Atsakymas į kolektyvinį (324 parašai) 2011-08-10 Vievio m. gyventojų prašymą dėl šilumos ir karšto vandens kainų taikymo.

Atsakymas į kolektyvinį (324 parašai) 2011-08-10 Vievio m. gyventojų prašymą dėl šilumos ir karšto vandens kainų taikymo.

Operatyviai atsakyti gyventojams, ar ateityje gali tikėtis sumažintų šilumos ir karšo vandens kainų, nebuvo galimybės, nes Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tik pagal iš anksto suderintą grafiką UAB „Gelvitai“ 2011-10-26 nutarimu Nr.03-309 buvo nustatytos šilumos kainų dedamosios, pagal kurias yra perskaičiuojama šiluminės energijos kaina. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Komisijos nustatyti pakeitimai dar turi būti teikiami Elektrėnų savivaldybės tarybai. Priimtas sprendimas įsigaliotų tik nuo 2012-01-01. Pateikiame aktualią informaciją Vievio m. centralizuotos šilumos vartotojams.

Parengė Ūkio skyriaus vyr. spec. Stasys Ščiukaitis pagal  UAB „Gelvita“ direktoriaus T. Rusakovo  pateiktą informaciją

1. Lengvatos, taikytos Vievio vartotojams iki 2010 metų šildymo sezono pradžios.

Iki 2010 m. šildymo sezono pradžios Vievio vartotojams šiluma buvo gaminama Vievyje veikusiose katilinėse. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau VKEKK) UAB „Gelvitai“ šilumos bazinių kainų dedamąsias nustatė 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr.03-129, o Elektrėnų  savivaldybės taryba  2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-202 jas patvirtino.  Pagal jas apskaičiuota šilumos kaina – 25,83 ct/kWh  be PVM buvo taikoma nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

Nustatant 2009 m. rugsėjo 30 d. šilumos bazinę kainą, į jos sudėtį buvo įtraukta liepos mėnesio dujų pirkimo kaina – 904,27 Lt/1000m³. Realiai dujų kainos 2009 m. kilo ir šiluminės energijos kaina turėjo būti perskaičiuota kaip pateikta lentelėje:

Nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. gamtinės dujos pabrango 42,68 procentais, arba nuo 904,27 Lt /1000m³ iki 1290,28 Lt/1000 m³. Nežiūrint į tai, kad didėjo dujų kaina (dėl to didėjo sąnaudos šilumos gamybai), UAB „Gelvita“ šilumos kainų nedidino. Dėl minėtos priežasties susidarė kainų skirtumas, kuris 2010 m. rugsėjo mėnesį buvo 5,31 ct/kWh. Pagal teisės aktus šilumos kainų dedamosios turėjo būti perskaičiuojamos kiekvieną mėnesį pagal VKEKK nustatytą šilumos kainų skaičiavimo metodiką, jeigu šilumos  kaina kinta (didėja arba mažėja) 5 procentais nuo apskaičiuotosios.

Apie situaciją ir taikomas šilumos ir karšto vandens kainas bendrovė laiku informavo klientus bendrovės skelbimų lentose, interneto svetainėje  www.gelvita.lt.

2. Lengvatos, taikomos nuo 2010 metų  šildymo sezono.

2010 m. šildymo sezoną UAB „Gelvita“ pradėjo atlikusi šilumos ūkio tinklų renovaciją, kurios metu buvo sustabdyta keturių katilinių veikla. Šių katilinių šilumos tinklai sujungti į  vientisą sistemą. UAB „ENG“ nutiesė  šilumos tinklus nuo Elektrėnų m. iki Vievio m. Atsiradus galimybei pirkti šiluminę energiją, sumažėjo gamybos, dujų sąnaudos, dėl to UAB „Gelvita“ sumažino  šilumos kainą visiems Vievio m. daugiabučių namų vartotojams, įskaitant ir Stoties g. daugiabučius namus (čia šiluma gaminama katilinėje) 6 procentais. Su VKEKK buvo suderinta mažesnė kaina, t. y. 24,28 ct/kWh be PVM (26,47 ct/kWh su PVM) visiems vartotojams.  UAB „ENG“ parduodamos šilumos kaina 5 procentais mažesnė už šilumos, gaminamos vietinėse katilinėse, kainą. Lietuvos elektrinėje gaminamos šilumos kaina tiesiogiai priklauso nuo dujų kainos, kuri šiuo metu yra 1578,81 Lt/1000 m³) UAB „ENG“ šiluminės energijos kilovatvalandės kaina  be PVM yra 17,53 ct (su PVM 21,21 ct).Vartotojams UAB „Gelvita“  taiko nekintamą su VKEKK suderintą kainą. Palyginti pateikiame kainas gretimose savivaldybėse, kur šilumos gamybai naudojamas kuras –  dujos: „Trakų šiluma“ – 33,58 ct/kWh, „Kauno energija“ – 31,11 ct/kWh, „Vilniaus energija“ – 30,16 ct/kWh. Lietuvoje vidutinė šilumos kaina – 27,14 ct/kWh.

Kadangi šilumos kaina nebuvo perskaičiuota, UAB „Gelvita“ už parduodamą šiluminę energiją vartotojams patiria didelių nuostolių. Iki šiol UAB „ENG“ negali (ar nenori) patvirtinti  VKEKK parduodamos šiluminės energijos kainos, dėl to UAB „Gelvita“ negali laiku perskaičiuoti šiluminės energijos kintamos dalies dedamųjų.

Pagal 2011 m rugsėjo 29 d. Šilumos ūkio įstatymo 2,3,20,28,31,32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-1608 (Žin.,2011, Nr.123-5816) draudžiama įtraukti į šilumos kainą šilumos punktų priežiūros sąnaudas, dėl to (vadovaujantis minėto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi)  nuo 2012 m. sausio 1 d. šilumos kaina mažės 1,05 ct/kWh. VKEKK 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 03-309 nutarė pakeisti 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr.03-129, kuriame buvo nustatytos bendrovei pastoviosios dedamosios ir kintamos dedamosios formulė. Artimiausiu metu UAB „Gelvita“ pateiks savivaldybės tarybai prašymą dėl dedamųjų pakeitimo patvirtinimo.

Vievio m. centralizuotos šilumos tiekimo įmonė priklauso savivaldybei, todėl UAB „Gelvita“ ir savivaldybės atsakingos tarnybos siekia piginti šilumą vartotojams.

Raginame  šilumos vartotojus  gerinti savo būstų energetines charakteristikas, nes  nuo jų priklauso gyvenimo kokybė ir sąskaitose už suvartotą šilumą nurodoma suma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų