Audrius Jurgelevičius ir Viktoras Valiušis: tai rankų laužymas ir demokratijos pabaiga

Audrius Jurgelevičius ir Viktoras Valiušis:  tai rankų laužymas ir demokratijos pabaiga

Virginija Jacinavičiūtė

Rugsėjo 26-ąją savivaldybės tarybos posėdyje darbotvarkė buvo sustyguota tarsi simfonija. Pirmoji posėdžio dalis pasibaigė lygiai dvyliktą, po pietų darbas taip pat buvo sklandus ir baigėsi kaip suplanuo­ta. Visos nuo kitų klausimų sutaupytos minutės buvo paskirtos diskusijoms, kurias sukėlė Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimas. Administracijos direktoriaus noras pakeisti veiklos ataskaitą sukėlė ilgą diskusiją, dalis tarybos narių bandė paaiškinti, kad toks kišimasis į ataskaitą prieštarauja demokratijos principams. Klausimo svarstymas užkliuvo ir Vyriausybės atstovei, dalyvavusiai posėdyje.

Kontrolieriaus ataskaita

Savivaldybės kontrolierė D. Kliucevičienė darbiniais rūpesčiais dalinosi su Vyriausybės atstove Vilniaus apskrityje Vida Vaičiūniene
Savivaldybės kontrolierė D. Kliucevičienė darbiniais rūpesčiais dalinosi su Vyriausybės atstove Vilniaus apskrityje Vida Vaičiūniene

Posėdyje 2017 m. veiklos ataskaitą pristatė savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė. Kontrolierė pasidžiaugė, kad 2017-aisias metais tarnybai pavyko įgyvendinti daugiau darbų, nei buvo planuota, pabrėžė, kad buvo skiriamas ypatingas dėmesys audito kokybei, paaiškino, kad kontrolierių tikslas ne konstatuoti pažeidimus, o padėti tuos pažeidimus ištaisyti, parengti rekomendacijas.
Išklausęs kontrolierės kalbą, savo pastabas pareikšti suskubo administracijos direktorius Virgilijus Pruskas. Jis paaiškino tarybos nariams, kad negalima pritarti sprendimo projektui dėl ataskaitos, nes šiai ataskaitai administracijos direktorius pateikė pataisymus. V. Pruskas pasiūlė ataskaitą patvirtinti tik tada, kai pataisymai bus įtraukti į ataskaitą. D. Kliucevičienė paaiškino, kad raštas buvo gautas prieš pat tarybos posėdį, todėl ji siūlė vėliau jį išnagrinėti ir pateikti išvadas. V. Pruskas oponavo, kad rekomendacijas pavėlavo atsiųsti todėl, kad atostogavo. Ši diskusija padalino tarybos narius į dvi barikadų puses. V. Valiušis replikavo, kad nėra priežasčių netvirtinti ataskaitos, jei administracijos direktorius pramiegojo terminus ir pataisymų nepateikė laiku. Andrejus Paberalis ir Kęstas Vitkauskas siūlė ataskaitos tvirtinimą atidėti iki kito posėdžio. Šią diskusiją išklausė ir savo pastabas išsakė Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vida Vaičiūnienė, kuri paaiškino, kad V. Prusko pataisymai jai kelia abejonių, nes nei administracijos direktorius, nei taryba negali keisti ataskaitos, gali tik teikti pasiūlymus kontrolierei. Bene labiausiai už idėją atidėti ataskaitos tvirtinimą agitavo A. Paberalis. Jis aiškino, kad kontrolierė iki spalio 1 d. privalo pateikti ataskaitą, tačiau taryba iki tos dienos neprivalo jai pritarti. Po visų nuomonių Socialdemokratų frakcijos vadovas

Bendrų temų pokalbiui surado K. Vitkauskas, R. Kartenis, V. Valiušis, V. Pruskas ir A. Adomaitis
Bendrų temų pokalbiui surado K. Vitkauskas, R. Kartenis, V. Valiušis,
V. Pruskas ir A. Adomaitis

Arvydas Vyšniauskas sukvietė savo frakciją į pasitarimą, kuriame dauguma pritarė ataskaitos pa­tvirtinimo atidėjimui. Po tarybos narių balsavimo buvo pritarta ataskaitos tvirtinimą atidėti. V. Valiušis šį balsavimą pavadino demokratijos pabaiga ir gėdingu veiksmu. Algimantas Adomaitis komentavo, kad toks balsavimas parodo, jog norima, kad Kontrolės tarnyba būtų kišeninė, o ataskaitos turėtų patikti administracijos direktoriui. Audrius Jurgelevičius balsavimą pavadino rankų laužymu. V. Pruskas tei­sinosi, kad tai ne rankų laužymas, o klaidų taisymas. Apibendrindama diskusiją D. Kliucevičienė kalbėjo, kad nėra kišeninė kontrolierė, kad audito metu tikrintoms įstaigoms teiktas rekomendacijas vertina pagal turimus įrodymus ir baiminasi, kad spalio mėnesį vėl gali gauti naujų raštų ir ataskaitai vėl gali būti nepritarta.

