Žinia tikintiesiems: naujasis vikaras žada mokyti Šv. Rašto tiesų

Žinia tikintiesiems: naujasis vikaras žada mokyti Šv. Rašto tiesų

Sekmadienį, gegužės 22 dieną, pirmąsias šv. Mišias Elektrėnų Ma­rijos-Kankinių Karalienės bažnyčioje aukojo naujasis vikaras Gintas Petkevičius.
Parapijiečiai naująjį ganytoją pri­ėmė su sveikinimais ir gėlėmis. Pats vikaras pažadėjo parapijiečiams skirti dėmesio aiškinant Šv. Rašto tiesas ir kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį lankyti ligonius, negalinčius ateiti į bažnyčią. Kunigas parapijiečiams prisipažino, kad mėgsta žvejoti, o Molėtų krašto tikintieji perdavė informaciją, kad kunigas groja gitara, gražiai gieda ir dainuoja patriotines dainas.

Naująjį vikarą G. Petkevičių parapijiečių vardu sveikina Elena Janavičienė ir Danutė Tilvikienė

Gintas Petkevičius gimė Kaišiadoryse, ten baigė gimnaziją, po to vienerius metus studijavo Kauno technologijų universitete. 2012–2017 m. studijavo Kauno VDU Katalikų teologijos fakultete bakalauro programoje, o 2017–2019 m. – pastoracinės teologijos programoje ir įgijo licenciato laipsnį. Pagal mainų programą vienerius metus studijavo Tarptautiniame krikščionių universitete Tokijuje (Japonija).
Nuo 2017 m. trejus metus ren­gėsi kunigo tarnystei Kauno kunigų seminarijoje. 2020 m. vasario 2 d. buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai, o 2020 m. liepos 5 d. Kaišiadorių katedroje gavo kunigystės šventimus. Nuo 2020 m. liepos 6 d. tarnavo Molėtų Šv. Petro ir Povilo parapijoje vikaru.
Kunigas G. Petkevičius Elek­trėnų parapijoje pakeitė buvusį vikarą, dabar kpt. Tadą Piktelį, kuris paskirtas Vilniaus įgulos kapelionato kapelionu (Lietuvos ka­riuomenės Ordinariato kapelionu).

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69