Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus

Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus

„Tik tu plazdėk, mieloji, plazdėk ant mūsų lūpų, mūsų širdyse ir mintyse. Tik būk gyva per amžius, gimtoji mūsų kalba“, – tokie žodžiai tapo renginio, vykusio Elektrėnų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vasario 22 d., leitmotyvu. Literatūrinė popietė buvo skirta Lietuvių kalbos dienoms (nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios) paminėti. Jau keletą metų Seimo iniciatyva visame pasaulyje vyksta gražūs ir prasmingi mūsų gimtajai kalbai skirti renginiai, į kuriuos įsijungia ne tik Lietuva, bet ir užsienio lietuvių bendruomenės, lituanistinės mokyklos, organizuojamos konferen­cijos, seminarai, viktorinos, literatūriniai skaitymai.
Elektrėnų literatų klubas „Strė­va“ ir pakvietė poezijos mėgėjus į susitikimą Tarybos posėdžių salėje pasiklausyti klubo narių eilių apie gimtąją mūsų kalbą, apie tėvynę Lietuvą. Daug gražiausių posmų išgirdo renginio dalyviai, daug šviesių minčių apie kalbą ir apie gimtinę perskaitė literatų klubo nariai Rusnė Kulevičiūtė, Egidija Sakalauskienė, Nijolė Ustilienė, Vladislava Kursevičienė, Svetlana Kunauskienė, Elena Vidrinskienė, Steponas Kirkilas, Renata Kisnie­rienė, Onutė Kulbokienė, Elena Malašauskienė, Arvydas Vyšniauskas, Vilija Dobrovolskienė, renginio viešnia Aušrelė Jovarauskienė iš Garliavos. Nuvilnijo gražus lietuviškas žodis į klausytojų širdis, emocingai palietė sielas, suplazdėjo…
Literatūrinės popietės metu bu­vo pristatytos keturių autorių – Ele­nos Malašauskienės, Onutės Kul­bokienės, Arvydo Vyšniausko, Vilijos Dobrovolskienės – leidykloje „Ridsales“ išleistos serijos „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“ knygos. Leidykla jau yra išleidusi dvi serijines knygas 2022 ir 2023 metais, dabar laukiama trečiosios serijos knygos. Apie autorių kūrybą kalbėjo autorinių knygų redaktorės Renata Kisnierienė ir Vilija Dobrovolskienė, eiles skaitė autoriai.
Už dalyvavimą prasmingoje gimtosios kalbos šventėje nuoširdžius padėkos žodžius tariame merui Gediminui Ratkevičiui, administracijos direktorei Jekaterinai Goličenko, tarybos narei Viktorijai Juknevičienei, vyriausiajai specialistei kalbos tvarkytojai Rimai Moškienei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui Vaidui Andriejauskui. Ačiū visiems, buvusiems kartu su mumis.
Tad plazdėk, plazdėk, gimtoji mūsų kalba, dovanojanti bendrystės ir kūrybos džiaugsmą.

Literatų klubo „Strėva“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų