10 metų – 10 argumentų. Kodėl ES yra gerai. Tęsinys

10 metų – 10 argumentų.  Kodėl ES yra gerai. Tęsinys

Ineta BRICAITĖ

Jau dešimt metų esame Europos Sąjungos (ES) nariai. Vis dar atsiranda skeptikų, burbančių, kad ES nieko gero mums nedavė. „Elektrėnų kronika“ siūlo apsižvalgyti ir atkreipti dėmesį, kaip kasdienybę Elektrėnų savivaldybėje keičia projektai, finansuoti iš ES lėšų. Apžvelgsime toli gražu ne viską – tik dalį 2007 – 2013 m. ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų projektų. Apie ikimokyklinį ugdymą, mokymąsi ir pramogas rašėme praėjusiame numeryje, o dabar pateikiame daugiau argumentų, kodėl Lietuvos narystė ES yra gerai.

1.     Ikimokyklinis ugdymas

2.     Mokymasis

3.     Pramogos

4.     Įsidarbinimas

5.     Gydymasis

6.     Aplinka

7.     Keliai

8.     Kaimai

9.     Bendruomeniškumas

10.   Pagalba silpnesniems

4. Įsidarbinimas

Susirasti darbą, ypač per ekonominę krizę, buvo pakankamai sunku. Ši problema taip pat sprendžiama ES lėšomis. Tie, kuriems įsidarbinti sunkiausia – patirties neturintis jaunimas, ilgamečiai ar potencialūs ilgamečiai darbo biržos klientai – turėjo (ir vis dar turi) galimybę gauti darbo įgūdžių, juos tobulinti, o iki šiol tokių darbuotojų nenorėję verslininkai ėmė juos graibstyte graibstyti – ES lėšomis subsidijuojama dalis bedarbių atlyginimo, t.y. verslininkams tokie darbuotojai kainuoja mažiau nei kiti.

Jauni bedarbiai iki 29 metų, bedarbiai, kuriems grėsė ilgalaikis nedarbas, ilgalaikiai bedarbiai ir verslininkai gali pajusti projekto „Pagalba įsidarbinant“ naudą. Bedarbių grupėms suteikta galimybė įgyti darbo įgūdžių, o verslo atstovai mielai priima tokius žmones dėl to, kad darbo birža iš 2007 – 2013 m. Sanglaudos fondo subsidijuoja dalį naujo darbuotojo atlyginimo.

Kitas iš ES 2007 – 2013 m. struktūrinių fondų teikiamos paramos finansuojamas projektas – „Integravimo į darbo rinką skatinimas“. Jis vyko nuo 2011 metų liepos ir tęsėsi iki šių metų kovo. Projektui, vykdytam visuose Vilniaus teritorinės darbo biržos skyriuose, skirta šiek tiek daugiau nei 125 milijonai litų paramos. Bedarbiams buvo suteiktas profesinis mokymas, kiti iš karto buvo įdarbinti subsidijuojant dalį jų darbo užmokesčio. Įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, žmonėms buvo suteikta galimybė įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, darbo biržos klientai visoje Lietuvoje buvo laikinai užimti vykdant rotaciją, t.y. pakeičiant įmonių darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ir panašiais atvejais. Taip pat buvo skatinamas bedarbių judrumas – ne vienas elektrėniškis trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui įsidarbino kitose savivaldybėse, kai darbo birža šalia gyvenamosios vietos darbo pasiūlyti negalėjo. Jiems buvo kompensuojamos ne tik važinėjimo į darbą, bet ir apgyvendinimo išlaidos.

Nuo 2012 m. rugpjūčio iki 2013 metų gruodžio buvo vykdomas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“. Jaunimas taip pat įgijo praktinių darbo įgūdžių, dalis jų atlyginimo buvo subsidijuojama. Į projekto veiklas Vilniaus teritorinės darbo biržos skyriuose, įskaitant ir Elektrėnų poskyrį, buvo įtraukti 6600 jauni iki 29 metų asmenys. 86 proc. bedarbių įsidarbinimo per 6 mėnesius po dalyvavimo įdarbinimo programose.

5. Gydymas

ES investicijos neaplenkė ir gydymosi. Vienas iš projektų, skirtų sveikesnei visuomenei – „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, kuris yra finansuojamas iš 2007 – 2013 m. ES Sanglaudos fondo. Projekto vykdymui vadovauja Elektrėnų ligoninė. Jo tikslas – sudaryti sąlygas jau ne tik Elektrėnų, bet ir viso Vilniaus regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių bei ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, o sveikatos priežiūros specialistams tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Viena svarbiausių elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos paskirčių – kaupti elektroninius įrašus apie konkretaus paciento ligos istoriją. Jei, pavyzdžiui, pacientas pakeis ligoninę ar gydytoją, jo ligos istorija bus lengvai pasiekiama ir naujajam gydytojui. Projekto visam Vilniaus regionui vertė – apie 1,5 mln. litų.

Elektrėnų ligoninėje taip pat įgyvendintas beveik 4 milijonų litų vertės ES finansuotas projektas, skirtas ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionarinių paslaugų optimizavimui. Įgyvendinant projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Elektrėnų ligoninėje“ atlikti Elektrėnų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcijos darbai, rekonstruotos Konsultacinės poliklinikos ir Dienos chirurgijos patalpos. Įsigyta efektyvi Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, Dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti skirta moderni medicininė įranga (ultragarso diagnostikos aparatas, endoskopas – gastrofibroskopas, dviejų rentgeno aparatų skaitmeninimo sistema ir kt.).

Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai ir lankytojai tai pat gali džiaugtis suremontuotais kabinetais, nauja įranga bei gražesne aplinka. Šią ligoninę išpuošęs projektas buvo vykdytas taip pat 2007 – 2013 m. laikotarpiu. Vienu metu buvo vykdomi projektai „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ (įsisavinta apie 4 mln. litų) ir „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ (įgyvendinimui – apie 3 mln. litų). Reabilitacijos ligoninė iš ES paramos yra gavusi daugiau, bet kiti projektai finansuoti ne iš Sanglaudos fondo.

6. Švaresnė aplinka

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ES parama pasinaudojo įrengdamas dvi atliekų aikšteles. Viena aikštelė yra skirta stambių gabaritų atliekoms (namų buitinei technikai, statybinėms atliekoms, automobilių atliekoms, taip pat – išrūšiuojamoms atliekoms), kita – biologiškai skaidžioms (pūvančios virtuvės, lauko atliekos). „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ užtikrino, kad gyventojai turėtų, kur mesti atliekas ir mažintų į sąvartynus patenkančių atliekų kiekius. Projektas dar nėra iki galo įgyvendintas, iš ES Sanglaudos fondo kol kas skirta 18 tūkstančių litų.

Taip pat mūsų aplinka švarėja dėl įvairių ES reikalavimų. Lietuva įsipareigojusi perdirbti kuo daugiau atliekų ir kuo mažiau jų laidoti sąvartynuose, į aplinką paleisti kuo mažiau teršalų, skatinti daugkartinį daiktų naudojimą, švarinti savo aplinką ir ir t.t.

7. Keliai

„Vievio miesto Šviesos kelio/gatvės atkarpos, einančios nuo vaikų darželio iki Vilniaus g., rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takus ir įdiegiant kitas eismo saugumą gerinančias priemones“ leido vieviškiams, vedantiems vaikus į darželį, pasijusti saugiau, nes dabar ne tik sutvarkytas duobėtas kelias, bet ir įrengtas šaligatvis, kuriuo saugiai eina ne tik tėvai su mažamečiais vaikais, bet ir mokiniai į visai šalia esančią mokyklą.

Į mokyklą saugiau eina ir Kloninių Mijaugonių vaikai, nes ten taip pat jau beveik nutiestas naujas platus kelias su saugiu šaligatviu. Kai projektas bus įvykdytas iki galo, nebetrupės ir tinkas nuo bažnyčios sienų, nes sunkiasvoriai automobiliai nebebildės keliuku šalia bažnyčios. Visa tai pasiekta buvo projektu „Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelio Kietaviškės (nuo Bažnyčios g.)–Kloniniai Mijaugonys (iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1810 Kloniniai Mijaugonys–Elektrėnai) rekonstrukcija“. Jam planuojama skirti 3,7 mln. litų.

Per magistralinį kelią pirmyn – atgal bėgioti nereikia ir lazdėniečiams. Jie saugiai pereina po juo. Pagal projektą „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas ir eismo saugos gerinimas“ čia buvo įrengta požeminė perėja, įrengti priėjimo takai, pandusai žmonėms su negalia, apšvietimas. Darbų vertė 2,9 mln. litų (ES lėšų dalis – apie 2,2 mln. litų).

8. Kaimų plėtra

Įsisavinant ES lėšas, žymiai pasikeitė ir savivaldybės kaimai. Iš 2007 – 2013 m. Sanglaudos fondo buvo įvykdyti 3 kaimų kompleksinės plėtros projektai: „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“, „Abromiškių kaimo kompleksinė plėtra“ ir „Kazokiškių kaimo kompleksinė plėtra“. Įgyvendinant projektą Semeliškėse modernizuota ir pritaikyta bendruomenės poreikiams ir socialinėms paslaugoms Semeliškių vidurinės mokyklos pastato dalis, statyta 1932 metais, buvusių parapijos namų pastatas, įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, nupirkti baldai.

Abromiškėse sutvarkytas ir bendruomenės veikloms pritaikytas buvusio Abromiškių dvaro svirno pastatas, sutvarkyta aplinka prie svirno, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė šalia sporto (krepšinio ir mini futbolo) ir vaikų žaidimų aikštelių, įrengtas Abromiškių kaimo Sanatorijos, Dvaro, Beržų, Vilties gatvių apšvietimas.

Kazokiškėse po projekto įgyvendinimo gyvenimas malonesnis tapo dėl įrengto modernaus sporto aikštyno, iki jo nutiestų šaligatvių, puoštų suoliukais ir gėlynais, juos apšviečiančių naujų šviestuvų. Iš ES 2007 – 2013 m. Sanglaudos fondo į Semeliškes per šį projektą atkeliavo daugiau nei milijonas litų ES paramos, į Abromiškes – beveik 900 tūkst. litų, o į Kazokiškes – daugiau nei 700 tūkst. litų.

9. Bendruomeniškumo skatinimas

Siekiant sumažinti susvetimėjimą, kaimuose suburti bendruomenes ir tiesiogine, ir perkeltine prasme, visoje Lietuvoje steigiami daugiafunkciai centrai. Dažniausiai tai yra buvusios mokyklos, kurios bėgant laikui ištuštėjo ir kurias renovavus perkeliama kuo daugiau kaime veikiančių įstaigų. Nors Elektrėnų savivaldybėje daugiafunkcius centrus turi du kaimai, projektas buvo vienas: „Daugiafunkcių centrų steigimas Kazokiškėse ir Beižionyse“. Kazokiškėse iš vidaus renovuotame pastate veikia medicinos punktas, bendruomenės patalpos, seniūnija, ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė, Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyrius, biblioteka. Naudojantis ES lėšomis buvo perplanuotos vidaus patalpos, atlikta apdaila, nupirkti baldai ir kitas inventorius.

Beižionyse daugiafunkcis pastatas neatlieka tiek daug funkcijų: visą plotą užima mokykla, biblioteka, skaitykla, valgyklėlė. Beižionių centre buvo apšiltintos sienos ir pakeistas stogas, tačiau ne visur buvo atlikta vidaus apdaila. Taip pat mokiniai aprūpinti nauju mokymosi inventoriumi, baldais, kompiuterine technika.

Iš viso Kazokiškių ir Beižionių daugiafunkciams centrams skirta 1,2 mln. litų. Centrų steigimo tikslas – mažinti suaugusiųjų ir vaikų veiklos trūkumą, mokymą(si) padaryti kokybiškesnį, skatinti bendravimą, saviraišką.

10. Rūpinimasis silpnesniu

„Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ užtikrino prieglobstį neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms. Prie Elektrėnų socialinės globos namų pastatytas daugiau nei 750 kvadratinių metrų priestatas, kuriame įrengtos gyvenamosios vietos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms. Kambariuose sustatyti baldai, sumontuota virtuvinė įranga. Elektrėnų savivaldybės taryba patvirtino tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinti iš dalies nesavarankiški suaugusieji, neįgalūs asmenys ar senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi gyvenamojo būsto ar negali jame gyventi, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios specialistų priežiūros ir kurie gali savarankiškai tvarkytis buityje.

Skirtos paslaugos yra iš dalies mokamos. Mokestis savarankiško gyvenimo namų gyventojams nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Visi savarankiško gyvenimo namų gyventojai moka už komunalines paslaugas (šiluma, elektros energija, vanduo ir kt.) pagal įstaigoje esančius apskaitos prietaisus ir nustatytą išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarką. Projektui skirta beveik 2,2 mln. litų. Jis labai teigiamai įvertintas ne tik savivaldybės gyventojų ir valdininkų. Projektas apdovanotas prizu „Europos burės 2012“.

Po projekto „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ išsiplėtė Elektrėnų socialinių paslaugų centro funkcijos. Dabar jo darbuotojai ne tik prižiūri ir rūpinasi, bet ir teikia medicininę pagalbą. Iš ES skirtų beveik 760 tūkstančių litų kokybiškai ir lengvai prieinama slauga bus užtikrinama net trisdešimčiai savivaldybės gyventojų. Ne vienam pacientui tai padės išvengti nejaukaus gydymosi ligoninėse – sveikti galima bus namuose, šalia artimųjų. Šie, taip pat pagal projektą, bus konsultuojami, kaip padėti artimajam greičiau atgauti jėgas. Planuojama, kad į pagalbos procesą bus įtraukiami savanoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, bendruomenės nariai.

Integralią pagalbą teiks dvi mobilios specialistų komandos, į kurių sudėtį be socialinio darbuotojo ir lankomosios priežiūros specialistų bus įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai: slaugytojas, masažuotojas, slaugytojo padėjėjai. Kol kas projektas nėra įvykdytas iki galo, įsisavinta jau beveik pusė skirtų lėšų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69