Advento laikotarpis – ramybė taryboje

Advento laikotarpis – ramybė taryboje

Julija Kirkilienė

Gal adventinis laikotarpis tarybos nariams įkvėpė ramybės, kad gruodžio 16 d. posėdis praėjo ne tik be ryškesnių kivirčų, bet ir su opozicijos pagyromis valdantiesiems.

Be priekaištų

Pirmuosius 4 sprendimų projektus pristatė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko. Ji tarybos narius informavo apie 2015-2017 metų strateginio veiklos plano ir 2015 m. biudžeto pakeitimus bei kitus savivaldybės finansinius reikalus. Sprendimų projektus ji taip atidžiai paruošia, taip aiškiai lentelėse išdėsto pajamas, išlaidas, asignavimus, tad net labiausiai norintiems prisikabinti opozicijos nariams atsakymus duoda konkrečius ir pagrįstus. Visi sprendimų projektai dėl pinigų skirstymų priimti buvo be ilgų diskusijų. Aktyvaus opozicijos nario Algimanto Adomaičio pagyrų sulaukė ir kita administracijos darbuotoja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Tarybos nariai pritarė jos teiktam sprendimo projektui „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“. Tame apraše pakeista tai, jog pajamoms viršijus keletą eurų, tai nebūtų priežastis žmogui, išskirtiniais gyvenimo atvejais, negauti vienkartinės pašalpos. Kad būtų mažesnės išlaidos, apraše įrašyta, kad išmokos būtų mokamos per banką, o tik išimtiniais atvejais – per paštus. Tie išskirtiniai atvejai yra neįgalūs ar socialinės rizikos apskaitoje esantiems žmonėms, nes pašte išmokas paimti gali ir socialiniai darbuotojai. Tai, pasak vedėjos, svarbu, kad pašalpoms skirti pinigai būtų panaudojami pagal paskirtį.

Su priekaištais

Skirtingai nei J. Goličenko ir V. Šimkūnienė dirba Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. Tarybos nariai jo nepagarbą kenčia kantriai. Pradėjus svarstyti jo teikiamą sprendimo projektą, vedėjo nebuvo salėje, pristatęs projektą, jis iš salės išskubėjo, neišklausęs tarybos narių pastabų. Tokiam, atrodo, nekaltam sprendimo projektui „Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo papildymo“ tarybos nariai nepritarė. O nepritarė todėl, kad savivaldybės kelių sąrašo iki komitetų posėdžių A. Butrimavičius visai nepateikė. Ūkio komitete jis ilgai tarybos nariams aiškino, kad tas sąrašas visai nereikšmingas, jį tik reikia papildyti pagal Kelių įstatymo reikalavimus. Iki tarybos posėdžio vedėjas tą sąrašą pateikė, bet jame tarybos nariai surado daug ne tik gramatinių klaidų, bet, pasak posėdyje kalbėjusio tarybos nario Vytauto Vėželio ir visuomenės atstovo Edmundo Vėželio, sąrašuose neatitinka kaimų, gatvių, kelių teritorijos, atstumai, kelių danga ir kt. Taryba sprendimo projekto nepatvirtino, o meras Kęstutis Vaitukaitis tarybos nariams pritarė, pažymėdamas, kad tuos sąrašus vieną kartą reikia sudaryti tvarkingai.

Nežinojo, ko nori

Kad ne visi tarybos nariai įsigilina į sprendimo projektus, paaiškėjo svarstant projektą „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Elektrėnų savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kaip sveikatos priežiūros organizavimas turėtų mokyklose vykti, atidžiau pasidomėjo tarybos narys Ramūnas Kartenis ir tarybai raštu pateikė pasiūlymus. Jis siūlė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro (VSB) specialisto darbo laiką derinti su aptarnaujamos mokyklos direktoriumi, parengti sveikatos priežiūros veiklos planą, jį suderinti su aptarnaujamos švietimo įstaigos vadovu. Planą siūlė tvirtinti VSB direktoriui. Veiklos vykdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 4 procentus lėšų nuo specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo ir kt. Bet tarybos nariai jo siūlymams nepritarė. Tarybos narys Andrejus Paberalis siūlė tą klausimą atidėti kitam posėdžiui, gerai išdiskutuoti, kad skuboti sprendimai nebūtų neteisingi. Tarybos nariai ir tam pasiūlymui nepritarė. Pagaliau balsuodami nepritarė ir visam sprendimo projektui.

Žinojo, ko nori

Taryba patvirtino 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planą. Planą pristatė už to plano vykdymą atsakingas buvęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas, o dabar bendrovės „Hidroterra“ atstovas Jurijus Valiūnas. Šiuo sprendimo projektu gyventojams siunčiama žinia, kad atliekų kiekis bus mažinamas pradėjus atliekas apdoroti mechaniniu biologiniu būdu. Įrengimus planuojama pastatyti Vilniuje šalia termofikacinės elektrinės. Atliekų taip pat sumažės prekybos centruose įrengus tarometrus – plastikinių ir stiklinių butelių priėmimo įrengimus. Bet Kazokiškių sąvartyne vis tiek bus statoma dar viena sekcija, o mokesčiai už atliekų išvežimą tikrai nemažės. Iš Elektrėnų savivaldybės į Kazokiškių sąvartyną per metus išvežama per 6 tūkst. tonų atliekų.

Kitu sprendimo projektu taryba žmonėms siunčia žinią, kad internete atsiras visų savivaldybės kapinių sąrašai. O prie tų sąrašų tarp informacijos apie kapinių pavadinimą, gatvių, su kuriomis kapinės ribojasi, pavadinimus, kapinių statuso, ploto ir kitos informacijos bus kapinių prižiūrėtojo pavardė ir telefono numeris. Kapinių prižiūrėtojo kontaktai, ko gero, žmonėms bus pati reikalingiausia informacija.

Posėdžio pabaigoje tarybos narys Arūnas Kulboka tarybai ir administracijai pateikė klausimą, ar savivaldybė, įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras steigėja, užtikrins, kad tualetas veiktų I aukšte. Tarybos narė Laimutė Ablingienė tarybos nariams pasiūlė pasirūpinti, kur benamiai galėtų apsiprausti. Posėdžio pabaigoje meras Kęstutis Vaitukaitis, atsiliepdamas į opozicijos priekaištus, tarybai pateikė valdančiosios daugumos darbo programą. Programa patenkintas liko ir A. Adomaitis, kadangi ten įtraukta ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ programos dalis, kurios nebuvo nė vienos kitos partijos programose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69