Apie galimybę įteisinti savavališką statybą

Jeigu laiku nepasirūpinote statomo ar jau pastatyto statinio statybą leidžiančiu dokumentu (toliau – SLD), kai jis privalomas, tikėtina, kad netrukus užgrius nemalonūs rūpesčiai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI), organizuodama reidus savavališkoms statyboms išaiškinti ar gavusi informacijos apie be reikalingų dokumentų statomą (pastatytą) statinį, atliks patikrinimą, surašys savavališkos statybos aktą (toliau – aktas) ir pateiks reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – reikalavimas). Kitaip tariant, pareikalaus statinį nugriauti ir skirs baudą už teisės aktų pažeidimus. Tačiau VTPSI pareigūnas, įteikdamas reikalavimą, informuos apie galimybę nesunaikinti savo, nors ir neteisėtos, veiklos kūrinio. Tiesa, šia galimybe pasinaudoti galima ne visada.

Statybos įstatymas suteikia teisę statytojui, kuriam dėl statinio statybos surašytas aktas ir pateiktas reikalavimas, parengti projektinę dokumentaciją ir gauti SLD tik tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokia statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.
Jeigu jau turite statinio projektą ir pagal paminėtas sąlygas SLD gali būti išduotas, vėl teks atverti piniginę. Kartu su prašymu išduoti SLD ir prie jo pridedamais privalomais dokumentais savivaldybės administracijai turi būti pateiktas ir dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – įmoka) sumokėjimą, bei jos apskaičiavimo dydį pagrindžiantys dokumentai.
Ši įmoka nustatoma asmens, kuriam pateiktas reikalavimas, iniciatyva ir lėšomis atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal akto surašymo metu galiojančius statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas. Ekspertizę gali atlikti tik atestuotos ekspertizės įmonės (sąrašas paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt). Įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę Į = V2/1 mln. Lt, čia: Į – įmokos dydis; V – sąnaudų vertė. Statytojo apskaičiuotos ir sumokėtos Įmokos dydį patikrins savivaldybės administracija. Statybos įstatyme nustatyta, kad įmoka negali būti mažesnė kaip 300 litų ir didesnė kaip 500 000 litų. Statytojui neprisipažįstant, tačiau savivaldybės administracijai turint informacijos, kad dėl prašyme išduoti SLD nurodyto statinio yra surašyti aktas ir reikalavimas, prašymas neregistruojamas, jei nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos sumokėjimą, ir prašyme nenurodyta „savavališka statyba“.
Kai naujo statinio statyba pripažįstama savavališka dėl esminių statinio projekto sprendinių (pvz., dėl statinio vietos sklype, statinio išorės matmenų) pažeidimo, įmokos dydis apskaičiuojamas įvertinus statinio dalies, išeinančios už statinio projekte numatyto statinio kontūro ribų, statybos sąnaudų vertę. Tačiau, jeigu pagal pakoreguotą projektą, pateiktą su prašymu išduoti naują SLD, atskiros statinio dalys (pvz., laiptai) toje vietoje negalės likti (reikės išardyti), tai, skaičiuojant įmokos dydį, jų įrengimo sąnaudų vertė neturėtų būti vertinama.
Kai statomas ne naujas statinys, o savavališkai rekonstruojamas esamas ir reikalavime nurodoma išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis, įteisinant tokią statybą, įmokos dydis skaičiuojamas įvertinus tik šių dalių statybos sąnaudas akto surašymo metu.
Gavęs SLD savavališką statybą įteisinantis asmuo privalo VTPSI teritoriniam skyriui pateikti šio dokumento kopiją ir laukti dar vieno pareigūnų vizito, kurio tikslas – patikrinti, ar statinys statomas (pastatytas) pagal projektą, kurio pagrindu išduotas SLD. Be to, dar tikrinamas ir SLD išdavimo teisėtumas.
Jeigu VTPSI savavališkos statybos dar neaptiko (akto ir reikalavimo nesurašė), turėtumėte kuo skubiau pasirūpinti projektu ir gauti SLD įprasta tvarka, išvengiant baudos ir įmokos.
Konkretaus statinio statybos galimybę išsiaiškinti padėtų projektuotojas, į kurį kreiptumėtės dėl statinio projekto parengimo. Taip pat reikiamos informacijos galėtų suteikti ir savivaldybės, kurios teritorijoje statomas statinys, administracija.
VTPSI kompetencijos klausimais konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 207 3333. Prieš kreipiantis nurodytu telefonu patartina susipažinti su VTPSI interneto svetainės www.vtpsi.lt skyriuje „Konsultacijos“ paskelbtais klausimais ir atsakymais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69