Gersime alų mugėje
Elektrėnų savivaldybės taryba nusprendė šiemet suteikti lengvatas derliaus šventėje „Gėrybių kraitė“ dalyvausiantiems prekybininkams. Nei tautodailės dirbiniais, nei žemės ūkio produktais prekiausiantiems asmenims nereikės mokėti rinkliavos. Pernai iš visų prekybininkų buvo surinkta 515 eurų. Žemės ūkio produktais prekiavę asmenys į savivaldybės biudžetą pernai įnešė 238 eurus, o tautodailės dirbinių prekiautojai – tik 25 eurus.
2016 m. spalio mėnesį sa­vivaldybės taryba buvo nutarusi neišduoti vienkartinių licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais renginių metu, tačiau šioje mugėje galėsime paskanauti vyno ar alaus, nes tarybos nariai pritarė taisyklei pritaikyti išimtį. Ankstesnis tarybos sprendimas draudė bet kokių alkoholinių gėrimų prekybą, o po šio tarybos posėdžio derliaus šventėse bus galima skanauti vyno ar alaus, kurie sertifikuoti Tautinio paveldo produktų įstatymo nustatyta tvarka ir pripažinti tautinio paveldo produktais.

Atleido nuo mokesčio
Posėdyje buvo balsuojama dėl įmonės „Donersa“ atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio, kurį sudaro 7 013 eurų. Įmonei „Donersa“ priklauso Speedway kartodromas, esantis prie Strošiūnų. Prašymą atleisti nuo mokesčio įmonė motyvavo tuo, kad veiklą pradėjo palyginti neseniai, kad įmonės veiklos pradžioje reikalinga pagalba įmonei įsitvirtinti.100 tūkst.eurų į verslą investavusi įmonė planuoja dar plėstis, sukurti naujų darbo vietų. Rašte įmonė akcentavo, kad dėjo dideles pastangas derėdamasi su Lietuvos automobilių kelių direkcija, kad būtų inicijuota kelio A1 rekonstrukcija ir infrastruktūriniai atnaujinimai ties Strošiūnų kaimu. ­­K. Vitkauskui paklausus, ar įmonė prisideda prie kultūrinio savivaldybės gyvenimo, meras paaiškino, kad karto­dromas bendradarbiauja su Beižionių vaikų globos namais. Daliai tarybos narių atrodė nepriimtina antrus metus iš eilės atleisti įmonę „Donersa“ nuo mokesčių. Pasigirdo nuomonių, kad ir daugiau įmonių reikalinga pagalba, pritrūko argumentų, kodėl būtent šiai įmonei taikomos lengvatos. A. Paberalis kalbėjo, kad tarybos narių pritarimas būtų geras pavyzdys kitoms įmonėms prašyti pagalbos. ­R. Kartenio siūlymu buvo balsuota sumažinti perpus turto mokestį įmonei „Donersa“, tačiau tokio pasiūlymo pritarimui pritrūko balsų. Po antrojo balsavimo buvo pritarta pradiniam sprendimo projektui – atleisti įmonę nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Švietimo klausimai
Posėdyje nemažai dėmesio buvo skirta švietimo klausimams, kuriuos­ pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Tarybos nariai sprendė klausimą dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovams. Šio klausimo esmę pakomentavo Švietimo profsąjungos pirmininkas, istorijos mokytojas ir tarybos narys A. Jurgelevičius: „Savivaldybės taryba pakoregavo švietimo ir sporto įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atsi­žvelgdama į pasikeitimus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme. Iš esmės tai formalus pokytis – panaikinus švietimo įstaigų vadovų kvalifikacines kategorijas, atskirai taikytas procentinis koe­ficiento padidinimas dabar įtrauktas į patį koeficientą. Tiesa, naujai skaičiuo­jamas atlyginimas daugeliu atvejų liko tas pats. Ir tik keliems vadovams jis neženkliai pakilo, nes reikėjo buvusius koeficientus „pritraukti“ prie minimalios pasikeitusiame įstatyme nustatytos ribos. Tai atsitiko kalbant apie Pylimų vaikų lopšelį-darželį, Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ir Vievio meno mokyklą“.

Turės bendruomenės namus
Laimingas iš posėdžio išėjo Pylimų bendruomenės pirmininkas Timofejus Rusakovas. Savivaldybės taryba pritarė bendruomenės inicijuotam pasiūlymui įsigyti pastatą, esantį Pylimuose, Liepų g. 5, kuris po remonto tarnaus bendruomenės reikmėms. 200 kv. m ploto pastatas savivaldybei kainuos 8 tūkst. eurų, nors turto vertintojai šį pastatą įvertino 20 500 eurų.
Po to, kai savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius pristatė sprendimo projektą, pasigirdo nuomonių, kad naują pastatą pastatyti daug pigiau nei remontuoti seną. Meras į tokį teiginį atsakė, kad naujo pastato statyba kainuotų apie 200 tūkst. eurų, o senas pastatas liktų stovėti apleistas. Meras K. Vaitukaitis kalbėjo, kad Pylimų bendruomenė vis auga, darželyje trūksta vietų, todėl bendruomenės namai pylimiškiams labai reikalingi. Dar meras pridūrė, kad savivaldybėje yra daug mažesnių bendruomenių, kurios turi bendruomenės namus, todėl neteisinga, kad tokia didelė bendruomenė savo namų neturi. Kalbėdamas apie remontą K. Vaitukaitis paaiškino, kad tik dalis pinigų pastato remontui bus panaudojama iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybė bandysianti lėšų gauti rašydama projektą Vietos veiklos grupei, o prie pastato įrengimo savo darbais prisidės patys bendruomenės nariai.
Bendruomenės pirmininkas T. Rusakovas pasisakydamas taip pat įtikinėjo tarybos narius, kad aktyviai Pylimų bendruomenei reikia vietos susibūrimui, pasakojo, kad ansamblio „Pylimėlis“ nariai neturi kur repetuoti. Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė pastatą nupirkti.

Komentarai:

  1. Ne visada kontroliuojanti institucija teisi. Reikia pripazinti ir savo klaidas kai jos yra akivaizdzios. Tikiu teisingumu, blaiviu protu ir kontroliuojancio Sazine.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69