,,Carito“ jubiliejus ir Neįgaliųjų bei Pagyvenusių žmonių diena Semeliškėse

,,Carito“ jubiliejus ir Neįgaliųjų bei Pagyvenusių žmonių diena Semeliškėse

Adventas. Sninga. Ramuma,
Lyg motinos nerta skara,
Apgaubs, sušildys, nuramins,
Blakstienon ašarą įpins,
Ir lyg vaikystėje kadais,
Papuošiu langus angelais.
                       Nijolė Birgėlienė

Adventas lyg šarmota motinos skara apgaubė ramybe ir viltimi, nutiesė kelius bendrystei, susikaupimui, geriems darbams, Viešpaties atėjimui. Lapkritis užbaigė senuo­sius liturginius metus ir gruodžio 2-ąją atvėrė vartus naujiesiems. Naujų liturginių metų pradžią, Neįgaliųjų ir Pagyvenusių žmonių dieną, ir, svarbiausia, „Carito“ 20-ies metų sukaktį paminėjo Semeliškių šv. Lauryno parapijos „Carito“ bendruomenė.
Susitikimas prasidėjo Švento­siomis Mišiomis, aukojamomis Se­meliškių šventovėje. Buvo meldžiamasi ir už išėjusius parapijiečius, ir už „Carito“ narius. Senjorai dalyvavo Eucharistijoje, įsigijo kalėdaičių, vėliau aplankė parapijos namus. Juo­se laukė „Carito“ atstovės, paruošusios šventines vaišes, laukė gera nuo­taika ir smagus pasibuvimas.
Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti visi išėjusieji: Semeliškių parapijos parapijiečiai ir „Carito“ savanoriai.
Prabėgę liturginiai metai buvo svarbūs Semeliškių šv. Lauryno parapijai. Parapijos „Caritas“ skaičiavo gyvavimo dvidešimtmetį. Nuoširdi padėka buvusiam parapijos klebonui Gintautui Jančiauskui, atnaujinusiam „Carito“ veiklą ir nuveikusiam daug prasmingų darbų parapijoje. Per šį laikotarpį savanorystės ir bendrystės šviesa dalijosi „Carito“ pirmininko pavaduotojos: Veronika Markevičienė ir Meilutė Rašimienė. Gaila, jog Veronika dėl rimtų priežasčių negalėjo dalyvauti šventėje, tačiau miela ištarti padėkos žodžius už nuveiktus darbus, parei­gingumą, darbštumą, nuo­širdumą. Devynerius metus Veronika darbavosi parapijos „Carito“ labui. Vėliau, šią savanorystės dovaną energingai perėmė Meilutė Rašimienė. Ji darbuojasi jau dvyliktus metus. Suburia bendruomenę, ieško naujų veiklos formų, panaudoja Dievo duotus talentus šventovės puošybai, kūrybiniams projektams. Ir pandemijos metu ryžtingais žingsniais buvo keliaujama pirmyn. Pasak Meilutės, ir maži darbai yra prasmingi, galbūt kartais jie atrodo nematomi, tačiau jie susilieja į didelę gerumo ir vilties jūrą. Ačiū „Carito“ pirmininkui, klebonui Gediminui Mieldažiui už puikią tarnystę, tęsiamą veiklą. Klebonas padeda įgyvendinti idėjas, ieško naujų sprendimo būdų, bendradarbiauja su parapijiečiais. ,,Carito“ ir parapijos veiklose visada talkina Vida Mieldažytė. Ačiū visiems bendražygiams, keliavusiems ir keliaujantiems kartu. Telydi Dievo palaima ir sveikata!
Skaidrių pateiktis atskleidė prabėgusių dešimtmečių uždangą, priminė gražiausias akimirkas, sutiktus žmones, nuveiktus darbus. Nuotraukose užfiksuoti besišypsantys veidai, įvairios veiklos. Deja, kiek žmonių jau nebėra. Meilutė Rašimienė apibendrino prabėgusį dvidešimtmečio laikotarpį.
Vaišių stalą palaimino, garbaus amžiaus senjorus pasveikino parapijos klebonas Gediminas Mieldažis.

Šilčiausi padėkos žodžiai skriejo ir ,,Carito“ savanoriams, savo gyvenamosiose vietovėse nešantiems bendrystės vėliavą. Iš dešinės: „Carito“ vadovė M. Rašimienė, klebonas G. Mieldažis, seniūnė L. Karalevičienė

Bendrystės džiaugsmas apgaubė kiekvieną, kai prasmingais žodžiais, dosnumu, širdžių šiluma dalijosi Elektrėnų savivaldybės tarybos narė ir Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė, Semeliškių seniūnė Loreta Kara­levičienė, Semeliškių bend­ruo­menės pirmininkė Rita Buivida­vičienė, bendruomenės „Strėva“ pir­mininkas Antanas Biels­kis, kul­tūros renginių organizatorė Silvija Bielskienė.
Advento giesmes, svajingas, romantiškas dainas dovanojo Se­meliškių ansamblis „Svaja“, vadovaujamas Gražinos Barzdaitienės. Šis ansamblis jau daugelį metų bendradarbiauja su parapijos „Caritu“. Ačiū už puikų, kartu praleistą laiką.
Klebonas Gediminas Mieldažis ir Meilutė Rašimienė padėkojo ir įteikė simbolines dovanas nuolatiniams rėmėjams, kiekvienais metais dalyvaujantiems akcijoje „Gerumas mus vienija“, remiantiems šventę. Tai Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė, verslininkas Kazimieras Šiaulys, verslininkas Lukas Kameneckas, Rasa Markevičiūtė, Asta ir Valdas Dzikevičiai, Vytas Barzdaitis, Janina Žebrauskaitė. Nuoširdi padėka rėmėjams! Ačiū Janinai Žebrauskaitei, ne tik aktyviai dalyvaujančiai parapijos gyvenime, bet lyg laiko metraštininkei, fiksuojančiai miestelio, parapijos, seniūnijos renginius. Ačiū Pastrėvio seniūnui ir rėmėjui Arūnui Kanapeckui, kiekvienais metais dalyvavusiam parapijos šventėse. Šiemet Pastrėvio seniūnija lapkričio 26-ąją paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų ir Pagyvenusių žmonių dieną su savo seniūnijos gyventojais.
Šilčiausi padėkos žodžiai skriejo ir „Carito“ savanoriams, savo gyvenamosiose vietovėse nešantiems bendrystės vėliavą. Jie apdovanoti simbolinėmis atminimo dovanėlėmis, pasak klebono, skirtomis kūnui ir sielai.
Adventas tuoj uždegs paskutiniąją žvakę, metai peržengs naujų vilčių slenkstį, o širdyse išliks susitikimo akimirkos. Parapijos „Carito“ šeimos narės Meilutė Rašimienė, Onutė Sabaliauskienė, Snieguolė Klimovičienė, Rasa Žukauskienė, Audra Čižienė, Aušra Šipkauskienė, Janė Radvilienė, Irena Stankevičienė, Janina Žebrauskaitė, ruošusios šventinį stalą, lauks kitų liturginių metų, kitų susitikimų. Gaila tik, jog ne visi parapijiečiai sugužėjo į parapijos salę. Matyt, turėjo kitų užsiėmimų… Prasmingo ir jaukaus laukimo!

Nijolė Ustilienė

 

Nuotraukoje: Klebonas Gediminas Mieldažis ir Meilutė Rašimienė padėkojo ir įteikė simbolines dovanas nuolatiniams rėmėjams, kiekvienais metais dalyvaujantiems akcijoje ,,Gerumas mus vienija“, remiantiems šventę

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų