Žodžių jungtys virtę haiku nėriniais

Žodžių jungtys virtę haiku nėriniais

Julija KIRKILIENĖ

Šventoji mūsų, Pasaulio jungtie, mūs žodžiai, Nedinkite!
Ona Gražina Maleravčienė

Elektrėniečiams pažįstama ir žinoma literatė Ona Gražina Maleravičienė išleido trečiąją savo kūrybos knygą. Ši yra kitokia, nei pirmos dvi prozos „Iš visos širdies“ ir poezijos „Gyvenimo margi skiautiniai“ knygos. Kūrėja tyrinėjo japonų haiku, pasak Kornelijaus Platelio, Lietuvoje vis dar laikomą egzotišku augalu, kūrė, mąstė, kol gimė nauja, labai įdomi ir išsiskirianti iš kitų autorės leidinių knyga „Haiku nėriniai“. Haiku, anot XIX a. japonų poeto Masaoka Šiki,  yra spalvų, jausmų, gamtos, filosofijos mišinys, keliantis kontrastiškumo įspūdį. O. G. Maleravičienė skaičiavo po 5-7-5 skiemenis eilutėse, kūrinį talpino į tris eilutes, kaip reikalauja haiku eilėdara, ir  įspūdį perdavė skaitytojams.

Pirmasis knygos „Haiku nėriniai“ pristatymas įvyko neįprastoje aplinkoje – Neįgaliųjų dienos centre. Centro salėje vos tilpo visi norintys susipažinti su naujuoju kūriniu, išgirsti autorės mintis apie savo naująjį kūdikį. Knygą susirinkusiesiems pristatė O. G. Maleravičienės buvusi bendradarbė, lietuvių kalbos mokytoja, literatė Vilija Narvydienė. Literatai visada išsiskiria savo išradingumu, todėl ir vedėja apie autorę kalbėjo savo sukurtomis eilėmis pagal Lietuvos klasikų – Kristijono Donelaičio, Antano Baranausko, Martyno Mažvydo – eiles, kad Onutė „…po literatūros lauką lyg po savo kiemą braido…“.

Autorė apie kūrybos kančias mažai kalbėjo, tik dėkojo vyrui Česlovui už finansinę paramą, Elektrėnų bibliotekos darbuotojoms ir direktorei Genei Dapkevičienei už suteiktą informacinę medžiagą apie haiku eilėdarą, Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus direktorei Jurgitai Chmieliauskienei už knygos redagavimą, anūkui Dominykui už knygos apipavidalinimą ir leidyklai „Printėja“. Knygą iliustracijomis apipavidalinęs Dominykas, studijuojantis istoriją, surado laiko pastudijuoti ir Japonijos mistinius simbolius, kurie knygoje pirmomis raidėmis virto.

Susirinkusieji į knygos pristatymą vieni O. Maleravičienės mokiniai buvo, kiti – bendradarbiai, treti – literatai, dar kiti – jos herojai, aprašyti knygoje „Iš visos širdies“, o dauguma – pagyvenusių žmonių sąjungos  „Puriena“  nariai, kurie knygos autorę pažįsta tik nuo savivaldybės įkūrimo. Bet visi stebėjosi kūrėjos išmone ir sugebėjimu į tas tris eilutes įsprausti tiek išminties, tiek prasmės, tiek minčių, kurių kiekvienas turi, bet taip pasakyti nemoka. O knygos autorė, kaip ir būdinga haiku eilėdarai, paprasta kalba perdavė įprastas reikšmes. Juk haiku esmė ir yra tai, kad eilėse vyrauja linijinis tikslus mąstymas apie gamtos maloningumą bei žmogaus pasyvią egzistenciją. O. G. Maleravičienė taip rašo: „Gamtoje apstu spalvų, garsų, bet nėra žodžių. Žodis – nuostabiausias žmogaus instrumentas. Žodis – ne vien žinia ar turinys, tai dvasia. Tai paukštė, kuri išskleidusi sparnus, sklendžia tūkstantmečius…“

Knygos autorės žodžiai, virtę haiku nėriniais, vis dar sklando laikraščio „Elektrėnų kronika“ puslapiuose ir tikriausiai vėl suguls į naują knygą. To jai linkėjo į knygos „Haiku nėriniai“  pristatymo renginį susirinkę dalyviai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų