Adventinė popietė Tarptautinę savanorystės dieną

Adventinė popietė Tarptautinę savanorystės dieną

Šventiškai papuošta Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos salė sausakimša. Ir visai nenuostabu – juk vyksta asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ adventinis renginys. Scena papuošta asociacijos logotipu, žavia eglute, snaigėmis, sniego kalnais, o juose – daug angeliukų. Mažieji angeliukai – Elektrėnų meno mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Laimos Mažuolytės. Kai nuskamba choro atliekama „Tyli naktis“, salėje nuvilnija jaudulys, šypsenos, džiaugsmas…
Po nuskambėjusios giesmės renginį tęsia nuolatinė renginių ve­dėja Elektrėnuose nuoširdžioji Vilija Dobrovolskienė: „Baltu žiemos taku atėjome į adventinį laikotarpį. Tai puikus metas, ramybės ir susikaupimo laikas – seni darbai jau lyg ir baigti, nauji dar lyg ir nepradėti… Tai metas, kai galime pagalvoti apie tai, kas buvo, kas yra, kas bus… Stabtelkim, apmąstykim nueitus kelius, pasikvieskime į sielą ramybę, palinkėkime ramaus šventinio buvimo visiems ir sau… Kai nuskambėjo šios nuostabios dainos akordai, turbūt ne vieno širdis suspurdėjo – ateina Kalėdos. Ateina gražiausios metų šventės. Laukdami jų, pabūkime kartu, prisiminkime tai, kas buvo gražu, jauku, šilta.“
Vilija pasidžiaugė, kad asociacijos organizuotame renginyje dalyvauja daug garbių svečių: pabūti kartu šventišką popietę atvyko be galo miela, iniciatyvi, nuoširdi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerė Agila Barzdienė. Garbi viešnia pasveikino renginio dalyvius, organizatorius, priminė asociacijos nuveiktus gerus darbus ir už juos gautus Prezidento apdovanojimus.

Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, sveikindamas šventės dalyvius, šiltai kalbėjo apie bendradarbiavimą su asociacija, su savanoriais, gyrė juos už veiklumą ir nuoširdų darbą. Savivaldybė yra viena iš asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ partnerių, todėl meras padėkojo už bendrystę ir bendradarbiavimą.
Gruodžio 5-ąją yra minima Tarptautinė savanorystės diena. So­cialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė sveikino asociacijos savanorius, vadovę Birutę Grybauskienę gražios šventės proga, linkėjo tęsti prasmingus darbus, tiesti pagalbos ranką visiems, reikalingiems pagalbos ir palaikymo.

This slideshow requires JavaScript.

Popietės vedėja perskaitė sveikinimus asociacijai, atkeliavusius iš partnerių Čikagoje, Airijoje, Vilniuje, padėkojo renginyje dalyvaujantiems partneriams iš Vilniaus darželio „Žilvitis“, Elektrėnų darželio „Žiogelis“, bibliotekos, asociacijos „Beloniškių bendruomenė“, Elektrėnų savivaldybės, literatų klubo „Strėva“, Kultūros centro ir kt.
Nepaprastai visus sužavėjo kasmet adventiniame renginyje dalyvaujantis kunigas Gintas Petkevičius, Elektrėnų parapijos vikaras. Tiek gražių žodžių apie adventą, apie artėjančias Kalėdas išgirdo susirinkusieji! Nepaprastai šilti prisiminimai apie vaikystę tėvų namuose, apie santykius su artimaisiais sušildė visų širdis, sugraudino. Kartu su choristais kunigo atlikta kalėdinė daina sulaukė šilčiausių aplodismentų.
Charizmatiškoji renginio ve­dėja Vilija padėkojo visiems už linkėjimus, palinkėjo ramaus švenčių laukimo, sveikatos ir stiprybės. O tada vėl dainavo jaunieji dainininkai, po jų – nuotaikingoji „Žara“, kuriai vadovauja Ričardas Ramanauskas.
Popietės vedėja Vilija pakvie­tė susirinkusius pasidomėti sa­vanorių darbų paroda, pasivaišinti ukrainiečių, dabar gyvenančių Elektrėnuose, paruoštomis vaišėmis. Tada ji padėkojo, kad prasmingas laikas kartu dovanojo visiems šventinę nuotaiką, palinkėjo, kad baltu žiemos taku atėjęs adventas ir šviesus Kalėdų laukimas būtų jaukus ir teiktų džiaugsmą.

 

Eugenija Lukšienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų