vievio Šv. Onos bažnyčios klebonui Alfonsui Kelmeliui, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kelbonui Jonui Varaneckui, Pakalniškių bendruomenei „Jorė“ (pirmininkė Gintarė Bliujienė), Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrui (direktorė Daiva Motiejūnaitė – Minkauskė). Už pagalbą įgyvendinant festivalio renginius dėkojame gausiam būriui Vievio gimnazijos gimnazistų.
Pabaigai
Yra daug kelių paminėti Lietuvos dainų šventės 100-mečio sukaktį. Vienas jų – festivalis-konkursas „Mūsų dainose“. Atsisveikindami choristai vieni kitiems žadėjo: „Susitiksime Dainų šventėje Vilniuje! Iki pasimatymo Vingio parke liepos pradžioje!“.

Audronė Stepankevičiūtė,
Projekto „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“ vadovė

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų