2011 m. liepos 8–14 d.

2011 m. liepos 8–14 d. „Elektrėnų kronikos“ Nr. 26 straipsnyje „Buldozerio, ar jau tanko pagalba priimami sprendimai?“ tarybos narys Algimantas Adomaitis išsakė savo nuomonę ir nepagrįstus nuogąstavimus apie tarybos priimtus sprendimus. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų projektai yra rengiami vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais. Rengėjai projektus derina su juristais, jie taip pat siunčiami ir Vyriausybės atstovui, kuris vykdo savivaldybės sprendimų projektų ir priimtų sprendimų teisėtumo priežiūrą. Jei sprendimų projektai  prieštarautų teisės aktams, Vyriausybės atstovas reikalautų susilaikyti juos priimant, o priimtus sprendimus – panaikinti. Jokių pastabų dėl sprendimų projektų neteisėtumo nei savivaldybės, nei Vyriausybės atstovo teisininkai nereiškė. Pateikiame sprendimų rengėjų komentarus:

Informaciją parengė vyr. spec. R. Bartkevičienė

1. „Sprendimas dėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti“.

Laikinai laisvos biudžeto lėšos, kurios liks patenkinus visus įstaigoms patvirtintus asignavimus (nebus neišmokėtų atlyginimų ar pašalpų, nesumokėtų mokesčių ir kt.), bus panaudotos tik teikiamiems apmokėti projektams, kurie finansuojami lėšų grąžinimo būdu (sąlyga, kad darbai ne tik įvykdyti, bet ir apmokėti), jokiems avansams ar kitokiems mokėjimams lėšos nebus naudojamos. Nepriėmus šio sprendimo, reikėtų sprendimo dėl apmokėjimo iš banko paskolos ir turėti papildomų išlaidų palūkanoms.

2. „Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.

Svarstant Reglamento rengimo komisijoje ir visuose komitetuose išnagrinėtą klausimą dėl  Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 2011-06-29 savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateikti du redakciniai pasiūlymai:

1. nustatyti, kad didesni atlyginimai ir išmokos tarybos nariams būtų mokami ne iš karto, o nuo 2011-10-01;

2. vietoj MGL įrašyti: „Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų bazinių socialinių išmokų (BSI)“.

Tarybos narys Algimantas Adomaitis atkakliai kritikavo pirmąjį pasiūlymą dėl to, kad jis nėra persvarstytas komitetuose, nors dėl antrojo pasiūlymo, kuris lygiai taip pat nebuvo svarstytas komitetuose, nepriekaištavo.

Keistas sutapimas, kad tik pirmasis pasiūlymas yra susijęs su tarybos narių ir asmeniškai su Algimanto Adomaičio algos ir išmokų padidinimo nukėlimu.

Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentas ir kiti galiojantys teisės aktai nereikalauja, kad kiekvienas redakcinis pasiūlymas būtų apsvarstytas komitetų posėdžiuose.

3. „Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų  nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo“.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Elektrėnų savivaldybės taryba 2003-02-19 sprendimu patvirtino Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarką, kurios 2.1.1. punktu tarybai suteikiama teisė išimties tvarka išnuomoti patalpas ne konkurso tvarka. Nors parduotuvės Taikos g. 2, Elektrėnai, pastatas yra įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą, bet kol nekilnojamojo turto kainos yra labai žemos, pastatą pardavinėti netikslinga, o pastatą toliau nuomojant, jis bus prižiūrėtas, į savivaldybės biudžetą bus gaunamos pajamos už nuomą, bus išsaugotos įmonės darbuotojų darbo vietos.

4. „Sprendimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo“.

Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, kur nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų teikti mokesčių lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas.

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje svarstant UAB „Inarvida“ prašymą sumažinti nekilnojamojo turto mokestį, kai kurie tarybos nariai prisiminė ir priminė kitiems tarybos nariams duotus priešrinkiminius pažadus skatinti savivaldybės smulkiuosius ir vidutinius verslininkus, sudaryti palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti. Sumažinus 50 % nekilnojamojo turto mokestį, savivaldybė šiai įmonei suteikė valstybės pagalbą – 12008,00 Lt, kuri įregistruota Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos registre.

Visi pateikti smulkaus ir vidutinio verslo atstovų prašymai mokesčių klausimais ir ateityje bus teikiami svarstyti Elektrėnų savivaldybės tarybai.

5. „Sprendimas dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų“.

Skelbiant patalpų Draugystės g. 20, Elektrėnai, nuomos konkursą buvo nurodyta sąlyga, kad buvusiose viešojo maitinimo patalpose būtų įrengta sporto salė. VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras šių patalpų pertvarkai buvo parengęs projektą, bet dėl lėšų stygiaus jo neįgyvendino, todėl nuomos konkurso nugalėtojui (UAB „HALKIS“) į nuomos sutartį buvo įrašyta sąlyga įrengti sporto salę pagal turimą projektą. Šį sutarties reikalavimą Nuomininkė įvykdė. O pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-05-27 sprendimu Nr. TS-114 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 18 punkto nuostatas „Nuomojamo turto pagerinimo išlaidos gali būti įskaitomos į nuompinigius, neviršijant nuompinigių sumos, susidarančios per visą nuomos laikotarpį. Sprendimą dėl nuomojamo turto pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį priima Taryba“. Tai Elektrėnų savivaldybės taryba ir padarė priimdama 2011-06-29 sprendimą TS-172.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje yra nustatyta išimtinė savivaldybių tarybų kompetencija – „sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69